Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 310 z dnia 31 marca 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zmiana terminu warsztatów "Finanse w Horyzoncie 2020"!
Z uwagi na chorobę eksperta warsztaty "Finanse w Horyzoncie 2020" (pierwotnie zaplanowane na 24 marca) przełożono na 7 kwietnia.

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 5 kwietnia - „Rozwój potencjału badawczego instytucji. Czyli jak uczyć się od najlepszych? Projekty H2020 ERA Chairs i Twinning”,
- 27 kwietnia - „Horyzont możliwości grantowych dla doktorantów”,
- 10 maja - „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSACH PRELUDIUM I OPUS

Do 13 czerwca trwa nabór wniosków w ramach konkursów PRELUDIUM i OPUS organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Konkurs PRELUDIUM 13 skierowany jest do początkujących naukowców, którzy dopiero rozpoczynają karierę akademicką (nie posiadają stopnia naukowego doktora). Kierowane przez nich projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 60, 120
lub 180 tys. złotych.

Więcej informacji nt. konkursu PRELUDIUM 13:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium13

Konkurs OPUS 13 jest dedykowany do wszystkich naukowców, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Środki można uzyskać na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy.

Więcej informacji nt. konkursu OPUS 13:
https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus13
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)XVI EDYCJA KONKURSU NAUKOWEJ FUNDACJI POLPHARMY

Do 31 maja trwa nabór wniosków w ramach XVI edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów badawczych dotyczących rozwoju i optymalizacji procesów w biotechnologii medycznej. Wnioski mogą zgłaszać naukowcy, którzy mają pomysł na:
- optymalizację istniejących metod wytwarzania leków lub potencjalnych leków biotechnologicznych;
- stworzenie nowych, lepszych systemów ekspresyjnych;
- matematyczne modele procesów biotechnologicznych umożliwiające ich optymalizację
i kontrolę;
- urządzenia lub rozwiązania techniczne usprawniające procesy biotechnologiczne.

Więcej informacji:
http://www.polpharma.pl/aktualnosci-firma/konkurs-na-projekt-badawczy-naukowej-fundacji-polpharmy/
Źródło: Naukowa Fundacja Polpharmy (polpharma.pl/fundacja)KONKURS SIECI M-ERA.NET

Do 13 czerwca trwa nabór wniosków w pierwszym etapie konkursu M-ERA. W jego ramach można uzyskać środki na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej. Projekty zgłaszane w aktualnej edycji mogą dotyczyć następujących tematów: integrated computational materials engineering (ICME), innovative surfaces, coatings and interfaces, high performance synthetic and biobased composites, functional materials, interfaces between materials and biological hosts for health applications and materials for additive manufacturing. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym składa się wniosek skrócony (pre-proposal), w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposal należy złożyć do dnia 13 czerwca (do godz. 12.00) Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu (full proposal), upływa 9 listopada (do godz. 12.00).

Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-16-nowy-konkurs-sieci-m-era-net
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)STYPENDIA DAAD DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH NAUKOWCÓW

Do 1 maja trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech. Jest on kierowany do wysoko wykwalifikowanych absolwentów szkół wyższych (wszystkich kierunków) oraz doktorantów (do 3 lat po rozpoczęciu studiów doktoranckich). Pobyt w Niemczech może trwać od 1 do 6 miesięcy. Natomiast miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 tys. euro. Okres rozpoczęcia pobytu stypendialnego musi przypadać na okres od 1 grudnia br. do 31 maja 2018 roku.

Więcej informacji: http://www.daad.pl/pl/24139/index.html#FS
Źródło: DAAD Polska – Warszawskie Przedstawicielstwo Niemieckiej Centralnej Wymiany Akademickiej (daad.pl)

 


KONKURS GRANTOWY - WSPIERAMY ROZWÓJ

Przedsiębiorstwo Cedrob S.A. organizuje konkurs grantowy skierowany do podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną (są to m.in. organizacje pozarządowe, non-profit, fundacje (z wyłączeniem fundacji firm), instytucje kultury i pamięci, stowarzyszenia lub jednostki samorządu terytorialnego). Konkurs ma na celu wsparcie projektów edukacyjnych, naukowych, kulturowych, sportowych, jak i inicjatyw społecznych. Wnioski można zgłaszać do 21 kwietnia, w ramach jednej z czterech kategorii: nauka i rozwój, edukacja i sport, kultura oraz inicjatywa społeczna. Dofinansowanie na realizację wyłonionych projektów przyznane zostanie w formie grantów. Budżet konkursu wynosi 700 tys. zł.

Więcej informacji: http://www.cedrob.com.pl/index.php?mnu=160
Źródło: cedrob.com.pNABÓR WNIOSKÓW W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ESCEL

Do 11 maja trwa nabór wniosków do konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ESCEL. W ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe badania naukowe z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Jest on skierowany do instytucji naukowych oraz do przedsiębiorstw. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach ww. konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło budżet w wysokości 1,5 mln euro.

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach dwóch konkursów:
- H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA),
- H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA).

Procedura naboru wniosków jest dwuetapowa:
- I etap naboru - wnioski wstępne - trwa do 11 maja,
- II etap naboru - wnioski pełne - trwa do 21 września.

Więcej informacji:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/ecsel-ju/aktualnosci/art,5056,wspolne-przedsiewziecie-ecsel-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-2017.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)


WYDARZENIA

CHEMIKA EXPO 2017

23 marca w Szczecinie odbędzie się 8 Forum Naukowo-Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017. Jest ono skierowane do przedsiębiorców, naukowców i samorządowców. Podczas wydarzenia odbędzie się część merytoryczna forum połączona z panelami dyskusyjnymi i międzynarodową giełdą kooperacyjną oraz specjalistyczne warsztaty branżowe. W aktualnej edycji Forum zostaną poruszone takie tematy jak m.in.:


- gospodarka cyrkularna i biogospodarka jako wyznacznik nowych gospodarczych wyzwań
na najbliższe lata dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządowych,
- inteligentne opakowania oraz procesy produkcyjne oraz współpraca ze sferą B+R jako ważny element nowych działań i kierunków rozwojowych,
- wzmocnienie działań eksportowych i ekspansja na rynki zagraniczne w oparciu
o realizowane projekty i programy międzynarodowe – internacjonalizacja działań,
- platformy współpracy branżowej jako element ukierunkowanych działań dla branży
na przykładzie platform i ich funkcjonowania w klastrach.

Więcej informacji: http://zielonachemia.eu/chemika-expo/
Źródło: zielonachemia.eulOBSZAR ENERGII I ŚRODOWISKA W HORYZONCIE 2020 - DZIEŃ INFORMACYJNY
I SPOTKANIE BROKERSKIE

Podczas, odbywających się w dniach 6 - 8 kwietnia w Kijowie, Dni Polskich zostanie zorganizowany również Dzień Informacyjny poświęcony konkursom w programie Horyzont 2020 w obszarze energii i środowiska. W tym samym terminie odbędzie się również spotkanie brokerskie skierowane do przedstawicieli uczelni, instytutów badawczych oraz podmiotów zainteresowanych współpracą projektową z Ukrainą i krajami Europy Wschodniej. Spotkanie ma na celu stworzenie warunków do nawiązania współpracy i budowania międzynarodowych konsorcjów. W ramach spotkania będzie możliwość m.in. przedstawienia potencjału badawczego swojej jednostki i pomysłu na projekt do H2020.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-i-spotkanie-brokerskie-dotyczace-pr-horyzont-2020-ene-i-env-w-czasie-dni-polskich-w-kijowie
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)WARSZTATY DLA PRZYSZŁYCH WNIOSKODAWCÓW W KONKURSACH NCN

10 i 11 maja w Kielcach podczas Dni Narodowego Centrum Nauki (NCN) odbędą się warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów NCN. Wydarzenie to jest skierowane do osób prowadzących badania naukowe, które nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Badań Naukowych lub Narodowe Centrum Nauki oraz które w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym. Tematyka warsztatów dotyczyć będzie następujących zagadnień: zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych, rzetelność badań naukowych, przygotowywanie części merytorycznej wniosku i kosztorysów, zasady oceny wniosków w systemie peer review oraz analizy dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, termin wybranych warsztatów, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań można przesyłać do dnia 21 kwietnia.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/dni-ncn/warsztaty-2017
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


WIADOMOŚCI

POLSKA WYKORZYSTAŁA PONAD 218 MLN EURO Z PROGRAMU HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE opublikował statystki uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020. Po 323 konkursach polscy uczestnicy projektów uzyskali łączne dofinansowanie w wysokości 218,44 mln euro (jest to ok. 1% wydatkowanego dotychczas budżetu ww. programu). Współczynnik sukcesu dla aplikantów z Polski wyniósł niemalże 12% (w odniesieniu do przyjętych do finansowania wniosków projektowych). Najwięcej polskich uczestnictw znajdziemy w projektach realizowanych w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie, w obszarach technologii informacyjnych i komunikacyjnych, energii, infrastruktury badawczej, transporcie oraz w Instrumencie MŚP. W ujęciu regionalnym, zarówno w kontekście liczby uczestnictw w projektach, jak i pozyskanego dofinansowania, na pierwszym miejscu plasuje się województwo mazowieckie, pozyskując prawie 50% zdobytych do tej pory przez polskich uczestników programu Horyzont 2020 funduszy. Na kolejnych pozycjach pod tym względem znajdują się realizatorzy projektów z województw wielkopolskiego i małopolskiego.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=35604
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WSPARCIE EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ PRZEDSIĘBIORCÓW

Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało dokument pt. „Instrumenty umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorców”, w którym przedstawiono najważniejsze formy wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm. Dodatkowo zawarto w nim informacje o wielu krajowych i unijnych projektach i działaniach, w ramach których przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie finansowe oraz niefinansowe na prowadzenie działalności zagranicznej.

Dokument dostępny jest pod adresem:

http://www.mr.gov.pl/media/34081/Instrumenty_umiedzynarodowienia_dzialalnosci_przedsiebiorcow.pdf
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)


WYJŚCIE WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ

Premier Theresa May podpisała list rozpoczynający wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. W ten sposób rząd Wielkiej Brytanii formalnie uruchomił art. 50. Traktatu o Unii Europejskiej, który zawiera procedurę wychodzenia z tej organizacji. Negocjacje  warunków wyjścia z UE będą trwać dwa lata. W imieniu Unii będzie je prowadził Francuz Michel Barnier – były minister, były europoseł i były komisarz UE. Brexit jest następstwem referendum z czerwca 2016 roku, w którym za opuszczeniem Unii opowiedziało prawie się 52% Brytyjczyków.

Więcej informacji: http://www.wielkopolska.eu/index.php/178-slider/2875-brexit-poczatek
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wilkopolska.eu)


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl