Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 312 z dnia 28 kwietnia 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 9 maja - Dzień informacyjny dla przedsiębiorców „Finansowanie innowacji ze środków UE - to się opłaca!”,
- 10 maja - „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020”,
- 22 maja - „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych” - dwudniowe warsztaty,
- 30 maja - „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020”,
- 31 maja - „Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych”.

Termin szkolenia „Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze” został zmieniony. Szkolenie odbędzie się 2 czerwca (nie zaś jak pierwotnie planowano 16 maja).

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ O WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Do 16 października trwa nabór wniosków w ramach XV edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej. Zgłaszać można prace, które zostały obronione między 1 czerwca 2015 r. a 31 sierpnia 2016 r. Wniosek zgłoszeniowy musi zawierać m.in. kopię egzemplarza pracy habilitacyjnej, cyklu publikacji powiązanych tematycznie, stanowiącego podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego, pracy doktorskiej, magisterskiej lub licencjackiej, dwie recenzje pracy konkursowej czy też kopię tłumaczenia na język polski, jeżeli praca konkursowa lub recenzje wymienione zostały napisane w języku obcym.

Więcej informacji:
http://www.uprp.pl/xv-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-na-temat-wlasnosci-intelektualnej-2017/Lead14,824,17832,7,index,pl,text/
Źródło: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (uprp.pl)KONKURS POWER – PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ UCZELNI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło uruchomienie w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 konkursu na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie publiczna bądź niepubliczna szkoła wyższa.

Projekt może obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie co najmniej dwóch ze wskazanych poniżej elementów tj.:
- innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
- umiejętności informatycznych (w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych
i ich wykorzystania w procesie kształcenia) oraz zarządzania informacją,
- w zakresie prowadzenia dydaktyki w j. obcym.
W uzasadnionych przypadkach w projekcie można przewidzieć wykorzystanie zagranicznych rozwiązań w zakresie podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadr uczelni.

Wnioski projektowe w konkursie będą przyjmowane od 29 maja do 29 lipca.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030400-ip08-00-pkd17

Źródło: ncbr.gov.pl


WYDARZENIA

KONFERENCJA „BADANIA KLINICZNE – POROZMAWIAJMY O INNOWACJACH”

25 maja odbędzie się coroczna konferencja pod hasłem: „Badania kliniczne - porozmawiajmy o innowacjach” z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych. Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i dialog nad najważniejszymi wyzwaniami w obszarze badań klinicznych. Wezmą w nim udział eksperci, naukowcy i przedstawiciele środowiska pacjentów oraz administracji publicznej.

Więcej informacji:

https://evenea.pl/imprezy/konferencje/warszawa/konferencja-badania-kliniczne-porozmawiajmy-o-innowacjach-145736/
Źródło: evenea.pl


WIADOMOŚCI

NOWE ZASADY WYNAGRADZANIA W HORYZONCIE 2020 - OMÓWIENIE

Komisja Europejska opublikowała 21 kwietnia dokument o nazwie „Annotated Model Grant Agreement w wersji 4.0”. Zostały w nim zawarte szczegółowe informacje na temat nowych zasad dotyczących wynagradzania pracowników w projektach programu Horyzont 2020. Zostały one wprowadzone w lutym w formie zmian do umowy grantowej (wersja 4.0 z 27 lutego 2017). Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przygotował w związku z powyższym opracowanie ww. nowych zasad dotyczących kosztów osobowych w projektach Horyzontu 2020. Można je pobrać poprzez stronę KPK (plik PDF).

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=36088
Źródło: kpk.gov.pl


OTWARTA NAUKA – EUROPEJSKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE

Europejska Grupa doradcza ds. HR i mobilności naukowców, doradzająca Komisji Europejskiej w kwestiach rozwoju naukowców w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, zbiera opinie na temat zaangażowania instytucji naukowych i pracowników badawczych w promowanie zasad otwartej nauki – w rozumieniu metod zachęcania ww. pracowników do tychże zasad oraz zakresu umiejętności im niezbędnych w celu publikowania zgodnie z tymi zasadami. Wspomniana grupa doradcza przygotowała w tym celu dwie ankiety – jedną dla instytucji, drugą zaś dla indywidualnych naukowców. Będą one dostępne do wypełnienia do 15 maja. Zachęcamy Państwa do ich wypełnienia i kształtowania europejskiej polityki badawczej!

Więcej informacji oraz odnośniki do ankiet: http://www.kpk.gov.pl/?p=35976
Źródło: kpk.gov.pl

 


KONSORCJUM WESPRZE NAUKOWCÓW W PLANOWANIU KARIERY

Sześć polskich organizacji zrealizuje kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest zachęcenie młodych naukowców do planowania kariery zawodowej. Konsorcjum, pod kierunkiem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, pozyskało na ten cel 85 tys. euro z Programu Ramowego Horyzont 2020.

W ramach przedsięwzięcia, jesienią w pięciu polskich miastach – Łodzi, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu i Warszawie – odbędą się dni kariery naukowej pod hasłem „Projekt NAUKOWIEC”. Podczas wydarzeń młodzi naukowcy będą mogli się dowiedzieć, jak rozwijać karierę i pasje naukowe, jak budować sieć naukowych kontaktów, pisać wnioski o granty czy profesjonalne CV, a także jak i dlaczego współpracować z sektorem prywatnym czy pozaakademickim.

Projekt Polaków uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną w konkursie ogłoszonym w ramach programu Horyzont 2020 dla członków europejskiej sieci EURAXESS, której celem jest wspieranie naukowców w rozwoju zawodowym. Zespół projektowy, obok Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, tworzą Uniwersytet Łódzki, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Science PR – firma wyspecjalizowana w promocji nauki.

Źródło: kpk.gov.pl


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl