Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 311 z dnia 14 kwietnia 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

Spokojnych i Radosnych Świąt Wielkanocnych.
Wesołego Alleluja.

życzy

Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 27 kwietnia - „Horyzont możliwości grantowych dla doktorantów”,
- 9 maja - Dzień informacyjny dla przedsiębiorców „Finansowanie innowacji ze środków UE - to się opłaca!”,
- 10 maja - „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020”,
- 16 maja - „Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze”,
- 22 maja - „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych” - dwudniowe warsztaty,
- 30 maja - „Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020”,
- 31 maja - „Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURSY MSCA W RAMACH PROGRAMU RAMOWEGO HORYZONT 2020

Rozpoczął się nabór wniosków w dwóch konkursach w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020.

Do 14 września wnioski projektowe na granty indywidualne w ramach ww. akcji mogą składać doświadczeni naukowcy (tj. posiadający min. 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra lub stopień naukowy doktora). Granty przyznawane są na okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). Wszystkie projekty powinny zakładać mobilność międzynarodową indywidualnego naukowca - grantu nie można realizować w kraju, w którym naukowiec przebywał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat (obowiązuje zasada mobilności).

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html


Do 28 września można również składać wnioski projektowe w konkursie COFUND, w którym współfinansowane są programy grantowe i stypendialne. Aplikować mogą instytucje zainteresowane utworzeniem programów grantowych (dla osób ze stopniem naukowym doktora) oraz programów studiów doktoranckich. Wszystkie inicjatywy powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej oraz międzysektorowej mobilności naukowców.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2017.html
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)KONKURS NA WSPÓŁPRACĘ Z AZJĄ POŁUDNIOWO-WSCHODNIĄ

Do 30 czerwca trwa nabór wniosków w konkursie organizowanym w ramach inicjatywy Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation, który jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zadaniem konkursu jest skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw). Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w inicjatywie przeznaczono budżet w wysokości 300 000 euro. Wnioski składane mogą być w następującej tematyce: Zdrowie oraz Zmiany klimatyczne/Środowisko. Wnioskodawcami w konkursie mogą być jednostki naukowe, mikro/małe/średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowe.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/sea-eu-net/sea-eu-net-joint-call-2017/aktualnosci/art,5090,southeast-asia-europe-joint-funding-scheme-for-research-and-innovation-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE CYBERSECIDENT
CYBERBEZPIECZEŃSTWO ORAZ E-TOŻSAMOŚĆ

Do 5 maja trwa nabór wniosków w ramach programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. Do pozyskania są środki na prowadzenie badań dotyczących rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. CyberSecIdent jest skierowany do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo -programistycznych. Całkowite koszty kwalifikowane projektu zgłaszanego do programu CyberSecIdent nie mogą być niższe niż 3 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania jego realizacji nie może być wyższa od 20 mln zł. Budżet konkursu wynosi 70 mln zł.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/i-konkurs-w-ramach-programu-cybersecident-cyberbezpieczenstwo-i-e-tozsamosc.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)DREAM CHEMISTRY AWARD 2017

Do 31 lipca można zgłaszać kandydatury w ramach konkursu Dream Chemistry Award, którego organizatorem jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Ma on na celu wybór najbardziej interesującego, wizjonerskiego projektu naukowego z zakresu chemii i jej pogranicza z fizyką, biologią, medycyną lub inżynierią materiałową. Do konkursu mogą być zgłaszani naukowcy z całego świata, którzy nie ukończyli 37. roku życia, którzy obronili doktorat z nauk przyrodniczych i technicznych w roku 2010 lub późniejszym. Zwycięzca tegorocznej rywalizacji otrzyma statuetkę oraz nagrodę finansową  w wysokości 10 tys. euro. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nominowanie kandydata przez naukowca z tytułem doktora lub wyższym i przynajmniej 10-letnim stażem w naukach ścisłych/przyrodniczych, liczonym od daty publikacji pierwszej pracy naukowej.

Więcej informacji:
http://dreamchemistryaward.org/index.php
Źródło: dreamchemistryaward.org


WYDARZENIA

SPOTKANIE BROKERSKIE DOTYCZĄCE PROGRAMU BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING

28 kwietnia w Brukseli odbędzie się dzień informacyjny i spotkanie brokerskie na temat programu Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU), który jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz konsorcjum Bio-based Industries (BIC). Partnerstwo działa w ramach programu Horyzont 2020 i dysponuje kwotą 3,7 miliarda euro przeznaczoną na inwestycje w obszarze przemysłu opartego na materiałach pochodzenia biologicznego. Tematyka wydarzenia będzie dotyczyć procesu składania wniosków projektowych oraz planu pracy BBI JU na 2017 rok.  W części informacyjnej spotkania będzie można uzyskać informacje na temat programu i priorytetów BBI JU, oraz strategii UE dotyczącej Biogospodarki. Na spotkaniu brokerskim zostaną przedstawione informacje nt. obecnych działań konsorcjum oraz procedury składania wniosków oraz aspektów finansowych. Podczas wydarzenia obecni będą przedstawiciele biura programu BBI JU, którzy odpowiedzą na pytania uczestników, wyjaśnią procedury związane ze składaniem wniosków oraz podpowiedzą jak ubiegać się o dofinansowanie.

Więcej informacji:
https://www.bbi-europe.eu/events/bbi-ju-2017-open-info-day
Źródło: Bio-based Industries Consortium (bbi-europe.eu)


SPOTKANIE BROKERSKIE DOTYCZĄCE INICJATYWY E2TECH4CITIES2017

23 czerwca w Brukseli obędzie się spotkanie brokerskie dotyczące inicjatywy E2Tech4Cities2017 - technologie na rzecz efektywności energetycznej miast. Wydarzenie organizowane jest przy okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii – EUSEW, który odbędzie się od 20 do 22 czerwca w Brukseli. Organizatorem wydarzenia jest Enterprise Europe Brussels. Spotkanie skierowane jest m.in. do przedsiębiorców, stowarzyszeń, uniwersytetów czy też władz publicznych. Jego tematyka będzie dotyczyć m.in. energii odnawialnej, zarządzania i odzyskiwania energii czy też możliwości projektowych w zakresie badań i innowacji w programie Horyzont 2020. Udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją m.in. do znalezienia partnerów do wspólnych projektów w ramach programu Horyzont 2020 lub do nawiązania długotrwałej współpracy z podmiotami z różnych europejskich regionów. Rejestracja uczestników trwa do 10 czerwca.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/e2tech4cities2017
Źródło: b2match.eu

 

WIADOMOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE NA TEMAT PROGRAMU ERASMUS+

Do 31 maja trwają konsultacje społeczne na temat programu Erasmus+ na lata 2014-2020. Komisja Europejska (KE), która zainicjowała proces chce poznać opinie jego beneficjentów. Obejmują one również wcześniejsze inicjatywy Komisji takie jak „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu” czy Erasmus Mundus, które funkcjonowały przed Erasmusem+. Konsultacje mają na celu zebranie uwag i opinii na temat znaczenia programu oraz skuteczności środków podjętych w celu jego wdrażania. KE chce także zebrać opinie na temat jego spójności i wartości jaką wniósł do wyzwań i możliwości w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w porównaniu z tym, co państwa członkowskie mogą samodzielnie osiągnąć.

Więcej informacji:
http://www.wielkopolska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2896:sztandarowy-program-unii-europejskiej-erasmus-poddany-pod-konsultacje-spoleczne&catid=178:slider&Itemid=214
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wielkopolska.eu)WIELKOPOLSKA JEDNYM Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ REGIONÓW W EUROPIE

Dane opublikowane przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) pokazują, że województwo wielkopolskie znajduję się w pierwszej piątce europejskich regionów, które w ostatnich latach osiągnęły największy wzrost gospodarczy. Z danych Eurostatu wynika, że Wielkopolska rozwija się bardzo intensywnie. W 2015 roku osiągnęła poziom 75% PKB w odniesieniu do średniej unijnej. Dynamiczny rozwój województwa był w znacznej mierze możliwy dzięki sprawnemu wykorzystaniu funduszy unijnych (100% wydanych środków za okres 2007-2013).

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7962764/1-30032017-AP-EN.pdf/4e9c09e5-c743-41a5-afc8-eb4aa89913f6 
oraz
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticalatlas/gis/viewer/?year=&chapter=06&mids=2,53&o=1,1&center=45.92954,13.66474,4&ch=50,51&nutsId=DE27&

Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wielkopolska.eu)

 


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl