Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 318 z dnia 28 lipca 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

KONKURSY

HERA ORAZ EQUIP – NOWE KONKURSY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki w sierpniu ogłosi nabór wniosków w ramach dwóch nowych międzynarodowych konkursów HERA oraz EQUIP, które umożliwiają pozyskanie środków na projekty badawcze dla naukowców działających w obszarze nauk humanistycznych oraz społecznych.

HERA (Humanities in the European Research Area) jest to konkurs adresowany do przedstawicieli nauk humanistycznych. Jego temat roboczy brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. Wnioski w języku angielskim będą mogły składać grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów biorących udział w konkursie (lista dostępna jest na stronie internetowej).

EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) to konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Jego temat brzmi Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections. Ma on na celu prowadzenie badań przez naukowców z Indii oraz Europy. Wnioski składane w języku angielskim, powinny być interdyscyplinarne (łączące przede wszystkim nauki humanistyczne oraz społeczne) i obejmować zagadnienia badawcze dotyczące istotnych kwestii społecznych nurtujących kraje europejskie oraz Indie. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów pochodzących z przynajmniej trzech krajów biorących udział w konkursie (lista dostępna jest na stronie internetowej).

Więcej informacji:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-nowych-konkursow-miedzynarodowych
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


KONKURS O NAGRODĘ ABB

Do 15 listopada można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez firmę ABB Sp. z o.o. Jest on skierowany do autorów prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Prace zgłaszane do konkursu muszą dotyczyć jednej z wymienionych poniżej tematyk: elektroenergetyka, automatyka i diagnostyka przemysłowa, energoelektronika, inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania, zaawansowane technologie i systemy inżynierskie, technologie i systemy informatyczne oraz nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych. Fundatorami nagród finansowych są Dyrektor Centrum Badawczego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o.

Więcej informacji:
http://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-badawcze-abb/inicjatywy/konkurs-o-nagrode-abb-edycja-2017-2018
Źródło: abb.com


KONKURS NA STYPENDIA NA SŁOWACKICH UCZELNIACH

Do 31 października trwa nabór wniosków w ramach konkursu na pokrycie kosztów studiów magisterskich i doktoranckich na Słowacji. Jest on skierowany do studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich, badaczy oraz artystów. Stypendium może obejmować 1 lub 2 semestry nauki na słowackich uczelniach, a jego wysokość wynosi 350 euro miesięcznie (w przypadku studentów), 580 euro miesięcznie lub więcej (dla doktorantów, nauczycieli akademickich, badaczy czy artystów). Środki zdobyte w ramach konkursu środki można przeznaczyć m.in. na studia czy też staże naukowo-badawcze.

Więcej informacji:
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
Źródło: scholarships.sk


KONKURS EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO

Do 8 września Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) przyjmuje zgłoszeniado tegorocznego konkursu o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego. W jego obecnej edycji wyróżnione zostaną najlepsze innowacyjne projekty na rzecz promowania wysokiej jakości zatrudnienia oraz przedsiębiorczości (skupiające się na młodzieży, migrantach i innych osobach mających trudności z dostępem do rynku pracy). Nagroda w konkursie będzie przyznawana inicjatywom wdrażanym lub już wdrożonym, które sprzyjają niedyskryminacji w zakresie integracji na rynku pracy. Nagroda EKES-u ma doceniać i wspierać te konkretne inicjatywy i dokonania organizacji lub osób indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w promowanie wspólnych wartości, spójności i integracji europejskiej.

Więcej informacji:
http://www.wielkopolska.eu/aktualnosci/3033-ekes-konkurs-inicjatyw
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wielkopolska.eu)


WYDARZENIA

EUROPCOM  - KONFERENCJA DOTYCZĄCA KOMUNIKACJI W SEKTORZE PUBLICZNYM

9 i 10 listopada w Brukseli odbędzie się ósma europejska konferencja dotycząca komunikacji w sektorze publicznym (European Public Communication Conference - EuroPCom). Jej głównym celem jest stworzenie forum ułatwiającego komunikację mającego na celu zaangażowanie obywateli w kwestie europejskie oraz sprawy publiczne. Podczas wydarzenia zbadane zostaną zależności pomiędzy rodzajami ww. komunikacji, a włączeniem się społeczeństwa w dialog europejski. Ponadto dyskusja skupi się wokół zidentyfikowania najnowszych trendów w komunikacji cyfrowej. Konferencja skierowana jest do managerów oraz ekspertów ds. komunikacji na poziomach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Rejestracja na wydarzenie trwa do 27 października.

Więcej informacji:
http://cor.europa.eu/en/events/Pages/EuroPCom-2017.aspx
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wielkopolska.eu)SPOTKANIE BROKERSKIE W ZAKRESIE NANOTECHNOLOGII I ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW

16 listopada w Monachium odbędzie się spotkanie brokerskie w zakresie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów. Wydarzenie jest dedykowane przede wszystkim przedsiębiorcom oraz naukowcom z Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jego głównym celem jest stworzenie szansy do nawiązania kontaktów i znalezienia właściwych partnerów międzynarodowych do przedsięwzięć projektowych, które mogą być realizowane w programie Horyzont 2020. Obecnie, Komisja Europejska kończy prace nad nowym Programem Pracy (zawierające możliwe zakresy tematyczne ww. przedsięwzięć), który będzie obowiązywał od 2018 do 2020 roku (publikacja jest planowana w drugiej połowie października). Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/nmp2017/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WIADOMOŚCI

WIELKA BRYTANIA W PROGRAMIE HORYZONT 2020 PO BREXICIE

18 lipca podczas inauguracji Europejskiego Konsorcjum Infrastruktur Badawczych (ERIC - European Research Infrastructure Consortium) brytyjski minister szkolnictwa wyższego i nauki Jo Johnson ponownie zapewnił, że wszystkie projekty realizowane w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, rozpoczęte przed wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, będą otrzymywały od rządu brytyjskiego wsparcie do czasu ich zakończenia (było to potwierdzenie deklaracji z 13 sierpnia 2016 roku). Minister zapewnił, że Wielka Brytania nadal chce być miejscem, do którego przyjeżdżają naukowcy, innowatorzy i inwestorzy z całego świata, a calem rządu brytyjskiego jest ułatwianie współpracy międzynarodowej.

Informacja dotycząca zasad udziału Wielkiej Brytanii w Horyzoncie 2020 – Horizon 2020 Underwrite Q&A:
https://www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/170719_h2020_qa_underwrite.pdf

Tekst przemowy brytyjskiego ministra:
https://www.gov.uk/government/speeches/instruct-european-research-infrastructure-consortia-eric-inaugural-event
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


PORTAL UCZESTNIKA Z NOWĄ FUNKCJĄ WYSZUKIWANIA PARTNERÓW

Portal Uczestnika (ang. Participant Portal) udostępnił nową usługę ułatwiającą poszukiwanie partnerów projektowych do składania wspólnych wniosków przy ubieganiu się o dotacje z Unii Europejskiej (np. w ramach programu Horyzont 2020). Nowa funkcja portalu pozwala wyszukiwać profile organizacji, które wcześniej otrzymały finansowanie ze środków unijnych. Obecnie dostępna jest wczesna wersja usługi, która będzie sukcesywnie rozwijana w najbliższych miesiącach.

Nowa usługa jest dostępna pod adresem:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl