Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 39 z dnia 28 lutego 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej?

Zapraszamy Państwa na seminarium dotyczące możliwości zostania ekspertem Komisji Europejskiej, które odbędzie się 7 marca br. w Collegium Stomatologicum, przy ul. Bukowskiej 70 w Poznaniu ( sala 205, godz. 11.00-13.00).

Komisja Europejska ogłosiła w grudniu 2002 bardzo atrakcyjne konkursy dla potencjalnych ekspertów, którzy będą oceniać wnioski projektowe. Skierowane są one zarówno do osób indywidualnych, jak również do instytucji, które przedstawią listę kandydatów. Obydwa konkursy będą otwarte do 31 grudnia 2006 roku. Na seminarium organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy 6 Programu Ramowego UE wspólnie z Branżowym Punktem Kontaktowym na Akademii Medycznej będą Państwo mogli uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Seminarium jest bezpłatne. Zgłoszenia należy składać do 4 marca br.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=53

Stypendia Marie-Curie dla instytucji naukowych - warsztaty dotyczące pisania wniosków

Zapraszamy Państwa na warsztaty dotyczące pisania wniosków o stypendia instytucjonlane Marii Curie. Warsztaty odbędą się 15 marca br. o godz. 10.00 w budynku Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego przy ul. Rubież 46, w Poznaniu.

Warsztaty skierowane są do instytucji zainteresowanych pisaniem wniosków do Komisji Europejskiej w ramach systemu stypendialnego Marie Curie:

  • Transfer wiedzy – (Transfer of Knowledge)
  • Serie konferencji i kursów szkoleniowych – (Conferences and Training Courses)

Podczas warsztatów oprócz informacji praktycznych, osoby zainteresowany będą miały możliwość konsultacji proponowanych przez siebie projektów.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres: ab@ppnt.poznan.pl

Warsztaty dla priorytetu IST: "Finance in Framework Six" organizowane w ramach projektu FINANCE-NMS-IST

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na warsztaty dotyczące 2 priorytetu IST (Technologie Społeczeństwa Informacyjnego), które odbędą się 9 marca br. w Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Na warsztatach poruszona zostanie tematyka dotycząca : zagadnień związanych z finansowaniem i rozliczaniem projektów w 6 PR (sporządzanie budżetu, koszty dopuszczalne, raportowanie, płatności, zaświadczenie audytu zewnętrznego, audyt Komisji Europejskiej)

Warsztaty skierowane są tylko do osób związanych z priorytetem IST oraz realizujących projekty w6 Programie Ramowym. Liczba miejsc ograniczona.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1099

Poszukiwanie partnerów do projektu PAUCI

Yuzhnoye SDO (Ukraina) poszukuje polskich partnerów do współpracy finansowanej przez program PAUCI. Opis projektu, który jest przedmiotem wniosku na grant, można znaleźć w Project Summary Sheet.Dane kontaktowe: Ms. Nataliya Lyzikova (Business Development Manager), natikl@email.com .

PAUCI (Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative) jest programem grantowym, powstałym jako trójstronna inicjatywa Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, który ma na celu umocnienie rodzącej się współpracy Polski i Ukrainy oraz wykorzystanie polskich doświadczeń i wiedzy zdobytych w trakcie udanej transformacji do demokracji wolnorynkowej ( http://www.pauci.org ). PAUCI przyznaje granty na projekty w pięciu kluczowych obszarach tematycznych, istotnych dla poprawy warunków życia obywateli oraz ogólnie dla postępu procesu reform. Tymi obszarami są:

  • Integracja europejska,
  • Uświadamianie o HIV/AIDS,
  • Samorządy lokalne,
  • Polityka makroekonomiczna,
  • Wspieranie małej przedsiębiorczości.

Program PAUCI jest finansowany przez Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i administrowany przez Freedom House. Yuzhnoye SDO (State Design Office) jest ogromną instytucją zlokalizowaną w Dniepropietrowsku, która zajmuje się od 50 lat projektowaniem i konstrukcją rakiet kosmicznych i naziemnych, a także satelitów i ich wyposażenia ( http://www.yuzhnoye.com ).

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=3060

Stypendia z dziedziny chemii dla doktorantów - fundusze stypendialne przemysłu chemicznego

Zrzeszenie Przemysłu Chemicznego (Verband der Chemischen Industrie) wspiera młodych naukowców przyznając stypendia z dziedziny chemii dla doktorantów. Następny termin składania wniosków upływa 1 kwietnia 2005 r. Kandydaci muszą posiadać obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej. O stypendia mogą ubiegać się absolwenci, którzy ukończyli studia z bardzo dobrymi wynikami. i obecnie zamierzają rozpocząć pracę doktorską w dziedzinie chemii w placówce naukowo-badawczej lub na uniwersytecie.

Wniosek o przyznanie stypendium ma być wniesiony przez promotora w terminie do 3 miesięcy po rozpoczęciu pracy doktorskiej. Stypendyści otrzymują stypendium w wysokości 1250 euro miesięcznie. Dodatkowo mogą otrzymać do 1000 euro rocznie na literaturę naukową oraz udział w konferencjach odbywających się w Europie. Całkowity czas trwanie stypendium wynosi 2 lata.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.vci.de/fonds/Default.asp?bhcp=1

Aktualna wersja specjalnych klauzul w projektach 6 Programu Ramowego

Grupa "Model Contract Working Group" Komisji Europejskiej opublikowała zaktualizowaną wersję specjalnych klauzul ("Special Clauses") do projektów 6 Programu Ramowego. Zmiany dotyczą Organizacji Narodów Zjednoczonych jako wnioskodawcy, organizacji międzynarodowych oraz składających wnioski w zakresie stypendiów Marie Curie. Specjalne klauzule mają pierwszeństwo przed ustaleniami w głównej części umowy (Core Contract), więc zgodnie z typem projektu może być jedna lub więcej klauzul w artykule 9 części głównej (Core Contract) umowy z Komisją.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.kowi.de/rp/blick/default.htm

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl