Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 305 z dnia 16 stycznia 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:
- 19 stycznia - „Raport idealny w Horyzoncie 2020”;
- 16 luty - „Z badaniami i innowacjami dookoła świata. Finansowanie międzynarodowej wymiany pracowników” - warsztaty;
- 22 luty - „Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MŚP – Faza 1”.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

DRUGA EDYCJA KONKURSU ENERGIA INNOWACJI

Do 28 lutego trwa nabór wniosków do drugiej edycji konkursu Energia Innowacji.

Ma on na celu wyłonienie innowacyjnych projektów, których tematyka dotyczy różnych obszarów działalności Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), tj. wydobycia, wytwarzania, energetyki odnawialnej, dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży.

W konkursie mogą wziąć udział doktoranci, doktorzy (do 10 lat po obronie rozprawy doktorskiej), jednostki naukowe (uczelnie publiczne lub niepubliczne) oraz instytuty badawcze (działające na podstawie ustawy o instytutach badawczych). W dwóch ostatnich przypadkach musi zostać wyłoniony reprezentant całego podmiotu w konkursie.

Więcej informacji: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/energia-innowacji
Źródło: Fundacja PGE (gkpge.pl)KONKURS Z ZAKRESU PRAWA ROLNEGO IM. PROFESORA ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO

Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów ogłosiło konkurs im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z zakresu prawa rolnego. Ma on na celu upamiętnienie postaci oraz dorobku naukowego i społecznego prof. Stelmachowskiego, promowanie badań nad prawną problematyką rolnictwa i wsi oraz propagowanie badań nad europejskim i międzynarodowym prawem rolnym. Prace konkursowe będą oceniane pod kątem m.in. walorów teoretycznych (wkład w rozwój teorii prawa rolnego i dziedzin pokrewnych) oraz wykorzystania prawa europejskiego i międzynarodowego. Prace przesyłać można do 28 lutego.

Więcej informacji: http://www.wpia.uw.edu.pl/konkurs-im-profesora-andrzeja-stelmachowskiego-na-najlepsze-prace-magisterskie-doktorskie-i-habilitacyjne/
Źródło: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (wpia.uw.edu.pl)TRZECIA EDYCJA POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ

Do 15 lutego można składać wnioski w ramach trzeciej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Nagrody w konkursie są przyznawane corocznie autorom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, których znaczenie oraz aktualność poświadczona jest przez wydanie co najmniej jednej książki w okresie trzech lat poprzedzających przyznanie nagrody.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest w dwóch kategoriach:
- za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury - nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 000 zł;
- za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia - nagroda im Stanisława Barańczaka (stypendium) w wysokości 40 000 zł.

Więcej informacji: http://www.zamek.poznan.pl/news,pl,2,9795.html
Źródło: Centrum Kultury Zamek (zamek.poznan.pl)STYPENDIA IM. LANE'A KIRKLANDA W POLSCE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłosili kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2017/2018. Jest on skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia, posiadają wyższe wykształcenie i minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.

W konkursie mogą wziąć udział m.in. eksperci, politycy, przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych czy też nauczyciele akademiccy oraz dziennikarze z obywatelstwem i miejscem zamieszkania w jednym z ww. krajów. Nabór wniosków trwa do 1 marca. Program jest realizowany w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz co najmniej 2-tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

Więcej informacji: http://www.kirkland.edu.pl/pl/konkurs
Źródło: Fundacja Liderzy Przemian (kirkland.edu.pl)

WYDARZENIA

KONFERENCJA „SUCCESSFUL R AND I IN EUROPE 2017″E

2 i 3 marca w Düsseldorfie odbędzie się ósma edycja konferencji „Successful R&I in Europe”. Będzie ona poświęcona poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane zakończone projekty oraz takie, do których poszukiwani są partnerzy konsorcyjni. Uczestnicy konferencji dowiedzą się z jakich usług mogą skorzystać podczas tworzenia oraz składania projektów.

Sesje tematyczne koncentrować się będą wokół siedmiu głównych dziedzin: teleinformatyki, energii, nanotechnologii/materiałów, zrównoważonej gospodarki, nauk o życiu, transportu oraz Instrumentu MŚP.

Więcej informacji: http://www.horizont2020.zenit.de/networking2017/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)GIEŁDA KOOPERACYJNA NA TARGACH MOBILE WORLD CONGRESS W BARCELONIE7

W dniach od 27 lutego do 1 marca podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie odbędzie się giełda kooperacyjna. Jest to seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 20-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami. Rejestracja uczestników trwa do 10 lutego.

Więcej informacji: https://www.b2match.eu/mwc2017/participants
Źródło: b2match.eu

 

WIADOMOŚCI

NABÓR POMYSŁÓW PRZEZ FUNDUSZ ZALĄŻKOWY POZNAŃSKIEGO PARKU
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UAM W POZNANIU

Fundusz Zalążkowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) Fundacji UAM w Poznaniu poszukuje pomysłodawców, którzy planują opracowanie oraz rozwój nowoczesnych produktów i usług w obszarach: chemii, biotechnologii oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Poszukiwani są przedsiębiorcy, którzy posiadają innowacyjne pomysły, znają specyfikę rynku i mają doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu. Aplikacje można składać do 28 lutego.

Ponadto, 15 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone inwestycjom Funduszu Zalążkowego PPNT, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jakie pomysły są poszukiwane w aktualnym naborze oraz jak przebiega proces rekrutacyjny.    

Więcej informacji: http://ppnt.poznan.pl/o-nas/inwestycje-kapitalowe/
Źródło: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM (ppnt.poznan.pl)


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PREMIA NA HORYZONCIE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w trybie ciągłym nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie. Wsparcie finansowe mogą uzyskać jednostki naukowe, które realizują bądź realizowały projekty w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 oraz programu EURATOM. Uzyskane środki można przeznaczyć na dodatki do wynagrodzeń dla osób, które są lub były zaangażowane w prace ww. projektach. Wysokość dofinansowania o jakie można ubiegać się w ramach programu zależy od wielkości finansowania projektu ze środków Unii Europejskiej przypadającej na wnioskodawcę.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/premia-na-horyzoncie-nabor-wnioskow.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)JUBILEUSZ PROGRAMU ERASMUS

Program Erasmus, który w Europie działa od 1987 roku, a w Polsce od 1999 roku obchodzi swoje 30. urodziny. Z tej okazji na stadionie PGE Narodowym w Warszawie podczas czwartej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ odbyła się inauguracja obchodów z okazji 30-lecia programu. W obchodach wziął udział wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. Podkreślił on pozytywną rolę jaką odgrywa program Erasmus oraz Erasmus+ w rozwoju polskiej nauki. Wydarzenia związane z jubileuszem będą organizowane przez cały obecny rok. Warto dodać, że od momentu rozpoczęcia funkcjonowania programu w Polsce, przyjechało do kraju ok. 100 tys. studentów zagranicznych oraz ok. 180 tys. młodych ludzi z Polski wyjechało na zagraniczne uczelnie.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/erasmus-obchodzi-swoje-30-urodziny.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl