Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 33 z dnia 1 grudnia 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

„Stypendia Indywidualne Marie-Curie” – seminarium

14 grudnia br. zapraszamy na seminarium dotyczące Stypendiów Indywidualnych Marie Curie, które odbędzie się na Auli Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Przypominamy, że zbliżają się kolejne w 6 Programie Ramowym terminy składania wniosków na stypendia indywidualne w systemie stypendialnym Marie Curie (stypendia na wyjazdy na terenie Europy – 16 lutego 2005, stypendia na wyjazdy poza Europę – 19 stycznia 2005).

Staramy się kolejny raz jak najszerzej rozpropagować możliwości jakie dają stypendia indywidualne. Wnioski o nie należą do najprostszych w 6 Programie Ramowym. Poza tym wyjazdy typu „post-doc” są strategicznym elementem rozwoju kariery naukowej, jak też możliwością rozwoju kontaktów naukowych instytucji, z których wywodzą się stypendyści.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały i drobny poczęstunek. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=49

Stypendia Marie Curie - ostatni konkurs w 6.PR!

Przypominamy, że bieżący konkurs na Early Stage Research Training (EST) jest ostatnim konkursem na ten rodzaj projektu w 6.PR. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2004 roku. W związku ze zmianami wprowadzonymi w nowej wersji Workprogramme'u (wrzesień 2004), w konkursie obowiązuje 2-stopniowe składanie wniosku. Na termin 15 grudnia 2004 roku nadesłany powinien zostać tzw. "outline" zawierający około 8-stronicowe odniesienie do "scientific quality of the research training area" oraz "quality of training activities". Autorzy pozytywnie ocenionych "outlinów" zostaną nastepnie poproszeni o przedstawienie całego wniosku, tzw. "full proposal". Wnioski przyjmowane są jedynie przy pomocy EPSS. Szczegóły dotyczące konkursu: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=155

Nowy konkurs w priorytecie IST (4 IST Call)

W dniu 16 listopada 2004 r. otwarto 4 konkurs (4 IST Call). Data zamknięcia konkursu: 22 marzec 2005. Program pracy na lata 2005-2006 (Workprogramme 2005-2006) dostępny jest na stronie:

http://www.cordis.lu/ist/workprogramme/fp6_workprogramme.htm Polecamy również stronę: http://www.cordis.lu/ist/activities/activities.htm na której zamieszczone są linki do poszczególnych tematów aktywnych w konkursie (Strategic Objectives) oraz do odpowiedzialnych za dany temat komisarzy.

„Citizens and governance in a knowledge-based society”
konkurs w grudniu 2004, konsultacje dotyczące 7PR

Następny konkurs w priorytecie tematycznym „Citizens and governance in a knowledge-based society” planowany jest na 08.12.2004, a termin składania wniosków na 13.04.2005.Komisja opublikowała nowy program pracy na stronie: http://www.cordis.lu/citizens/home.html

Na tej stronie znajduje się także łącze dotyczące konsultacji w zakresie nauk społecznych i humanistycznych w 7PR (Consultation of the research community on the future of European research in social sciences and humanities (SSH)).

Warsztaty na temat ochrony praw własności intelektualnej w 6 Programie Ramowym

Kowi we współpracy z IPR- Helpdesk Uniwersytetu w Münster organizuje 16 grudnia 2004 roku w ramach projektu „RACE” warsztaty na temat ochrony własności intelektualnej w 6 Programie Ramowym. Zaproszenie skierowane jest do osób, które mają już doświadczenie w projektach 6 Programu Ramowego, ale także do osób, które nie mają jeszcze wiedzy na ten temat.

Pierwsza część warsztatów dotyczy przeglądu możliwości ochrony praw własności intelektualnej zgodnie z niemieckim prawem, a w szczególności chodzi o patenty, prawa autorskie i procedury. Oprócz tego przegląd obejmować będzie prawo wynalazcze i umowy o pracę w 6PR. W drugiej części przedstawione będą problemy praktyczne w 6PR w połączeniu z ćwiczeniami. Od uczestników nie wymaga się wiedzy prawniczej.

Uczestnictwo jest bezpłatne. Posiłek obiadowy podany będzie w pobliskim Bistro :des Studentenwerks Münster.

Program znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.kowi.de/race/download/Agenda_IPR.pdf.

JRC - Otwarte konkursy w instytutach badawczych
Joint Research Centre

Przypominamy , że aktualnie otwarte są następujące konkursy w instytutach JRC:

IPSC:

  • Konkurs na stypendium kat. 30&40 - termin składania aplikacji 03/01/2005
  • Konkurs na Delegowanych Krajowych Ekspertów - termin składania aplikacji 03/01/2005

IHCP:

  • Konkurs na stypendium kat. 30&40 - termin składania aplikacji 03/01/2005
  • Konkurs na Delegowanych Krajowych Ekspertów - termin składania aplikacji 03/01/2005

IPTS:

  • Konkurs na stypendium kat. 30&40 - termin składania aplikacji 03/01/2005
  • Konkurs na Delegowanych Krajowych Ekspertów - termin składania aplikacji 03/01/2005

IRMM:

  • Konkurs na stypendium kat. 30&40 - termin składania aplikacji 03/01/2005
  • Konkurs na Delegowanych Krajowych Ekspertów - termin składania aplikacji 03/01/2005

ITU:

  • Konkurs na stypendium kat. 30&40 - termin składania aplikacji 03/01/2005
  • Konkurs na Delegowanych Krajowych Ekspertów - termin składania aplikacji 03/01/2005

Więcej informacji na stronie: http://www.kpk.gov.pl/jrc/index.php?id=nowosci

 

Opracowanie:
Joanna Bosiacka-Kniat, RPK Poznań;
e-mail: jk@ppnt.poznan.pl