Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 322 z dnia 29 września 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 5-6 października - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?” - dwudniowe warsztaty,
- 10 października - „Fundusze Europejskie - szansa na rozwój Twojej firmy!”,
- 11 października - „Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.


 OGÓLNOPOLSKIE DNI KARIERY I MOBILNOŚCI – WSPARCIE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW W PLANOWANIU KARIERY NAUKOWEJ

Od 18 do 20 października w Poznaniu odbywały będą się Ogólnopolskie Dni Kariery i Mobilności. Podczas wydarzenia będą miały miejsce liczne spotkania z ekspertami i doświadczonymi naukowcami, konsultacje, warsztaty, dyskusje oraz wymiany doświadczeń. Pierwszego dnia („Sprawdź, jak to zrobić”) uczestnicy zapoznają się z ofertą polskich i międzynarodowych grantów dla młodych naukowców. Drugi dzień (pod hasłem „Nauka, kariera, biznes”) przybliży im możliwości i korzyści wynikające ze współpracy z sektorem prywatnym. Natomiast, trzeciego dnia odbędą się „Warsztaty Rozwoju Kariery Naukowej”, na których młodzi naukowcy będą mogli wzmocnić kompetencje niezbędne w pracy badacza oraz w rozwoju kariery naukowej. Rejestracja trwa do 13 października.

Więcej informacji:
http://poznan.projektnaukowiec.pl

KONKURSY

OFERTA GRANTOWA DAAD

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprezentowała ofertę stypendiów wyjazdowych adresowanych do polskich naukowców. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w październiku, listopadzie lub grudniu 2017 roku.

DAAD - OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW
Stypendia na pobyty badawcze krótkoterminowe (1-6 miesięcy) oraz długoterminowe (7-12 miesięcy) skierowane do wysoko wykwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra. O stypendium mogą się również ubiegać młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora (tzw. post-doc). Wnioski można składać do 15 listopada.

DAAD - OFERTA DLA NAUKOWCÓW
Stypendia na pobyty badawcze skierowane do wybitnych naukowców i nauczycieli akademickich ze wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora,którzy są zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym.

Wnioski można składać do 15 listopada.

Więcej informacji:
https://www.daad.pl/pl/2017/09/22/zblizaja-sie-terminy-aplikacji-o-stypendia-daad-na-rok-201819/ 
Źródło: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (daad.pl)NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE CHIST-ERA

Do 11 stycznia 2018 roku można składać wnioski w ramach konkursu CHIST-ERA z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT). Uzyskane środki można przeznaczyć na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych. Projekt zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć następujących zagadnień:

- object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR),
- big data and process modelling for smart industry (BDSI).
Wnioski do konkursu mogą składać konsorcja badawcze złożone z co najmniej 3 partnerów
z 3 różnych krajów, które biorą udział w konkursie CHIST-ERA tj. Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Więcej informacji:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-zapowiedz-konkursu-chist-era  oraz
http://www.chistera.eu/ 
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)VISITING FELLOWSHIP PROGRAMME FOR CLINICIANS

Do 31 stycznia 2018 roku można przesyłać swoje zgłoszenia w ramach Visiting Fellowship Programme for Clinicians, którego organizatorem jest United European Gastroenterology.

W ramach programu przyznane zostaną stypendia wyjazdowe w wysokości 1 250 euro dla 25 stażystów z zakresu gastroenterologii, którzy spędzą dwa tygodnie w renomowanym ośrodku szkoleniowym w roku 2018/2019. Środki w ramach stypendium można przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

Aplikować mogą osoby, które spełniają następujące warunki:
- są klinicystami (medycznymi, chirurgicznymi lub obrazujący hepato-gastroenterolog);
- mają ukończony co najmniej rok szkolenia klinicznego;
- mają nie więcej niż 40 lat (osoby urodzone 1 stycznia 1978 roku lub później);
- mieszkają w Europie lub regionie śródziemnomorskim oraz mówią biegle po angielsku.

Więcej informacji:
https://www.ueg.eu/awards-grants/ueg-awards/visiting-fellowship-for-clinicians/ 
Źródło: United European Gastroenterology (ueg.eu)OFERTA POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabory do działań umożliwiających uzyskanie dotacji na zakup usług badawczo-rozwojowych, doradczych/eksperckich oraz na działania umożliwiającego finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Aplikować o środki mogą wyłącznie firmy spełniające kryteria MŚP.

Do 8 lutego 2018 roku można składać wnioski w programie „Bony na Innowacje”. Dofinansowanie, które wynosi aż 85% kosztów kwalifikowanych można uzyskać na realizację projektów obejmujących zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe posiadające kategorię naukową A+, A albo B (Poznański Park Naukowo-Technologiczny posiada kategorię B, dzięki czemu może być realizatorem tego typu usług). Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 60 tys. zł, a maksymalna 400 tys. zł.

Więcej informacji:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-konkurs-i-rok-2017 

Do 28 lutego 2018 roku można składać wnioski w ramach programu „Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu dla MŚP”. Dofinansowanie można uzyskać na zakup usług proinnowacyjnych (tj. usług doradczych/eksperckich) wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym (minimalna wartość usługi to 50 tys. zł, a maksymalna 500 tys. zł). Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu (Poznański Park Naukowo-Technologiczny spełnia te wymogi). Dodatkowo, ramach projektu dofinansowaniu mogą podlegać koszty realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (np. zakup maszyn i urządzeń). Wartość inwestycji wynosi maksymalnie dwukrotność wartości usług proinnowacyjnych i nie więcej niż 1 mln zł.

Więcej informacji:
http://poir.parp.gov.pl/nabor-2017/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-poir-w-2017-r-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp 

Również do 28 lutego 2018 roku trwa nabór wniosków w programie stricte inwestycyjnym tj. „Badania na rynek”. Firmy mogą pozyskać dotację na inwestycje, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Wyniki prac B+R mogą być zrealizowane samodzielnie przez firmę lub na jej zlecenie. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu (np. wydatki inwestycyjne: maszyny, urządzenia, prace budowlane) to 5 mln dla mikro i małych firm i 10 mln zł dla firm średnich. Poziom dofinansowania części inwestycyjnej dla przedsięwzięć realizowanych na terenie woj. wielkopolskiego może sięgać 45% (mikro i małe firmy tj. zatrudniające do 50 pracowników) oraz 35% - firmy średnie (zatrudniające do 250 pracowników).

Więcej informacji:
http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iii-nabor-2017-ogolny

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)


Poznański Park Naukowo-Technologiczny świadczy usługi doradcze zarówno w zakresie opracowania koncepcji projektu badawczego, inwestycyjnego, jak również opracowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej. Naszą rolą jest optymalne przygotowanie firmy do spełnienia kryteriów w możliwie maksymalnym stopniu, zwiększając tym samym szansę na otrzymanie dofinansowania. Zainteresowanych uzyskaniem informacji o możliwościach pozyskania dotacji lub np. preferencyjnej pożyczki na cele inwestycyjne zachęcamy do kontaktu z Działem Projektów Badawczych - Bartłomiej Walczak, tel. 61 827-97-73, e-mail: bw@ppnt.poznan.pl.

 

WYDARZENIA

6. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WOLVES SUMMIT DLA STARTUPÓW I NOWYCH TECHNOLOGII

10 i 11 października w Warszawie odbędzie się szósta edycja międzynarodowej konferencji Wolves Summit, która jest skierowana do startupów oraz młodych firm technologicznych.

Udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją do nawiązania partnerstw biznesowych, poznania nowych technologii i poszukania możliwości inwestycyjnych. Konferencja tworzy środowisko sprzyjające budowaniu pożądanej sieci kontaktów biznesowych, a obecna edycja kładzie nacisk na współpracę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji:
https://www.wolvessummit.com/pl 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UELISTOPADOWE SPOTKANIA BROKERSKIE ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU BIOHORIZON

6 Listopada w Pradze odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie BioHoriozn Regional Brokerage event 2017, które będzie towarzyszyć konferencji RAFA 2017 - Recent Advance in Food Security. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane i omówione możliwości jakie oferują konkursy z obszaru „Bezpieczeństwo żywnościowe” w programie Horyzont 2020. Rejestracja trwa do 31 października.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/foodsecurity2017 

15 listopada w Brukseli odbędą się międzynarodowe spotkania brokerskie „BioHorizon International Brokerage Event 2017” dotyczące ww. obszaru „Bezpieczeństwo żywnościowe” w programie Horyoznt 2020. Spotkania partnerskie mają na celu pomoc w znalezieniu partnerów dla nadchodzących w 2018 roku konkursów w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe” oraz KET-Biotechologia. Rejestracja trwa do 26 października.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/foodbrokerage2017 

W obu wydarzeniach wezmą udział eksperci oraz reprezentanci Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w ww. obszarach. Spotkania mają na celu umożliwienie zainteresowanym podmiotom zaplanowania i odbycia szeregu spotkań bilateralnych oraz rozmów z potencjalnymi partnerami.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych (kpk.gov.pl)


WIADOMOŚCI

GRANTY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2017: PIERWSZE STATYSTYKI

Rekordową liczbę wniosków złożono w ostatnio minionym naborze konkursu na stypendia Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA-IF-2017). Swoje aplikacji przesłało aż 9089 naukowców (o 143 więcej niż w 2016 roku). Podział złożonych wniosków projektowych ze względu na poszczególne typy grantów przedstawia się następująco:

• Standard European Fellowships (ST): 7145 wniosków,
• Career Restart Panel (CAR): 352 wnioski,
• Reintegration Panel (RI): 561 wniosków,
• Society & Enterprise Panel (SE): 173 wnioski,
• Global Fellowships (GF): 858 wniosków.

Budżet konkursu wynosi 248 mln euro, z czego 205 mln euro przypada łącznie na panele: standardowe stypendia europejskie (ST), powrotu do kariery naukowej (CAR) i stypendia reintegracyjne (RI), 10 mln euro na panel dla beneficjentów z sektora nieakademickiego (SE) oraz 33 mln euro na stypendia globalne (GF). Szczegółowe wyniki konkursu mają być ogłoszone w lutym 2018 roku.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych (kpk.gov.pl)

 


POŻYCZKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY

Polska Fundacja Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków na niskoprocentowe pożyczki, które są dostępne w ramach Projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

O środki aplikować mogą:
- studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich,
- absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych (w okresie do 48 miesięcy od daty ukończenia szkoły/dnia otrzymania dyplomu),
- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni,
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy.

Wysokość środków jakie można uzyskać na założenie działalności gospodarczej to prawie 85 tys. zł, a na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej to ok. 25 tys. zł.Przy ubieganiu się o pożyczkę nie jest wymagany wkład własny (nie ma opłat oraz prowizji), oprocentowanie jest stałe w skali roku 0,44%, a okres spłaty może trwać aż do 7 lat.

Więcej informacji:
http://pfp.com.pl/8h1ey_pozyczka_na_start.htm 
Więcej informacji: Polska Fundacja Przedsiębiorczości (pfp.com.pl) 
Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl