Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 4 z dnia 15 września 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Konferencja : Transport - innowacje i technologie

W dniach 8-9 grudnia 2003 roku odbędzie się konferencja zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów dotycząca innowacji i technologii w transporcie. Oprócz prezentacji referatów w czasie konferencji odbędą się również spotkania brokerskie; sesja dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsultacje nt. pozyskiwania funduszy na rozwój. Koszt: 600 zł.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=26

Dzień Informacyjny programu NEST- Warszawa, 23 września 2003

Dnia 23 września 2003 o godz. 10:00 odbędzie się Dzień Informacyjny Programu NEST (New Emerging Science and Technology). W czasie spotkania przedstawione zostaną informacje na temat najbliższego konkursu NEST (deadline 22.10.2003), analiza wyników pierwszego konkursu NEST (deadline 14.05.2003), informacje na temat projektu NEST-IDEA i innych działań prowadzonych przez KPK, które mogą być pomocne w trakcie przygotowania wniosków konkursowych. Przedstawione zostaną również informacje dotyczące programu stypendialnego Marie Curie. W spotkaniu weźmie udział Ben Tubbing - przedstawiciel DG RTD Komisji Europejskiej.

Spotkanie odbędzie się w IPPT PAN, Warszawa, ul. Świętokrzyska 21, sala 100. Aby wziąć udział w spotkaniu, należy wypełnić formularz zgłoszenia on-line, który znajduje się na stronie http://www.6pr.pl/hr/zapisy/33.html . Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Nowy konkurs w ramach inicjatywy "Nauka i społeczeństwo"

9 września br. Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach "Nauki i społeczeństwa" w tematyce "Kobiety w nauce". Celem konkursu jest stworzenie europejskiej platformy dla kobiet naukowców, które zrzeszone zostaną w sieci naukowe wraz z innymi organizacjami opowiadającymi się za równością płci w nauce, pozwoli na poprawę poziomu uczestnictwa kobiet w badaniach naukowych.

Konkurs dotyczy działań wspomagających SSA. Termin składania wniosków upływa 9 grudnia 2003 r., a budżet konkursu to 2mln euro. Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty do złożenia wniosków znajdują się na stronie internetowej: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=93#

Informacje o programie "Nauka i społeczeństwo" znajdują się na stronie internetowej: http://www.cordis.lu/science-society/home.html

Nowa baza Expressions of Interest "Nauka i społeczeństwo"

Od 1 kwietnia do 2 czerwca br. Komisja Europejska zbierała pomysły na projekty europejskie w dziedzinie "Nauki i Społeczeństwa". Na tej podstawie zostanie opracowany workprogramme na rok 2004. Baza ta znajduje się na stronie serwisu CORDIS http://fp6.cordis.lu/eoi/ss/eoi_srch.cfm . Ma ona służyć pomocą w poszukiwaniu partnerów do przyszłej współpracy w tej dziedzinie.

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl