Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 325 z dnia 15 listopada 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 21 listopada - Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020,
- 11 i 12 grudnia - Zarządzanie projektami międzynarodowymi w H2020 - dwudniowe warsztaty,
- 13 grudnia - Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE,
- 18 grudnia - Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu - dwudniowe warsztaty.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

NAGRODA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ  - EDYCJA 2018

Do 15 stycznia 2018 roku trwa nabór zgłoszeń w konkursie o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. W obecnej edycji nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach – za tom wydany oryginalnie w języku polskim oraz za tom przetłumaczony na język polski. Zgłaszać można tomy poetyckie, które zostały wydane między 1 stycznia, a 31 grudnia 2017 roku. Nagroda dla autora zwycięskiego dzieła wynosi 200 000 zł. Kandydatów mogą zgłaszać wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o literackim charakterze, członkowie kapituły oraz inne osoby. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Więcej informacji:
http://nagrodaszymborskiej.pl/
Źródło: Fundacja im. Wisławy Szymborskiej (nagrodaszymborskiej.pl)


KONKURS NA UTWORZENIE CENTRÓW DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ DIOSCURI

Do 8 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Swoje zgłoszenia mogą przesyłać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski.

Uzyskane w ramach konkursu środki można przeznaczyć na m.in.:
- koszty utrzymania jednostki w wysokości 300 000 euro rocznie,
- wynagrodzenia kierownika Centrum (laureata konkursu Dioscuri) w wysokości 100 000 euro rocznie oraz członków zespołu naukowego,
- koszty działalności naukowej Centrum (koszty materiałów, podróży, publikacji, innej aktywności naukowej, itd.).

Środki na utrzymanie jednostki w ramach konkursu Dioscuri przyznawane są na 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat. Wnioskodawcą w konkursie może być wybitny naukowiec, który otrzymał stopień naukowy doktora w ciągu ostatnich 15 lat. Wnioski muszą zostać złożone wspólnie przez badacza oraz instytucję naukową, która będzie gościć go w swoich murach oraz umożliwi założenie i prowadzenie Centrum Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Więcej informacji:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-10-27-pierwszy-konkurs-dioscuri
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


KONKURSY W OBSZARZE ENERGII W PROGRAMIE HORYZONT 2020

DOd 31 października otwarte są nowe konkursy w obszarze Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia (Secure, clean and efficient energy) w Programie Ramowym Horyzont 2020. Nacisk głównie położony jest na kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii. We wszystkich opisanych tematach konkursów wymagane jest stworzenie konsorcjum złożonego z minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów unijnych bądź stowarzyszonych. Komisja Europejska otworzyła nabór w ramach ośmiu tematów, wnioski we wszystkich przypadkach można składać do 13 lutego.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-lc-sc3-2018-2019-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-LC-SC3-2018-2019-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
oraz
https://www.kpk.gov.pl/?p=39941&znewsletter=8listopada2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

WYDARZENIA

KONFERENCJA: ODPOWIEDZIALNE BADANIA I INNOWACJE
NAUKA DLA SPOŁECZEŃSTWA I GOSPODARKI

28 i 29 listopada w Poznaniu odbędzie się konferencja pt. „Odpowiedzialne Badaniai Innowacje – nauka dla społeczeństwa i gospodarki”. Wydarzenie jest skierowane do polskiego środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, samorządów oraz organizacji pozarządowych. Szczególnym celem konferencji jest upowszechnienie programów badawczych, dydaktycznych oraz edukacyjnych, które odpowiadają na współczesne wyzwania globalne i lokalne, służące społeczeństwu.

Rejestracja dostępna jest pod adresem:
http://dialog.amu.edu.pl/rejestracja/

Więcej informacji:
http://dialog.amu.edu.pl/
Źródło: Poznański Park Naukowo Technologiczny (ppnt.poznan.pl)KONWENT ROZWOJU #3: BIZNES PONADCZASOWY

17 listopada br. odbędzie się 3 edycja Konwentu Rozwoju na MTP. Podczas 3 rozwojowych, wieczornych godzin podczas talks i networkingu, spotkacie się z takimi osobistościami jak m.in.:

- Karolina Maj / Google Internetowe Rewolucje / Lokalnie, mobilnie czy globalnie - gdzie schowali się Twoi klienci? Podczas Konwentu Rozwoju #3 jako pierwsi będziecie mieli okazję wysłuchać najnowszej prelekcji -  dowiecie się m.in. o trzech, najświeższych rozwiązaniach od Google. Zaintrygowani?
- Wojciech Kruk / WIPH / Brak rąk do pracy: hamulec rozwoju. Tematyka to aktualne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej
- Joanna Janowicz / joannajanowicz.com / Marzyć trzeba konkretnie! Tematyka to inspiracja łącząca biznes z realizacją marzeń
- Anna Orska / orska.pl / Design Nomad. Tematyka to travelling CEO, praca mobilna, własna firma + wolność...
- Łukasz Kościński / mistrz Polski w przemawianiu / Twój rozwój wczoraj i dziś.

Obecna edycja to główne wydarzenie w Wielkopolsce w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Konwent Rozwoju to autorska inicjatywa Portalu rozwoju CARE-ER.pl, Koordynatora ŚTP, którego aplikacja automatycznie dopasowuje inicjatywy, wydarzenia, ludzi i możliwości.

Start g. 18.00. Bilety: http://www.kr3.care-er.pl

Więcej informacji:
http://www.konwentrozwoju.pl
https://www.facebook.com/events/2048209872074764/DZIEŃ INFORMACYJNY „EUROPA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE”

5 grudnia w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny na temat 6. Wyzwania Społecznego „Europa w zmieniającym się świecie” w programie Horyzont 2020, który jest organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane i omówione już otwarte oraz nadchodzące konkursy o dofinansowanie realizacji projektów badawczo-innowacyjnych w obszarze badań społecznych, jak również w Działaniach Marii Skłodowskiej-Curie, akcjach COST oraz inicjatywach realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-sc6-europa-w-zmieniajacym-sie-swiecie-konkursy-20182019&znewsletter=8listopada2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)SEMINARIUM DLA POLSKICH INSTYTUCJI Z LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH

6 grudnia w Warszawie odbędzie się seminarium dla polskich instytucji z logo HR Excellence in Research. Wydarzenie jest organizowane w ramach inicjatywy „Projekt NAUKOWIEC” i jest skierowane do polskich instytucji, które otrzymały od Komisji Europejskiej ww. logo. Spotkanie będzie poświęcone wymianie doświadczeń na temat wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=seminarium-dla-polskich-instytucji-z-logo-hr-excellence-in-research&znewsletter=8listopada2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)DZIEŃ INFORMACYJNY: BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE I BIOGOSPODARKA

6 grudnia w Warszawie odbędzie się Dzień Informacyjny poświęcony 2. Wyzwaniu Społecznemu „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020, który jest organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W wydarzeniu weźmie udział przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, który opowie o nowych tematach i perspektywach przyjętych dla 2. Wyzwania Społecznego. Szczegółowo będą również omówione nadchodzące konkursy z ww. obszaru.  

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-bezpieczenstwo-zywnosciowe-i-biogospodarka-w-horyzoncie-2020
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ INFORMACYJNY ORAZ SPOTKANIA BROKERSKIE W OBSZARZE PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

13 i 14 grudnia odbędzie się Międzynarodowy Dzień Informacyjny oraz spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w Programie Horyzont 2020. Wydarzenie jest organizowane w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia konkursów związanych z tematyką przestrzeni kosmicznej na lata 2018-2020 w programie Horyzont 2020. Podczas wydarzenia eksperci Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), Europejskiej Agencji ds. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich  Przedsiębiorstw (EASME) przedstawią założenia najbliższych konkursów. W ramach wydarzenia odbędą się również spotkania brokerskie w formie B2B oraz będzie możliwość prezentacji pomysłu na projekt w ramach tzw. Pitch session.

Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=miedzynarodowy-dzien-informacyjny-w-obszarze-przestrzen-kosmiczna-i-spotkania-brokerskie&znewsletter=8listopada2017
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)WARSZTATÓW DLA NAUKOWCÓW ALFA SCHOOL

13 i 14 grudnia w Poznaniu odbędą się bezpłatne warsztaty dla naukowców i twórców projektów B+R. Uczestnicy dowiedzą się jak przygotować się do kontaktu z inwestorami, poznają zagadnienia związane z dyfuzją innowacji, czy sposoby budowania modelu biznesowego dla swojego projektu naukowego. Ponadto otrzymają informacje na temat potencjalnych modeli współpracy z inwestorem, przedyskutują wątpliwości dotyczące praw majątkowych oraz dowiedzą się jak przygotowywać prezentację inwestorską. Podczas warsztatów będzie również czas na omówienie swoich projektów z inwestorami, ponieważ w wydarzeniu wezmą udział fundusze VC z całej Polski. Warsztaty skierowane są do wszystkich twórców innowacyjnych rozwiązań – naukowców prowadzących działania B+R, którzy mają na celu komercjalizację efektów swoich projektów.

Rejestracja dostępna jest pod adresem:
https://openoffice.typeform.com/to/RJDxBq

Więcej informacji:
http://alfa.ac/alfa-school/
Źródło: Poznański Park Naukowo-Technologiczny (ppnt.poznan.pl)


WIADOMOŚCI

ICT W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Komisja Europejska przygotowała przewodnik dla potencjalnych wnioskodawców na temat przyszłych konkursów na lata 2018 – 2020 z obszaru ICT w Programie Ramowym Horyzont 2020 (prace nad technologiami ICT i ich zastosowaniem finansowane są w ramach wszystkich trzech filarów). Ma on na celu ułatwienie poruszania się po tematach związanych z ww. tematyką.

Przewodnik jest dostępny pod adresem:
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/Guide-to-ICT-related-activities-in-WP2018-20-A4-PAPER.pdf
Opis poszczególnych tematów znajdują się w odpowiednich Programach Pracy 2018-2020, które są dostępne pod adresem:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)BADANIA NAUKOWE W USTAWIE 2.0

Projekt Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. ustawa 2.0) zawiera propozycje nowych definicji badań podstawowych, badań aplikacyjnych, prac rozwojowych i twórczości artystycznej, które są klasyfikowane jako działalność naukowa. Badania naukowe są działalnością obejmującą:
- badania podstawowe - rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
- badania aplikacyjne - rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług,
- prace rozwojowe - są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
- twórczość artystyczna - jest działalnością obejmującą działania twórcze lub odtwórcze w sztuce, których efektem jest dzieło materialne lub niematerialne stanowiące wkład w rozwój kultury.

W porównaniu z aktualnie obowiązującymi przepisami, z definicjach nie uwzględniono badań przemysłowych. Pojawia się za to nieobecna wcześniej twórczość artystyczna.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)KONKURS MINIATURA – KOLEJNA EDYCJA W 2018 ROKU

Z uwagi na dużą popularność obecnej edycji konkursu Miniatura, już dziś wiadomo, że w 2018 roku prowadzony będzie kolejny nabór wniosków.  Duże zainteresowanie spowodowało, że bliski wyczerpania jest budżet konkursu Miniatura na obecny rok. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło, że w związku z tym nabór wniosków może zostać zakończony wcześniej (planowo był to 31 grudnia). Na 2017 rok, na finansowanie pojedynczych działań naukowych, w ramach konkursu Miniatura 1, NCN zaplanował 30 mln zł. Do 3 listopada rozdysponowano już ponad 20 mln zł z tej puli. Do NCN wpłynęły wnioski, których łączny budżet wynosi ponad 63 mln zł. W momencie wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonej na konkurs MINIATURA 1, nabór nowych wniosków oraz ocena merytoryczna już złożonych zostanie wstrzymany.

Więcej informacji:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-11-03-informacja-dla-wnioskodawcow-miniatura1
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)
Opracowanie:

Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl