Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 319 z dnia 17 sierpnia 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

KONKURSY

KONKURS W RAMACH INICJATYWY EUREKA

Do 9 października trwa nabór wniosków projektowych w ramach Inicjatywy EUREKA. Jej celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Składane projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel (brak ograniczeń tematycznych). Wnioski w konkursie mogą zgłaszać konsorcja, które powinny składać się z co najmniej 2 partnerów, z 2 różnych państw członkowskich EUREKI. W jego skład mogą wchodzić przedsiębiorstwa (MŚP i duże firmy) oraz uniwersytety czy też jednostki badawcze. Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł (dla całego konsorcjum może wynieść maksymalnie 1 mln zł). Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,5412,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22017.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)


GRANTY FUNDACJI CANON NA BADANIA W JAPONII

Fundacja Canon (Canon Foundation in Europe) organizuje konkurs w ramach programu grantowego Research Fellowship, który adresowany jest do wysoce wykwalifikowanych naukowców (ze stopniem zawodowym magistra lub stopniem naukowym doktora) z Europy i Japonii, którzy są zainteresowani prowadzeniem badań w dowolnej dziedzinie nauki w Kraju Kwitnącej Wiśni. Zgodnie z regulaminem konkursu pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do dwunastu miesięcy. W trakcie trwania stażu stypendyści mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie (w przypadku krótszego czasu stypendium, w odpowiednio proporcjonalnej wysokości). Każdego roku Fundacja Canon przyznaje do 15 stypendiów. Wnioski można składać
do 15 września.

Więcej informacji:
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
Źródło: Canonfoundation.org


KONKURSY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) opublikowała Program Pracy na 2018 rok, którym jest dostępny pod poniższym adresem: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC-Work-Programme-2018.pdf

W ramach nowego Programu zostały już ogłoszone konkursy:

ERC Starting Grant – który umożliwia stworzenie pierwszego niezależnego zespołu lub programu badawczego i osiągnięcie samodzielności naukowej. We wnioskach projektowych należy wykazać, że proponowane badania pomogą aplikantowi w uzyskaniu  ww. samodzielności badawczej i pozycji lidera zespołu. Konkurs jest skierowany  do początkujących, utalentowanych badaczy (od 2 do 7 lat po doktoracie). Granty  w wysokości do 1,5 mln euro są przyznawane na okres do 5 lat. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Lider zespołu badawczego oraz jego członkowie mogą pochodzić z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Nabór wniosków trwa
do 17 października.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-stg.html

ERC Synergy Grant - to konkurs na projekty interdyscyplinarne, który jest skierowany do grupy (od 2 do 4) tzw. głównych badaczy (Principal Investigators - PI) oraz ich zespołów. O grant mogą się ubiegać naukowcy w każdym wieku i na dowolnym etapie rozwoju kariery. Finansowanie w wysokości do 10 mln euro (w niektórych przypadkach projekt może uzyskać dodatkowe 4 mln euro) przyznawane jest  na okres 6 lat. Wnioski można składać w dowolnej tematyce, trzeba w nich wykazać, że proponowane badania nie mogą zostać przeprowadzone przez jednego naukowca (PI). Należy uzasadnić potrzebę stworzenia zespołu i pokazać jego komplementarność. Termin składania wniosków upływa 14 listopada.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-syg.html
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


POLSKO-NIEMIECKA NAGRODA NAUKOWA NICOLAUS COPERNICUS

Od 1 września do 17 października będzie trwać nabór zgłoszeń kandydatów do konkursu w ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus. Jest ona przyznawana przez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w uznaniu za wybitne osiągnięcia naukowe będące owocem współpracy niemiecko-polskiej. Swoje aplikacje mogą przesyłać naukowcy posiadający stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Od kandydatów oczekuje się, by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Konkurs ma na celu wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą wykazać się wybitnymdorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/nagroda-copernicus/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)

WYDARZENIA

PROJEKT NAUKOWIEC – JAK ROZWIJAĆ KARIERĘ BADAWCZĄ?

Jak planować i rozwijać karierę zawodową i pasje naukowe? Jak budować sieć kontaktów  i zaistnieć w środowisku? Jakie umiejętności rozwijać? Jak pisać wnioski o granty? Jak współpracować z sektorem nieakademickim? Jeśli jesteś doktorantem albo zamierzasz nim zostać, przyjdź na nasze wydarzenia w październiku w 6 miastach:

- 10-12 października w Krakowie,
- 17 października w Gliwicach,
- 18-19 października w Katowicach,
- 18-20 października w Poznaniu,
- 23-25 października w Łodzi,
- 24-26 października w Warszawie.

W trakcie ww. wydarzeń będzie można porozmawiać ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami  w planowaniu kariery i przedstawicielami świata biznesu. Udział w wydarzeniach pomoże  w świadomym planowaniu kariery, pokaże istniejące narzędzia i możliwości. Dodatkowo zapraszamy do udziału w konkursie z nagrodami oraz przekazania swoich opinii i oczekiwań co do rozwoju kariery naukowej w Polsce.

Na wydarzenie zapraszają Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny i Science PR.

Więcej informacji:
https://www.euraxess.pl/pl/poland/projekt-naukowiec
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


DZIEŃ INFORMACYJNY - INDUSTRIAL INNOVATION INFO DAYS 2017

3-4 października w Brukseli odbędzie się Dzień Informacyjny Industrial Innovation Info Days 2017. Tematyka wydarzenia skupi się przede wszystkim na przybliżeniu aktywności  i nadchodzących wyzwań w działaniu Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (The Leadership in Enabling and Industrial Technologies)  w programie Horyzont 2020. Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z tematami najbliższych konkursów w obszarze Kluczowe Technologie Prorozwojowe (Key enabling technologies – KET) tj. nanotechnologie, materiały zaawansowane, zaawansowane systemu produkcyjne oraz biotechnologia. Podczas sesji brokerskich i spotkań uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje pomysły projektowe i spotkać potencjalnych partnerów w projektach z podobnych dziedzin.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=DEDA25C9-DB5A-A919-AA2536EA03CCE211
Źródło: Portal Komisji Europejskiej (ec.europa.eu)KONFERENCJA I SPOTKANIE BROKERSKIE SMARTER REGION
INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT 2017

5 października w Ostrawie odbędzie się konferencja i spotkanie brokerskie „Smarter Region – International Brokerage Event 2017“ organizowane przez ośrodek Enterprise Europe Network. Tematem konferencji będą nowe trendy w obszarze „Smart cities”, możliwości i wyzwania w obszarze internetu rzeczy (Internet of Things), telemedycyny itp. Udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją do spotkania przedsiębiorców, przedstawicieli uniwersytetów i organizacji badawczych zainteresowanych ww. tematyką. Uczestnicy będą mogli przedstawić swoje innowacyjne pomysły lub technologie i zwrócić na siebie uwagę potencjalnych partnerów do projektów. Rejestracja trwa do 3 października.

Więcej informacji:
https://b2bharmo.com/O2017/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

WIADOMOŚCI

KONSULTACJE PUBLICZNE WS. ZDROWIA I OPIEKI NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

Do 12 października trwają konsultacje publiczne, które mają na celu zbadanie jak Europa powinna wspierać innowacje cyfrowe w sektorze zdrowia i opieki z korzyścią dla obywateli i systemów ochrony zdrowia w Europie, które są organizowane przez Komisję Europejską. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w pracach nad nowym komunikatem dotyczącym polityki w tym obszarze, który ma zostać przyjęty do końca 2017 roku.

W ramach konsultacji gromadzone są informacje dotyczące trzech głównych zagadnień:
- bezpiecznego dostępu obywateli do danych o stanie ich zdrowia oraz możliwości przekazywania tych danych ponad granicami, uszczegółowienia praw obywateli i poprawy interoperacyjności elektronicznej dokumentacji medycznej w Europie,
- łączenia i wymiany danych oraz wiedzy w celu zapewnienia postępów w prowadzeniu badań naukowych, zindywidualizowania leczenia i opieki oraz lepszego przygotowania na wypadek epidemii,
- wykorzystania usług cyfrowych do wzmacniania pozycji obywateli i zintegrowanej opieki nastawionej na pacjenta.

Obywatele, organizacje pacjentów, pracownicy służby zdrowia i sektora opieki, organy publiczne, naukowcy, przedstawiciele przemysłu, inwestorzy ubezpieczyciele i użytkownicy cyfrowych narzędzi związanych ze zdrowiem mogą wyrazić swoją opinię w powyższych konsultacjach, biorąc udział w ankiecie, która jest dostępna pod poniższym adresem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Public_consultation_Transformation_Health_Care_DSM
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)
Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl