Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 317 z dnia 14 lipca 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

KONKURSY

PROGRAM STYPENDIALNY I KONKURS O NAGRODĘ PREZESA KGHM

Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków do programu stypendialnego oraz konkursu o nagrodę Prezesa Zarządu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu działalności KGHM Polska Miedź S.A. Aplikacje mogą przesyłać studenci studiów magisterskich (II stopnia) oraz doktoranckich (III stopnia). Program ma na celu uzyskanie innowatorskich rozwiązań i opracowań analitycznych w ramach realizowanych prac dyplomowych dotyczących zagadnień istotnych dla KGHM. Do uzyskania jest wsparcie finansowe w formie miesięcznego stypendium przez okres do czterech semestrów kształcenia oraz nagroda za najlepszą pracę dyplomową. Zgłaszane prace muszą dotyczyć jednego z wymienionych obszarów tematycznych:


1. Koncepcja budowy mobilnego agregatu klimatyzacji stanowiskowej wykorzystującego  sprężone powietrze jako czynnik chłodniczy.
2. Wpływ wdrożonych systemów zarządzania  bezpieczeństwem pracy na osiągane mierniki bezpieczeństwa.
3. Zabiegi techniczne służące poprawie klarowności wody nadosadowej Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most".
4. Przegląd i analiza porównawcza metodyk zarządzania projektami na podstawie spółek giełdowych.
5. Struktura zmienności oraz metodyka szacowania zasobów wytypowanych pierwiastków towarzyszących złożom Cu – Ag LGOM.


Więcej informacji:
http://kghm.com/pl/kariera/dolacz-do-nas/studenci-i-absolwenci
Źródło: KGHM Polska Miedź S.A. (kghm.com.pl)


POWERUP - KONKURS DLA INNOWATORÓW W OBSZARZE ENERGII

Do 11 września Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT) prowadzi nabór wniosków w konkursie PowerUp. Jest to największy regionalny konkurs dla start-up’ów w Europie Środkowej i Wschodniej działających w dziedzinie energii odnawialnej. Do zdobycia jest 150 tys. euro i możliwość dołączenia do programu flagowego EIT InnoEnergy. Swoje aplikacje mogą przesyłać firmy, które rozpoczynają działalność w jednym z ośmiu obszarów EIT InnoEnergy: clean coal and gas technology, energy storage, energy efficiency, nuclear instrumentation, renewable energies, smart and efficient buildings and cities, smart electric grid oraz energy from chemical fuels.

Więcej informacji:
https://eit.europa.eu/newsroom/eit-innoenergy-powerup-competition?utm_source=SendBlaster&utm_medium=email&utm_term=%2D&utm_content=%2D&utm_campaign=NL201707
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSACH FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Od 1 sierpnia do 2 października będzie trwał nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej tj. First Team, Homing oraz Powroty.

FIRST TEAM – ma na celu m.in. wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów czy też zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia. Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec na wczesnym etapie kariery naukowej (niezależnie od narodowości), który posiada stopień naukowy doktora (nie dłużej niż przez 5 lat). W ramach konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy, których budżet nie przekracza 2 000 000 zł.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/

HOMING – konkurs, w którym można uzyskać środki na  finansowanie przełomowych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata (ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Zgłaszane projekty mogą trwać do 24 miesięcy, a ich budżet nie powinien przekraczać 800 000 zł. Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/

POWROTY – konkurs, w którym można uzyskać finansowanie innowacyjnych projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce. Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez okres 5 lat. Wnioskodawcą w konkursie jest osoba powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej m.in. pracą w innych sektorach gospodarki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy, których budżet nie przekroczy 800 000 zł.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)NOWY KONKURS KOMISJI EUROPEJSKIEJ O NAGRODĘ IM. ALTIERO SPINELLEGO

Komisja Europejska ogłosiła nowy konkurs, który ma zachęcić do upowszechniania wiedzy o Europie. Jest on skierowany do osób fizycznych lub grup osób fizycznych, tj. do naukowców, artystów, działaczy społecznych oraz innych osób, które swoimi działaniami pokazują dlaczego warto „zakochać się w Europie”. Nagroda będzie przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w komunikowaniu o wartościach bliskich założycielom UE, o historii wspólnoty, działaniach i najważniejszych korzyściach dla obywateli. Prace, które można zgłaszać w konkursie, to m.in. publikacje, utwory audiowizualne, gazety, filmy fabularne, filmy dokumentalne itp. Rejestracja uczestnictwa trwa do 16 sierpnia.

Więcej informacji:
http://www.wielkopolska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3020:unia-blizej-obywateli-nowa-nagroda-ke&catid=178:slider
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

WYDARZENIA

SPOTKANIE BROKERSKIE „CITIES OF THE FUTURE 2017”

26 i 27 października w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie „Cities of the Future 2017”. Wydarzenie jest organizowane w związku z konkursami, które zostaną ogłoszone jesienią i obejmują następujące obszary Programu Ramowego Horyzont 2020:
- „Inteligentne, zrównoważone i bezpieczne miasta” i „budynki efektywne energetycznie”,
- „Gospodarka obiegowa” (SPIRE, surowce i woda),
- „Mobilność na rzecz wzrostu”, „Automatyczny transport drogowy” i „Europejska inicjatywa na rzecz ekologicznych pojazdów”,
- „Inteligentne systemy energetyczne i konsumenci”.
W spotkaniu ma wziąć udział blisko 400 uczestników z Europy oraz Turcji. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania swojego pomysłu projektowego i do przedyskutowania
go z potencjalnymi partnerami.

Więcej informacji:
https://cof2017.b2match.io/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)SPOTKANIE BROKERSKIE „BIOHORIZON INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT”

15 listopada w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie „BioHorizon International Brokerage Event” dedykowane dla obszaru „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020. Udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją do prezentacji swojego pomysłu projektowego oraz do nawiązania międzynarodowych kontaktów (co może się przełożyć na udział w konsorcjach projektowych).  

Więcej informacji:
http://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=127
Źródło: ncp-biohorizon.net

WIADOMOŚCI

SEJM ZA POWOŁANIEM NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

W ubiegły piątek (tj. 7 lipca) Sejm uchwalił ustawę, która zakłada utworzenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), która planowano rozpocznie działalność 1 października. Jej głównym celem będzie zwiększanie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. NAWA jest wzorowana na instytucjach, które od dawna funkcjonują w Europie (m.in. DAAD czy Campus France) i pokazują, że tworzenie programów mobilnościowych jest konieczne do skutecznej walki o najlepszych studentów i naukowców. NAWA ma być wyspecjalizowaną agencją rządową, której zadania będą polegać na inicjowaniu m.in. programów wspierających proces umiędzynarodowienia polskich uczelni, programów stypendialnych dla cudzoziemców oraz programów wspierania wymiany akademickiej pracowników naukowych i dydaktycznych. Agencja zajmie się również upowszechnianiem informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz propagowaniem języka polskiego za granicą.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nawa-przyjeta-przez-sejm.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl