Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 32 z dnia 16 listopada 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Szkolenie w Poznaniu
„Finansowe aspekty realizacji projektów w 6.PR”

30 listopada br. organizujemy spotkanie dotyczące rozliczania kosztów projektów finansowanych przez Programy Ramowe, a także problematyki związanej z możliwością dofinansowania tychże projektów przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w ramach specjalnych programów badawczych, tzw. SPUBów. Szkolenie poprowadzi Pani Krystyna Bandau-Palka z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji zajmująca się na co dzień projektami typu SPUB oraz Pani Barbara Trammer z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z Warszawy, ekspert w sprawach związanych z finansami w Programach Ramowych UE.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 50 zł. Organizatorzy zapewniają materiały i drobny poczęstunek. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=48

Stypendia Indywidualne Marie Curie - seminarium

Zapraszamy serdecznie na seminarium nt. stypendiów Marie Curie ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów indywidulanych. Odbędzie się ono 14 grudnia br. w budynku Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Więcej informacji już niedługo na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=22

Project reporting in FP6 - Guidance notes

Dokument ten ma pomóc w przygotowaniu dla Komisji Europejskiej raportów i tzw. deliverables w projektach europejskich. Opisuje on ponadto procedurę raportowania do Komisji Europejskiej oraz wyjaśnia jak raport jest oceniany. Przewodnik ten dotyczy projektów zintegrowanych (IP), sieci doskonałości, projektów typu STREP i Innovation Projects oraz akcji koordynujących (CA) i wspierających (SSA), a także CRAFT i Collective Research. Dokument znajduję się pod następującym adresem: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#reporting

Infrastruktura badawcza - ostatni konkurs w 6PR

1 grudnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje spotkanie nt. ostatniego konkursu na infrastruktury badawcze. Wykładowcami będą Christian Kurrer - Komisja Europejska, Angelina Sarota - Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Przemysław Żelazowski - Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Zbigniew Lechowicz - SGGW oraz Wiesław Studencki - KPK.

Będzie mowa o ostatnim konkursie akcji "Infrastruktura badawcza", o perspektywach finansowania w 7 Programie Ramowym, o gospodarce opartej na wiedzy. Zaprezentowane zostaną dwa projekty z udziałem partnerów polskich oraz podsumowanie polskiego udziału w 5PR i 6PR. Przewidziano również konsultacje indywidualne. Spotkanie odbędzie się w Pałacu Staszica w Sali Marii-Skłodowskiej-Curie, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie. Szczegóły i możliwość rejestracji na stronie KPK: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=828

Konferencja podsumowująca realizację Programu eContent w Polsce

6 grudnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu eContent (Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie) organizuje konferencję, którą chce podsumować dotychczasową realizację programu eContent w Polsce. Wsród zagadnień znajduje się również omówienie roli programów wspólnotowych w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz Ustawa o informatyzacji - postęp prac legislacyjnych. Wykładowcami będą JM Rektor Akademii Górniczo - Hutniczej, Włodzimierz Marciński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, Prof. Jan Kusiak - Krajowy Punkt Kontaktowy Programu eContent, Agnieszka Chrząszcz - Krajowy Punkt Kontaktowy Programu eContent, Dariusz Bogucki - p.o. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Marzena Baranowska - Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej - Program eTEN w Polsce.

Konferencja odbędzie się w Auli Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Osobą do kontaktu jest Pani Agnieszka Chrząszcz (tel. 012-617 37 71).
Rejestracja na stronie: http://www.econtent.agh.edu.pl/edytuj_uczestnik_seminarium.php?s_id=4

Seminarium informacyjno-lobbingowe NMP

Uprzejmie informujemy, że dnia 10.12.2004 w Warszawie organizowane jest seminarium informacyjno-lobbingowe dotyczące NMP. W części plenarnej Dr Renzo Tomellini (Head of Unit Nanotechnologie) przedstawi trzeci (ostatni) konkurs NMP oraz plan działania dla nanotechnologii dla 7 Programu Ramowego. Drugim bardzo ważnym elementem tego spotkania będzie lobbowanie polskich wniosków na ostatni konkurs NMP. przy udziale Dr Tomelliniego ( w sesji uczestniczyć będzie także przedstawiciel Uniwersytetu w Hanowerze, który przedstawi swój IP). Wszystkich zainteresowanych przedstawieniem wniosków na ostatni konkurs NMP prosimy o przesłanie wypełnionego formularza ( ze strony http://www.6pr.pl/pliki/plik.html?id=999) na adres e-mailowy Zbigniew.Turek@kpk.gov.pl (liczba prezentacji ograniczona).

Tematy konkursowe zostały umieszczone na stronie: http://www.6pr.pl/p/pliki/967/3rdNMPcall.htm

Informujemy, że w sesji tej mogą wziąć udział jedynie KOORDYNATORZY wniosków przygotowywanych na ostatni konkurs NMP.

W programie spotkania przewidziane jest również seminarium dotyczące projektu STEF-NANO-ACC (wspierającego uczestnictwo polskich jednostek w konkursach NMP), oraz i warsztatów projektu Naomitec (wspierającego uczestnictwo MŚP w konkursach micro i nanotechnologii FP6). W tej części dowiemy się m.in. o możliwościach pozyskiwania:

  1. wsparcia finansowego na udział w konferencjach, warsztatach i spotkaniach projektowych
  2. konkursie na najlepsze prace naukowe z NMP
  3. ofertach współpracy
  4. projektach, do których można się dołączyć

Rejestracja on-line: http://www.6pr.pl/hr/zapisy/192.html

Konsultacje! Nauki społeczno-humanistyczne w 7 Programie Ramowym i Nowy Work Programme

Komisja Europejska zaprasza naukowców do udziału w konsultacjach dotyczących określenia priorytetowej tematyki badań społeczno-ekonomicznych i humanistycznych w 7 Programie Ramowym. Pełna informacja na ten temat oraz link do konsultacji "on-line" znajdują się na stronie http://europa.eu.int/comm/research/future/ssh/index_en.html

Konsultacje będą trwały do końca 2004 r.

Ponadto, na stronie http://www.cordis.lu/citizens/workprogramme.htm opublikowany został nowy Work Programme Priorytetu 7. Zawiera on tematykę konkursu, który ogłoszony zostanie 8 grudnia 2004 r. Termin składania projektów - 13 kwietnia 2005 r. Nowością tego konkursu będzie dwustopniowa procedura selekcji dla projektów zintegrowanych i sieci doskonałości. Będzie to już ostatni konkurs 7 Priorytetu w 6 PR.

Nano Pol 2004

W dniach 13-14 grudnia, w Centrum Kongresowym Słowackiej Akademii Nauk w Smolenicach odbędą się warsztaty zatytułowane "Nanocomposites with polymeric matrix - Nano Pol 2004". Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2829

Nowy konkurs w Priorytecie Tematycznym 8.1

30 października 2004r. został ogłoszony nowy konkurs w Priorytecie Tematycznym 8.1 - Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (identyfikator konkursu: FP6-2004-SSP-4). Termin składania wniosków projektowych upływa 1 lutego 2005r. Budżet konkursu wynosi 77,8 M€. Jak zwykle, składane wnioski muszą być typu STREP, CA lub SSA. Tematy konkursu są bardzo różnorodne i dotyczą wielu obszarów tematycznych. Tym razem jednak zamknięta jest większość tematów związanych z zagadnieniami zdrowia publicznego. Natomiast można składać wnioski projektowe na wiele ciekawych tematów związanych np. z rolnictwem, ochroną środowiska czy transportem.Więcej informacji można znaleźć na stronie:
http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=173#

7PR. - informacje

Komisja Europejska podjęła działania mające na celu zidentyfikowanie obszarów tematycznych 7 Programu Ramowego. Pod poniższym adresem znajdziecie Państwo obszerną dyskusję wraz z propozycjami obszarów tematycznych.
http://europa.eu.int/comm/research/future/themes/index_en.html

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl