Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 320 z dnia 1 września 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 5-6 października - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?” - dwudniowe warsztaty,
- 10 października - „Fundusze Europejskie - szansa na rozwój Twojej firmy!”,
- 11 października - „Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
„I-WIELKOPOLSKA – INNOWACYJNI DLA WIELKOPOLSKI”

Do 11 września mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Wielkopolski mogą składać wnioski w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski”. O nagrodę mogą się ubiegać firmy, które stworzyły nowatorskie rozwiązania (produkty lub usługi) i wdrożyły je w praktyce. Wnioski można składać w sześciu kategoriach, zgodnie z funkcjonującymi sześcioma inteligentnymi specjalizacjami dla Wielkopolski:
- „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”,
- „Wnętrza przyszłości”,
- „Przemysł jutra”,
- „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”,
- „Rozwój oparty na ICT”,
- „Nowoczesne technologie medyczne”.
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 120 000 zł oraz pakiety promocyjne o łącznej wartości 90 000 zł.

Więcej informacji:
http://iw.org.pl/dolacz-do-liderow-innowacji-w-wielkopolsce-konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-i-wielkopolska-innowacyjni-dla-wielkopolski/
oraz
https://www.umww.pl/innowacyjni-dla-wielkopolski-konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-i-wielkopolska-innowacyjni-dla-wielkopolski
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (umww.pl)


13. EDYCJA KONKURSU POPULARYZATOR NAUKI

Do 15 października można przesyłać zgłoszenia kandydatów do 13. edycji konkursu Popularyzator Nauki, którego organizatorami są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Agencja Prasowa serwis Nauka w Polsce. Jego celem jest nagrodzenie osób i instytucji, które pomagają innym  bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz które przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych.
Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:
- Naukowiec – dla osób indywidualnych (od stopnia naukowego doktora wzwyż),
- Animator – dla osób prowadzących indywidualną działalność popularyzatorską,
nie posiadających stopni ani tytułów naukowych (np. studenci i doktoranci, pracownicy administracyjni uczelni),
- Zespół – dla zespołów popularyzujących naukę (tworzonych np. przez naukowców, animatorów popularyzacji, koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami
na rzecz popularyzacji, animatorów nauki w instytucjach typu muzea),
- Instytucja – dla instytucji naukowych (instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowych
(np. organizacje pozarządowe, centra nauki) oraz przedsiębiorstw,
- Media – dla dziennikarzy, zespołów redakcyjnych mediów, blogerów czy zespołów tworzących strony internetowe.

Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,415380,ruszyl-konkurs-popularyzator-nauki-czekamy-na-najlepszych.html
Źródło: Naukawpolsce.pap.pl


MAX WEBER PROGRAMME – NABÓR NA STAŻE PODOKTORSKIE

Do 25 października trwa nabór wniosków na staże podoktorskie w ramach programu Max Weber (Max Weber Programme). Inicjatywa adresowana jest do młodych naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24 miesięcy staż w European University Institute we Florencji. W ramach przyznanego stypendium organizatorzy zapewniają stypendyście następujące świadczenia:
- stypendium w wysokości do 2 000 euro miesięcznie,
- dodatkowe świadczenie w wysokości 300 euro miesięcznie jeśli stypendysta przyjeżdża
na staż z partnerem oraz 200 euro miesięcznie na każde dziecko, z którym stypendysta przyjeżdża na staż,
- pokrycie kosztów podróży do 1 200 euro.

Więcej informacji:
https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships
Źródło: European University Institute (www.eui.eu)

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY I WARSZTATY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE COST

26 września na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się Dzień Informacyjny oraz warsztaty dotyczące aplikowania w Europejskim Programie Współpracy Naukowo-Technicznej COST. Jest to program finansowany przez Unię Europejską, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych. Podczas wydarzenia przedstawiona zostanie idea programu oraz jego obszar działalności, będą również zaprezentowane i szczegółowo omówione zasady uczestnictwa. Część warsztatową poprowadzą polscy naukowcy, którzy realizują projekty w ramach programu COST.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=38297
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


SPOTKANIE BROKERSKIE POŚWIĘCONE TEMATYCE ENERGII ORAZ ENERGETYKI JĄDROWEJ

24 października w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie poświęcone tematyce energii i energetyki jądrowej w programie Horyzont 2020. Wydarzenie będzie towarzyszyć dniom informacyjnym organizowanym dla obu tematów przez Komisję Europejską. Spotkanie jest organizowane pod kątem  konkursów przewidzianych na 2018 rok.

Udział w nim jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z europejskimi naukowcami, planującymi złożenie wniosków projektowych w nowych konkursach oraz do spotkania z urzędnikami Komisji Europejskiej. Rejestracja na wydarzenie już się rozpoczęła.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/energycall2018
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

WIADOMOŚCI

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO SKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC zaprasza do bezpłatnego korzystania ze swojej infrastruktury badawczej. Oferta skierowana jest do naukowców z następujących dziedzin: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa. Wnioski można składać do 2 października. Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury, Konsorcjum pokrywa również koszty: podróży i zakwaterowania dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań.

W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do infrastruktur następujących ośrodków:
- Włochy: Synchrotron Elettra,
- Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowe,
- Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškovicia,
- Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznej,
- Czechy: Laboratorium Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karola,
- Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów,
- Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemii.

Więcej informacji:
http://ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)
Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl