Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 309 z dnia 15 marca 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 20 i 21 marca - „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?” - dwudniowe warsztaty;
- 24 marca - „Finanse w Horyzoncie 2020”;
- 29 marca - „Zostań ekspertem Komisji Europejskiej!”;
- 5 kwietnia - „Rozwój potencjału badawczego instytucji. Czyli jak uczyć się od najlepszych? Projekty H2020 ERA Chairs i Twinning”;
- 19 kwietnia - „Wiosenny apetyt na stypendium. Szkolenie z pisania wniosków o granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS L'ORÉAL POLSKA DLA KOBIET I NAUKI 2017

Do 30 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2017, który ma na celu promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Od 2016 roku nagrody są przyznane w trzech kategoriach:


1) prace magisterskie – skierowana do studentek (do 25 roku życia), które rozpoczynają prace badawcze prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego magistra – do zdobycia jest jedno stypendium.
2) prace doktorskie – przeznaczona dla doktorantek (do 35 roku życia), które kończą prace nad swoją rozprawą doktorską - do zdobycia są dwa stypendia.
3) prace habilitacyjne – zarezerwowana dla badaczek (do 45 roku życia), które kończą prace nad swoją pracą habilitacyjną - do zdobycia są trzy stypendia.


Wnioski składane w konkursie muszą dotyczyć badań prowadzonych w obszarze Nauk o życiu.  W aktualnej edycji wprowadzono dwuetapowy proces ewaluacji prac.

Więcej informacji: http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/
Źródło: L'ORÉAL Polska (lorealdlakobietinauki.pl)
XXII KONKURS O NAGRODĘ SIEMENSA

Do 31 marca trwa nabór wniosków w ramach XXII edycji konkursu o Nagrodę Siemensa. Ma on na celu promowanie wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszarów działalności firmy Siemens oraz z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych: elektrotechnika i energetyka (w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej), elektronika (w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych), automatyka, transport szynowy oraz inżynieria biomedyczna. W konkursie zostaną przyznane dwie nagrody: badawcza Siemensa (40 000 zł) za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce oraz promocyjna Siemensa (30 000 zł) za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne.

Więcej informacji: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Konkursy/XXII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa
Źródło: Politechnika Warszawska (pw.edu.pl)


KONKURS CLIMATELAUNCHPAD 2017

Do 14 maja trwa nabór wniosków w ramach konkursu ClimateLaunchpad 2017, którego celem jest wybór najlepszych wczesnych pomysłów biznesowych związanych z ochroną środowiska/klimatu. Jest on adresowany do osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski oraz do małych i średnich przedsiębiorstw (istniejących nie dłużej niż 12 miesięcy). Konkurs składa się z trzech etapów: pierwszy etap to dwudniowe szkolenie prezentujące m.in. metodologię pracy, zasady konkursu oraz system pracy z pomysłodawcami. Drugi to finał krajowy, gdzie wyłonione zostaną trzy zespoły, które będą reprezentować Polskę w finale europejskim. Finał konkursu odbędzie się w październiku na Cyprze. Zwycięski projekt otrzyma 10 tys. euro, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają kwoty w wysokości 5 i 2,5 tys. euro.

Więcej informacji:
http://www.darr.pl/pl/1088-ruszyl-nabor-do-konkursu-climatelaunchpad-2017.html
Źródło: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego (drr.pl)


WYDARZENIA

KONFERENCJA „MOBILITY TAKES RESEARCH FURTHER”

11 i 12 maja na Malcie odbędzie się konferencja „Mobility takes research further”, która ma na celu wymianę doświadczeń związanych z uczestnictwem w działaniach Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA). W spotkaniu wezmą udział naukowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej, eksperci Krajowych Punktów Kontaktowych oraz członkowie Komitetu Programowego MSCA.  Podczas konferencji odbędzie się również ceremonia przyznania nagród w czwartej edycji konkursu Marie Skłodowska-Curie Prizes. Rejestracja uczestników trwa do 29 marca.

Więcej informacji: http://msca2017.eu/
Źródło: msca2017.eu


WEBINARIUM: CLINICAL TRIALS FOR HORIZON 2020 PROJECTS

4 kwietnia w ramach projektu Fit for Health 2.0 organizowane jest webinarium „Clinical Trials for Horizon 2020 projects” dotyczące badań klinicznych w projektach Programu Ramowego Horyzont 2020 w obszarze Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan. Wydarzenie jest skierowane do instytucji badawczych oraz firm z sektora MŚP, które są zainteresowane złożeniem wniosku w Horyzoncie 2020 (w którym są zaplanowane badania kliniczne) oraz które chcą spełniać wymogi prowadzenia powyższych badań w programach ramowych UE. Podczas webinarium zostaną przedstawione aspekty, które należy rozważyć już na etapie planowania i pisania wniosku oraz w trakcie realizacji projektu. Rejestracja uczestników trwa do 29 marca.

Więcej informacji: http://www.fitforhealth.eu/event-created/webinar-clinical-trials-horizon-2020-projects-0
Źródło: Fitforhealth.eu

WIADOMOŚCI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje przygotowania wniosków dla osób, które chcą składać projekty w ramach następujących konkursów: Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura 1. Przygotowane wskazówki mogą być przydatne podczas pracy nad merytoryczną i formalną częścią wniosku. Nabór wniosków w ww. konkursach trwa tylko do 22 marca.

Instrukcja dla konkursu Etiuda 5:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/etiuda/instrukcja-etiuda5
Instrukcja dla konkursu Sonatina 1:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonatina/instrukcja-sonatina1
Instrukcja dla konkursu Uwertura 1:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/uwertura/instrukcja-uwertura1


Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)JUŻ 100 TYSIĘCY NAUKOWCÓW OTRZYMAŁO GRANTY MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

7 marca Unia Europejska (UE) świętowała przyznanie stutysięcznego grantu w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w Horyzoncie 2020. Aby podkreślić rangę tego zdarzenia, 30 najbardziej obiecujących stypendystów (po jednym reprezentancie każdego kraju członkowskiego UE oraz Kolumbii i Nowej Zelandii) zostało wybranych do przedstawienia wkładu działań UE w rozwijanie doskonałości w nauce i wspieranie mobilności naukowców. Wybrana grupa naukowców posiada niezwykły potencjał, otrzymali oni najwyższe oceny podczas ewaluacji wniosków w konkursach o stypendia indywidualne w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie w 2016 roku.

Granty MSCA są przyznawane od 20 lat, od samego początku udział kobiet naukowców w programie był wyjątkowo duży. 18 spośród wybranych 30 badaczy to kobiety, jedna z nich, dr Lidia Trusilewicz, jest z Polski.

Więcej informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-426_en.htm
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)


RAPORT EUROPEJSKIEGO URZĘDU PATENTOWEGO

Z raportu Europejskiego Urzędu Patentowego wynika, że liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych w 2016 roku wyniosła niemal 160 tysięcy. Ponownie odnotowano zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń z Chin (+24,8%) oraz Korei (+6,5%), zaś spadek liczby zgłoszeń ze Stanów Zjednoczonych (-5,9%) i Japonii (-1,9%). Europejski Urząd Patentowy przyznał polskim instytutom badawczym i przedsiębiorstwom 180 patentów (wzrost o 19,2% w stosunku do 2015 roku). Z kolei o 27,9% spadła liczba polskich zgłoszeń patentowych, na podstawie których przyznawane są przyszłe patenty (w porównaniu do 2015 roku). W 2016 roku polską działalność patentową napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe. Aż sześć z ośmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze. Najwięcej wniosków patentowych złożyły Uniwersytet Jagielloński (12 zgłoszeń) oraz spółka farmaceutyczna Polpharma (10 zgłoszeń).

Raport Europejskiej Urzędu Patentowego: http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2016.html
Źródło: Europejski Urząd Patentowy (epo.org)


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl