Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 304 z dnia 03 stycznia 2017

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Szkolenie pt. „Raport idealny w Horyzoncie 2020”, które miało się odbyć 25 stycznia zostało przełożone na 19 stycznia. Przepraszamy za zmianę.

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW DO KONKURSÓW FIRST TEAM ORAZ HOMING

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje uruchomienie trzeciej edycji następujących konkursów:
First Team – finansuje stworzenie pierwszych zespołów badawczych, które będą kierowane przez doktorów na wczesnym etapie kariery. Projekty zgłaszane do konkursu mogą trwać do 36 miesięcy, a ich budżet nie powinien przekraczać 2 000 000 zł.
Homing – środki w tym konkursie mogą uzyskać projekty o charakterze staży podoktorskich realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.
Maksymalny czas trwania projektów to 24 miesiące, a ich budżet nie może przekroczyć 800 000 zł.

Nabór wniosków do ww. konkursów rozpocznie się 10 stycznia i potrwa do 10 marca.

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/  oraz http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)


ZAPOWIEDŹ KONKURSU - QUANTERA 2017

Narodowe Centrum Nauki zapowiedziało nowy konkurs - QuantERA 2017. W jego ramach do zdobycia są środki na prowadzenie międzynarodowych badań naukowych z zakresu technologii kwantowych. Nabór odbywa się w systemie dwuetapowym. Do 15 marca należy przedstawić wniosek wstępny (pre-proposal), następnie w drugim etapie wymagane jest przesłanie pełnej wersji (full proposal). Wnioski projektowe będą oceniane na podstawie trzech kryteriów tj. doskonałość naukowa (excellence), wpływ (impact) oraz jakość i efektywność wdrożenia (quality and efficiency of the implementation).

Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-16-quantera-zapowiedz
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)I EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. EDYTY SZYMAŃSKIEJ

Poznańska Fundacja Matematyczna ogłosiła I edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2015-2016 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs skierowany jest do wszystkich kobiet, które nie posiadają stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek. Główną nagrodą jest premia pieniężna w wysokości 3000 zł oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu wydziałowego.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać do 31 stycznia.

Więcej informacji:
https://matematyka.poznan.pl/2016/11/23/i-edycja-konkursu-o-nagrode im-edyty-szymanskiej/   
Źródło: Poznański Portal Matematyczny (matematyka.poznan.pl)V EDYCJA KONKURSU MOBILNOŚĆ PLUS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło piątą edycję konkursu Mobilność Plus. Młodzi naukowcy (do 35. roku życia) mogą uzyskać finansowanie na pobyt w zagranicznych ośrodkach naukowych, gdzie będą mogli brać udział w realizowanych tam badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. Zagraniczny wyjazd może trwać od 6 do 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia zagranicznego pobytu uczestnika programu powinien przypadać nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 roku.

Wnioski do konkursu można składać do 15 marca.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)

WYDARZENIA

WARSZTATY NA TEMAT GRANTÓW ERC W KRAKOWIE

13 stycznia w Krakowie odbędą się warsztaty poświęcone grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council). Wydarzenie jest organizowane przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oraz Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów UJ. W trakcie spotkania swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci oraz eksperci oceniający granty ERC. Przedstawione zostaną także zagadnienia związane m.in. z procedurą aplikacyjną i konstrukcją wniosku. Przewidziano również sesje indywidualnych konsultacji, podczas których naukowcy będą mogli zaprezentować własne pomysły badawcze i otrzymać wskazówki dotyczące przygotowania wniosku. Rejestracja na warsztaty trwa do 9 stycznia.

Więcej informacji: http://informacje.pan.pl/index.php/serwis-media/1270-warsztaty-poswiecone-grantom-erc-w-krakowie-13-01-2017-r 
Źródło: Polska Akademia Nauk (pan.pl)
EHEALTH WEEK 2017

Od 10 do 12 maja na Malcie organizowane jest w ramach prezydencji UE Health Week 2017. Podczas tego wydarzenia omówione zostaną zagadnienia związane z opieką zdrowotną wykorzystującą technologie informacyjne. Rejestracja na spotkanie jest już otwarta.

Więcej informacji: http://www.ehealthweek.org/ehome/198654/registration/
Źródło: ehealthweek.org

 

WIADOMOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W HORYZONCIE 2020

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat oceny wspólnych przedsięwzięć (Joint Undertakings), które są realizowane w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Zachęcamy wszystkie osoby, a zwłaszcza naukowców, przedsiębiorców czy wynalazców, jak i przedstawicieli wszystkich organizacji i instytucji, którzy uczestniczyły w Horyzoncie 2020 oraz w przetargach ogłaszanych w ramach wspólnych przedsięwzięć do wyrażenia swojej opinii w tym zakresie w specjalnej ankiecie. Konsultacje mają na celu zebranie wszystkich informacji i spostrzeżeń na temat realizacji wspólnych przedsięwzięć prowadzonych w ramach Horyzontu 2020. Ankiety można wypełniać do 10 marca.

Ankieta dostępna jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_en.htm
Źródło: Komisja Europejska (europa.eu)


SZWAJCARIA W PEŁNI STOWARZYSZONA Z HORYZONTEM 2020!

Od początku roku Szwajcaria może w pełni uczestniczyć w Programie Ramowym Horyzont 2020, jako kraj stowarzyszony. Jest to następstwem przyjęcia nowych regulacji w zakresie prawa imigracyjnego. Dotychczas Szwajcaria była stowarzyszona z Horyzontem 2020 tylko częściowo, przez co udział w programie naukowców i instytucji z tego kraju nie zawsze był automatycznie kwalifikowalny do dofinansowania z Komisji Europejskiej.

Więcej informacji: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-64991.html
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)KOLEJNE POLSKIE INSTYTUCJE Z LOGO HUMAN RESOURCES EXCELLENCE IN RESEARCH

W grudniu 2016 roku aż pięć polskich instytucji otrzymało europejskie logo Human Resources Excellence in Research tj. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, Morski Instytut Rybacki – PIB oraz Instytut Badań Systemowych PAN. W Polsce łącznie już 34 podmioty mają prawo do posługiwania się ww. logiem. Jest ono przyznawane przez Komisję Europejską tym instytucjom europejskim, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste zasady rekrutacji zgodne z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Serdeczne gratulacje!

Więcej informacji na temat loga HR Excellence in Research: https://www.euraxess.pl/pl/poland/pracodawcy/karta-i-kodekspracodawcy

Lista instytucji europejskich posiadających logo HR Excellence in Research:
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#hrs4r-acknowledged-institutions
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)HORYZONT 2020 – TRWAJĄ PRACE NAD PROGRAMEM PRACY DO KONKURSÓW NA LATA 2018-2020 DLA OBSZARU ICT

W ramach obszaru ICT w programie Horyzont 2020 trwają prace nad przygotowaniem Programu Pracy konkursów na lata 2018-2020. Prowadzone są także konsultacje z grupami interesariuszy (grupy doradcze czy też partnerstwa publiczno-prywatne). Pod uwagę również są brane opinie zebrane podczas konsultacji społecznych.

Wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w prace nad Programem Pracy ICT na lata 2018-2020 mogą kontaktować się z Koordynatorem tego obszaru w programie H2020:

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów badawczych UE
Małgorzata Szołucha
tel.: +48-664-032-128, e-mail: malgorzata.szolucha@kpk.gov.pl


Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


 

Opracowanie:
Paweł Kaczmarek / Michał Wujewski
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl / michal.wujewski@ppnt.poznan.pl