Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 35 z dnia 31 grudnia 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Wielu doskonałych pomysłów i zaakceptowanych wniosków
w nadchodzącym roku
w imieniu całego zespołu RPK
życzy
Joanna Bosiacka-Kniat

Warsztaty nt. pisania wniosków o stypendia
indywidualne Marie Curie

Zapraszamy Państwa na warsztaty nt. pisania wniosków o stypendia indywidualne Marie Curie organizowane 6 stycznia 2005r. przez Regionalny Punkt Kontaktowy oraz LPK Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Oprócz części teoretycznej przeprowadzone zostaną ćwiczenia praktyczne - w wypełnianiu wniosku oraz prowadzone będą indywidualne konsultacje. Uczestnictwo w indywidualnych konsultacjach możliwe będzie po dostarczeniu szkicu wniosku na adres: agata.bartoszewska@ppnt.poznan.pl

Rejestracja poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń upływa 4 stycznia 2005r.
Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

Spotkanie Informacyjne "Przygotowania do 4 konkursu w Priorytecie 6.3 Zmiany Globalne i Ekosystemy"

Dnia 4 stycznia 2005r. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne na temat „Przygotowania do 4 konkursu w priorytecie 6.3 Zmiany globalne i Ekosystemy”. Na spotkaniu przedstawiona zostanie między innymi: wstępna wersja Programu Pracy dla 4 konkursu oraz sposobu zgłaszania poprawek oraz prezentacja działań w JRC w dziedzinie badań nad środowiskiem.

Szczegóły umieszczone są na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=930

Dzień informacyjny eGovernment (IST CALL 4 INFODAY- eGovernment), Warszawa
EGOVERNMENT R&D PROJECTS AND NEW MEMBER STATES & ACCEDING COUNTRIES

Zapraszamy Państwa na dzień informacyjny organizowany przez Ministerstwo Nauki

i Informatyzacji, Krajowy Punkt Kontaktowy oraz Komisję Europejską - DG INFSO/C6. Dzień informacyjny będzie miał miejsce w Warszawie w dniu 14 stycznia 2005, w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.

Więcej informacji na temat dnia informacyjnego znajdziecie Państwo na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=903 oraz http://www.mnii.gov.pl/mnii/index.jsp?place=Lead09&news_cat_id=13&news_id=1604&layout=6&page=text

Praktyczne warsztaty dla 5 Priorytetu 'FOOD' do 6. PR, inicjatywa projektów TrainNet FUTURE i CEAF

17 i 18 stycznia 2005r. odbędą się, organizowane przez KPK, warsztaty dla 5 Priorytetu „FOOD Quality and Safety”. Oprócz praktycznego poszukiwania partnerów do projektów w zakresie 5 priorytetu omówiony zostanie udział małych i średnich przedsiębiorstw w projektach badawczych, planowanie i konstruowanie budżetu, zarządzanie projektem oraz prawne aspekty projektów badawczych.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=931

Konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw w roku 2005

Dnia 15 grudnia 2004r Komisja Europejska opublikowała szczegóły dotyczące konkursów dla MŚP. I tak w roku 2005 będziemy mieli po jednym terminie składania wniosków na poszczególne typy projektów:

Projekty CRAFT (FP6-2004-SME-COOP) Budżet: 75 mln euro, data zamknięcia konkursu: 14.09.2005

Projekty Collective Research (FP6-2004-COLL) Budżet: 65 mln euro
Data zamknięcia etapu I: 26.05.2005

Formularze oraz dokumenty można pobrać bezpośrednio ze stron internetowych:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=189
http://www.6pr.pl/n/s/1/dok.html

Nowy konkurs – INCO dla Krajów rozwijających się

17 grudnia br. Komisja Europejska opublikowała konkurs – na działania: Specyficzne Celowe Projekty Badawcze (Specific Targeted Research Projects, STREP) oraz akcje Koordynacyjne (Coordination Actions, CA) dla Krajów Rozwijających się [FP6-2004-INCO-DEV-3]. Budżet konkursu wynosi 60 mln euro. Termin konkursu upływa 13 września 2005r. Podstawowe dokumenty znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=185

Stypendia Marie Curie: ERG, IRG

Komisja Europejska opublikowała wstępne wyniki oceny wniosków o Europejskie i Międzynarodowe Granty Reintegracyjne nadesłanych na termin do 14 października 2004.

Wyniki dostępne są na stronie: http://www.cordis.lu/fp6/mc_eur_fellowships.htm

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl