Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 34 z dnia 16 grudnia 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
w imieniu całego zespołu RPK,

Życzę Wszystkim Czytelnikom
Zdrowia, Spokoju, Radości,
Trochę Relaksu i Odpoczynku od Codziennych Obowiązków oraz Niezapomnianej Atmosfery przy Wigilijnym Stole !
Joanna Bosiacka-Kniat

Stypendia Marie Curie: Transfer of Knowledge

Dnia 15 grudnia Komisja Europejska ogłosiła kolejny konkurs na projekty typu Transfer of Knowledge. Termin składania wniosków mija 15 maja 2005 r. Budżet na ten konkurs wynosi 45 mln euro.

Projekty koordynowane przez instytucje z mniej rozwiniętych regionów UE, w tym z Polski, traktowane są priorytetowo.

Dokumentacja związana z konkursem znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=156

7 priorytet – nowy, ostatni w 6 PR konkurs

Ogłoszony został nowy, ostatni już w 6 PR konkurs w Priorytecie 7. Citizens and governance in a knowledge-based society. Konkurs jest potrójny: osobne „Calls for Proposals” obowiązują dla:

 • projektów zintegrowanych i sieci doskonałości (Citizens-4): 60 mln euro;
 • STREPów i akcji skoordynowanych (Citizens-5): 52 mln euro;
 • Projektów typu SSA (Citizens-6): 4 mln euro

Warto zwrócić uwagę, że jest to konkurs o najwyższym w 6 PR budżecie: łącznie 116 mln euro. Wysoki jest także budżet przeznaczony na projekty „tradycyjne”. Termin nadsyłania wniosków – WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ !!!- 13 kwietnia 2005r. Pełna informacja i wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: http://fp6.cordis.lu/citizens/calls.cfm

Nowy konkurs w programie NEST ogłoszony

Dnia 10 grudnia 2004r. Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs w programie NEST. Termin nadsyłania wniosków- do 13 kwietnia 2005r.

Ogłoszony konkurs składa się z dwóch części:

1. Działania o tematyce otwartej NEST C1 (STREP) i NEST C2 (SSA) dla projektów typu:

 • ADVENTURE
 • INSIGHT
 • NEST SUPPORT

2. Działanie o określonej tematyce NEST PATHINDER obejmuje trzy inicjatywy:

 • „Synthetic Biology”
 • „What it means to be human”
 • “Measuring the Impossible”

W porównaniu z poprzednimi konkursami wprowadzono kilka zmian:

 • wnioski należy przesyłać tylko elektronicznie za pomocą systemu EPSS;
 • obowiązuje jedna data zamknięcia dla wszystkich konkursów w 2005r.;
 • wnioski typu NEST SUPPORT mogą być przygotowane dla NEST C1 i C2 oraz NEST PATH
 • budżet projektów INSIGHT został zwiększony do 2 mln euro, a czas trwania do trzech lat

Więcej informacji dostępnych na stronie: http://fp6.cordis.lu/nest/calls.cfm

Trzeci konkurs w priorytecie NMP

Dla priorytetu NMP ostatni konkurs został ogłoszony 8 grudnia br. Konkurs na IP jest dwuetapowy, a na stare instrumenty-jednoetapowy. Tym razem czas na przygotowanie drugiego etapu na projekty zintegrowane będzie dwukrotnie dłuższy. Termin składania propozycji przypada na 15 marca 2005r. oraz 15 września 2005r. Budżet całego konkursu wynosi 370 mln euro.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://fp6.cordis.lu/nmp/calls.cfm

Konkurs - Nauka i społeczeństwo

15 grudnia br. został ogłoszony konkurs w temacie Science and Society. Termin nadsyłania wniosków mija 10 maja 2005r. Budżet konkursu wynosi 250 mln euro. Podstawowe dokumenty znajdują się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=191

Nowe konkursy na CRAFT i Collective Research

15 grudnia ogłoszono dwa konkursy w Integrating and Strengthening the European Research Area – Horizontal Research activities involving SMEs. Termin nadsyłania wniosków:

INCO 2005 Work Programme

Komisja Europejska opublikowała oficjalny dokument „2005 Work Programme (Sp1-10). Specific measures in support of international co-operation (INCO)”. Jest to fragment większego dokumentu “2005 Work Programme” dotyczącego 6 Programu Ramowego. Dokument, który jest dostępny na stronach internetowych CORDIS, zawiera teksty ogłoszeń (Call Fiches) stałych konkursów typu SSA dla wszystkich grup krajów INCO, a także dwóch nowych konkursów INCO typu STREP i CA dla dwóch grup: Developing Countries i Mediterranean Partner Countries (data publikacji 17 grudnia 2004). Dla każdego konkursu podany jest budżet indykatywny.

Jak przygotowywać raporty projektowe w I Priorytecie Genomics and biotechnology for health

Na stronach CORDIS opublikowano nowy poradnik dla koordynatorów i partnerów sporządzających raporty projektowe w ramach I Priorytetu.

Poradnik ten dostępny jest na stronach: http://www.cordis.lu/lifescihealth/home.html

Infrastruktura badawcza w UE - przegląd stanu posiadania

W ramach przygotowań do 7 Programu Ramowego Komisja Europejska ogłosiła „Survey of European Research Infrastructures” - przegląd infrastruktury badawczej w krajach UE, mający na celu zidentyfikowanie infrastruktur o dużej i średniej skali (również w budowie, o ile zakończy się ona w ciągu 2 lat). Na podstawie wyników przeglądu opracowana zostanie strategia na okres najbliższych 10-20 lat (szczegóły w dokumencie roboczym Komisji Europejskiej ftp://ftp.cordis.lu/pub/infrastructures/docs/rifp7_workingdoc_291004_en.pdf ).

Infrastruktury spełniające określone przez Komisję kryteria (szczegóły w „Survey Background” pod poniższym adresem) zaproszone są do wypełnienia krótkiego formularza on-line dostępnego na stronie http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=360

Przegląd zostanie zakończony 21 stycznia 2005 r.

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl