Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 36 z dnia 14 stycznia 2005

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie działań wspomagających przygotowanie do uczestnictwa w 6. Programie Ramowym UE w 2005r.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działań wspomagających przygotowanie do uczestnictwa w 6. Programie Ramowym UE (6PR). Celem akcji jest kontynuowanie wspierania sieci regionalnych i branżowych punktów kontaktowych. MNiI zaprasza jednostki naukowe oraz podmioty działające na rzecz nauki dysponujące odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i potencjałem wykonawczym do składania wniosków o dofinansowanie działań organizacyjno-informacyjnych wspomagających przygotowanie polskich zespołów do uczestnictwa w projektach 6PR oraz działań informacyjnych dotyczących 6PR.

Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków w Departamencie Integracji Europejskiej MNiI w terminie do 14 lutego 2005r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.mnii.gov.pl/mnii/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=198&news_id=1626&layout=2&page=text

Jak zdobyć fundusze na rozwój firmy? Dzień informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dnia 18 stycznia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie nt. „Jak zdobyć fundusze na rozwój firmy. Dzień informacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw”, organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy.

Na spotkaniu poruszone zostaną następujące zagadnienia: nowa definicja małego i średniego przedsiębiorstwa, fundusze na rozwój firmy - konkursy dla mśp w 6.PR inne źródła finansowania-fundusze strukturalne, przygotowanie i prowadzenie projektu od strony finansowej, działania wspomagające udział mśp w 6.PR oraz przeprowadzone zostaną konsultacje indywidualne.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=944

Dzień informacyjny programu NEST

Dnia 25 stycznia br. w sali 100 w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie na ul. Świętokrzyskiej 21, odbędzie się spotkanie informacyjne programu NEST – Nauka i technologia przyszłości. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1070

Zarządzanie finansami w 6 Programie Ramowym, raporty i audyty.

28 stycznia br. odbędzie się szkolenie w temacie „Zarządzania finansami w 6 PR, raporty i audyty”, organizowane przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii. Szkolenie poprowadzą zaproszeni goście: John Stringer oraz Simon Woker - specjaliści z zarządzania finansami w zakresie 5 i 6 Programu Ramowego z firmy konsultingowej z Brukseli.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=968

Women infoday podczas KOMPUTER EXPO 2005

28 stycznia br. Ośrodek Przetwarzania Informacji w Warszawie zaprasza Państwa na dzień informacyjny pt. „WOMAN INFODAY”. Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in.:

  1. Prezentacja projektu WomEn2FP6
  2. Innowacje w MŚP
  3. Pomoc dla MŚP ze strony sieci IRC
  4. Możliwości uczestnictwa w Szóstym Programie Ramowym dla MŚP
  5. Przykłady sukcesu MŚP prowadzonych przez kobiety

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=1074

Nowy konkurs na Regiony Wiedzy

Dnia 31 grudnia 2004r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs na Akcje Koordynowane Regions of knowledge 2 -[FP6-2004-KNOW-REG-2]. w ramach akcji "Support for the coherent development of policies".

Budżet konkursu wynosi 8.950 mln euro, termin zamknięcia konkursu przypada w dniu 19 maja 2005r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=180#

Nowa definicja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Z dniem 1 stycznia 2005r weszła w życie nowa definicja małego i średniego przedsiębiorstwa, która zastąpi dotychczasową definicję z 1996r. Nowa definicja wprowadzi podział na mikro-przedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. Zdaniem Komisji Europejskiej nowa formuła przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, poprzez stworzenie możliwości zwiększonego dofinansowania przez uczelnie i jednostki badawczo-rozwojowe firm typu spin-off, ułatwi też dofinansowanie działalności MŚP przez duże firmy, nie powodując tym samym utraty ich niezależności.

Oto najważniejsze zmiany, które niesie ze sobą nowa ustawa:

KryteriumDotychczasowa definicjaNowa definicja
Liczba zatrudnionych250 (średnie)
50 (małe)
10 (mikro)
250 (średnie)
50 (małe)
10 (mikro)
Obrót lub roczny bilans40 mln euro
27 mln euro
50 mln euro
43 mln euro
Prawo własności < niż 25% w ręku przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP< niż 25% w ręku przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP

Więcej informacji: Commission Recommendation C(2003)1422 z 6 maja 2003 do obejrzenia i ściągnięcia pod adresem : http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_en.htm

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl