Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 38 z dnia 15 lutego 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Stypendia Marie-Curie dla instytucji naukowych

Zapraszamy Państwa na seminarium informacyjne na temat Stypendiów Instytucjonalnych Marie Curie, które dobędzie się 24 lutego br. o godz. 10.00 w Auli Lubrańskiego UAM w Poznaniu.

System powyższych stypendiów oferuje instytucjom kilka możliwości uzyskania dofinansowania poprzez realizację projektów obejmujących wymianę naukową służącą rozwojowi danej jednostki, organizację konferencji czy uczestnictwo w sieciach badawczo-szkoleniowych. Ponieważ wnioski stypendialne należą do najprostszych w 6 Programie Ramowym, chcielibyśmy, aby wielkopolskie i lubuskie instytucje wykorzystywały te możliwości w największym stopniu. Dlatego też wspólnie z Branżowym Punktem Kontaktowym na UAM organizujemy akcję informacyjną, aby naukowcom i instytucjom z rejonu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej udało się wykorzystać szansę, jaką daje 6 PR.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=52

Nowy konkurs w ramach akcji Nauka i Społeczeństwo

Komisja Europejska 9 lutego br. opublikowała nowy konkurs w ramach działania Nauka i Społeczeństwo: Wzmacnianie dialogu pomiędzy nauką/społeczeństwem a kobietami w nauce. Konkurs obejmuje akcje koorydnowane oraz projektu typu SSA.

Budżet konkursu wynosi 2,2 mln euro.
Termin składania wniosków upływa z dniem 24 maja 2005r.
Podstawowe dokumenty znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=199#

Wyniki październikowego konkursu (FP6-2003-SME-1) na projekty CRAFT

Na konkurs złożono 869 wniosków, 15 z nich nie spełniało kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski poddano ocenie w okresie od 22 listopada do 17 grudnia 2004r.

361 wniosków (42,6%) uzyskało wymaganą ilość punktów i zostało umieszczonych na liście rankingowej. Ze względu na ilość środków pieniężnych, które miała do dyspozycji KE uznano, że na finansowanie może liczyć, każdy wniosek który uzyskał minimum 25,2 punkty. Liczba takich wniosków wyniosła 92 (10,8%). Na liście rezerwowej umieszczono 12 wniosków (1,4%). Ogółem z Polski mieliśmy 371 uczestników (co daje nam 6 miejsce w rankingu), w tym 210 MSP, 129 wykonawców badań i 32 organizacje oznaczone, jako OTH (inne).

Wykaz projektów CRAFT i Collective Research dostępny na stronach CORDIS

Komisja Europejska uruchomiła na stronach CORDIS funkcję umożliwiającą wyszukanie projektów CRAFT i Collective Research. Publikowane profile dotyczą projektów, które przeszły rundę negocjacji z KE oraz posiadają podpisany kontrakt. Wyszukiwarka została zamieszczona na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/projects.htm

Biobiz – warsztaty dla przyszłych bioprzedsiębiorców

W dniach 19-21 kwietnia 2005 odbędą się w Warszawie warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców w dziedzinie biotechnologii. Biobiz 4 jest już czwartą edycją unijnego projektu typu SSA, którego głównym celem jest przekazywanie naukowcom wiedzy niezbędnej do zakładania nowych firm biotechnologicznych.

Podczas trwających 3 dni warsztatów uczestnicy przeanalizują takie zagadnienia jak opracowywanie business planu, sposoby pozyskiwania kapitału, IPRs itp. Warsztaty skierowane są głównie do naukowców mających już pomysł na założenie własnej firmy, ale pracownicy bioinkubatorów, centrów transferu technologii czy spółek kapitałowych są również mile widziani. Opłata za warsztaty (obejmująca materiały szkoleniowe i wyżywienie) wynosi 300€ dla osób indywidualnych, a 600€ dla instytucji. Rejestracja i uzyskanie szczegółowych informacji: http://www.eurobiobiz.com

Unijne źródła dofinansowania projektów z zakresu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych - 6 Program Ramowy i program eContentplus

Dnia 24 lutego br. Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny organizuje spotkanie na temat „Unijnych źródeł dofinansowania projektów z zakresu Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych”. Podczas spotkania omówiona zostanie tematyka najbliższego konkursu w priorytecie IST w 6PR m.in.: e-zdrowie, e-bezpieczeństwo, nauczanie na odległość, nanoelektronika, inteligentne systemy poznawcze) i w programie eContentplus (wielojęzyczne i wielokulturowe treści cyfrowe) oraz wymagania formalne i zasady aplikowania ośrodki. Przedstawione zostaną także przykłady „najlepszych praktyk”, czyli projekty, którym udało się uzyskać dofinansowanie we wcześniejszych konkursach.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1109

Szkolenie „METODYKA PROJECT MANAGEMENT”

W dniach od 7 –9 marca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN (KPK) we współpracy ze Stowarzyszeniem Project Management Polska (SPMP) organizuje szkolenie na temat: „Metodyka Project Management”.

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących i biorących udział w realizacji projektów. Szkolenie odnosi się do praktycznego zastosowania poznanych technik i narzędzi. Zapewnia całościowe poznanie postępowania z projektem, począwszy od momentu jego zainicjowania i zdefiniowania, poprzez opracowanie struktury prac i harmonogramu, skończywszy na systemie monitorowania i zakończeniu projektu. Zostało przygotowane w oparciu o wytyczne International Project Management Association. Prezentowany materiał stanowi wstępną część wiedzy niezbędnej w przygotowaniu do certyfikacji w obszarze Project Management według standardów IPMA. Celem pozamerytorycznym jest wzmocnienie motywacji i zachęta do aktywnego udziału uczestników w prowadzonych projektach.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1101

Poszukiwany partner: Marie Curie ToK-DEV

Izraelska bioinformatyczna firma IBEX poszukuje partnera do projektu w ramach systemu stypendialnego Marie Curie Transfer Wiedzy - Stypendia Rozwojowe (termin składania wniosków upływa 18 maja 2005), obszary zainteresowania firmy to:

  • Bioinformatics databases and tools
  • Communication infrastructure and computational resources
  • Scientific needs of advanced and novice bioinformatics researchers
  • Operation and management of bioinformatics centers

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=3048

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl