Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 306 z dnia 31 stycznia 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 16 lutego - „Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników” - warsztaty;
- 22 lutego - „Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MŚP – Faza 1”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Konkurs jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ma na celu udzielenie wsparcia na wdrożenie innowacji technologicznych, własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.


Wnioski są przyjmowane od 20 lutego do 29 marca. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu może wynieść 6 mln zł, a całkowity budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Więcej informacji:
http://www.poir.gov.pl/nabory/32-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-322-kredyt-na-innowacje-technologiczne-2/
Źródło: Serwis Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poir.gov.pl)


KONKURS POLSKO-NIEMIECKIEJ FUNDACJI NA RZECZ NAUKI

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki organizuje konkurs na przedsięwzięcia naukowe realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim przez uczelnie i pozauniwersyteckie instytucje badawcze. Do 20 marca trwa nabór wniosków projektowych (z budżetemdo 12 000 euro) w ramach konkursu uproszczonego. Zgłaszane projekty muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami (wyjątki tylko w uzasadnionych przypadkach), a dotacja może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu (30% to środki własne lub inne źródła finansowania).

Więcej informacji: http://www.pnfn.pl/pl/530.php
Źródło: Polsko-Niemiecka Fundacja Na Rzeczy Nauki (pnfn.pl)


I EDYCJA KONKURSU INNONEUROPHARM

Od 22 lutego do 7 kwietnia będzie prowadzony nabór wniosków w konkursie InnoNeuroPharm, w ramach I Osi Priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+Rprzez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, którego budżet wynosi 190 mln zł. Zakres tematyczny konkursu obejmuje m.in. innowacyjne produkty lecznicze, technologie wytwarzania produktów leczniczych, metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny, czy też rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi. W konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, bądź konsorcja przedsiębiorstw.

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm2017/
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)


NAGRODA IM. JANUSZA KURTYKI

Do 10 lutego trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. Janusza Kurtyki. Ma on na celu wyłonienie najlepszej pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tegoroczną tematyką konkursu, czyli przestrzenią między dwoma totalitaryzmami – dramatem społeczeństwa i państwa polskiego w XX wieku. Nagrodą w konkursie jest przetłumaczenie publikacji na język angielski oraz wydanie jej na rynku zagranicznym (w obecnej edycji konkursu o ww. nagrodę będą to Stany Zjednoczone). Konkurs ma na celu m.in. upowszechnianie
w kraju i za granicą wiedzy dotyczącej historii i dziedzictwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięć polskiej nauki.

Więcej informacji: http://www.fundacjakurtyki.pl/dzialalnosc-fundacji/9-projekty/6-nagroda-im-janusza-kurtyki
Źródło: Fundacja im. Janusza Kurtyki (fundacjakurtyki.pl)


VI EDYCJA KONKURSU CORE

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu CORE na polsko-luksemburskie projekty badawcze. Zgłoszenia projektowe można wysyłać do 26 kwietnia. W Polsce konkurs jest prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego tematyka skupia się wokół obszaru "Innovation in Services" i obejmuje następujące zagadnienia: projektowanie usług dla biznesu, rozwój i działanie systemów finansowych, bezpieczeństwo informacji oraz działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów. W konkursie składać można projekty bilateralne realizowane przez jednostki z Polski i z Luksemburga.

Więcej informacji (Źródło ENG): https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/
Więcej informacji (Źródło PL) http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/luksemburg/vi-konkurs/art,4850,ogloszenie-konkursu-core-2017-przez-luksemburska-agencje-fnr-mozliwosc-skladnia-wnioskow-na-projekty-polsko-luksemburskie.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)


KONKURS NA PRACE NAUKOWE Z ZAKRESU OCHRONY KLIENTA NA RYNKU FINANSOWYM

Do 28 kwietnia trwa nabór wniosków w ramach I edycji konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na prace naukowe z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Ma on na celu wsparcie badań nad problematyką ochrony praw i interesów klientów rynku finansowego oraz popularyzacje osiągnięć w tym zakresie. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie (obronione w latach 2015 – 2016), magisterskie, licencjackiei podyplomowe (obronione w 2016 roku).

Więcej informacji: Link
Źródło: Rzecznik Finansowy (rf.gov.pl)


WYDARZENIA

GIEŁDA KOOPERACYJNA W ROSTOCKU

29 marca w Rostocku obędzie się Giełda Kooperacyjna, która jest będzie wydarzeniem towarzyszącym targom Lieferantentag 2017. Wydarzenie skierowane jest do firm i naukowców związanych przede wszystkim z technologiami przemysłowymi oraz logistyką, którzy są zainteresowani znalezieniem kontaktów biznesowych. Rejestracja na wydarzenie jest już otwarta i trwa do 27 marca.

Więcej informacji: https://www.b2match.eu/mv-dk2017
Źródło: b2match.eu 


H2020 COORDINATORS’ DAY – SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW

14 lutego w Brukseli odbędzie się szkolenie skierowane do koordynatorów projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 o nazwie „Horizon 2020 Coordinators’ Day”. Organizatorem wydarzenia jest Komisja Europejska (KE). Spotkanie ma na celu przybliżenie informacji na temat aspektów prawnych, procesów biznesowych i narzędzi informatycznych wykorzystywanych do przygotowania raportów projektowych. Rejestracja uczestników trwa do 9 lutego. KE zapewnia również możliwość zdalnego uczestnictwa w wydarzeniu (transmisja internetowa).

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)


SPOTKANIE BROKERSKIE POŚWIĘCONE TEMATOWI WZAJEMNEGO UCZENIA SIĘ POMIĘDZY AGENCJAMI INNOWACJI (PEER LEARNING OF INNOVATION AGENCIES)

15 lutego w Brukseli odbędą się warsztaty oraz spotkanie brokerskie dotyczące naboru wniosków w temacie „Wzajemne uczenie się pomiędzy agencjami innowacji” (INNOSUP-05-2016-2017 - Peer learning of innovation agencies) w priorytecie „Wiodąca pozycja w przemyśle”, w ramach programu Horyzont 2020. Podczas spotkania zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat ww. naboru oraz odbędzie się sesja brokerska, w trakcie której zostaną zaprezentowane propozycje wniosków projektowych odpowiadających wyzwaniom stawianym w powyższym temacie. Ponadto omówione będą także rezultaty już dofinansowanych projektów. Organizatorem wydarzenia jest Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN).

Więcej informacji:
http://www.wielkopolska.eu/index.php/aktualnosci/2776-wzajemne-uczenie-sie-pomiedzy-agencjami-innowacji-spotkanie-brokerskie-w-brukseli
Źródło: Biura Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

 

WIADOMOŚCI

ZARYS PROGRAMU PRACY NA LATA 2018-2020 W OBSZARZE ENERGII – HORYZONT 2020

Komisja Europejska opublikowała zarys Programu Pracy na lata 2018-2020 dla obszaru Energia w programie Horyzont 2020. Opublikowanie pełnej wersji programu przewidziano na październik.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)


PLAN PRACY NA 2017 ROK DLA OBSZARU BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING

Komisja Europejska opublikowała nowy roczny Plan Pracy na 2017 rok dla obszaru Bio-based Industries Joint Undertaking. Jest to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej oraz europejskiego sektora przemysłowego reprezentowanego przez Bio-based Industries Consortium (BIC), funkcjonująca w ramach modelu partnerstwa publiczno-prywatnego i działająca w ramach programu Horyzont 2020.

Program Pracy: http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/awp_2017.pdf
Przydatne dokumenty: http://www.bbi-europe.eu/about/reference-documents
Źródło: bbi-europe.eu"EUROPA DLA OBYWATELI" – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Trwają konsultacje społeczne na tematu programu „Europa dla Obywateli”,które mają na celu ocenę jego wyników. Zachęcamy wszystkich, a zwłaszcza osoby, które realizowały projekty w ramach programu do wzięcia udziału w ankiecie i wyrażenia swojej opinii oraz oceny jego dotychczasowej działalności. „Europa dla Obywateli” służy m.in. popularyzacji tematyki unijnej i historii Unii Europejskiej, promowania obywatelstwa europejskiego oraz wspierania aktywności obywatelskiej na poziomie unijnym. Ankieta ma na celu zbadanie rozpoznawalności i działalności programu. Można ją wypełniać do 10 kwietnia.

Więcej informacji: http://www.wielkopolska.eu/index.php/aktualnosci/2769-ocen-europe-dla-obywateli
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wielkopolska.eu) 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl