Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 303 z dnia 15 grudnia 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan


 

Wesołych, Szczęśliwych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
i wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu

życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE w Poznaniu

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:

- 25 stycznia 2017 r. – „Raport idealny w Horyzoncie 2020”.

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

TRANSCAN-2 - BADANIA Z ZAKRESU ONKOLOGII

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków do programu TRANSCAN, w którym można uzyskać finansowanie na prowadzenie badań naukowych dotyczących zagadnień z zakresu onkologii. Na udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu przeznaczono budżet w wysokości 500 000 euro.

Nabór wniosków trwa do 13 lutego 2017 roku.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/transcan-2/aktualnosci/art,4743,transcan-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-iii-konkursie-jtc2016.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Nauki (ncbr.gov.pl)


ERCIM FELLOWSHIP PROGRAMME

Do 30 kwietnia 2017 roku można składać wnioski w programie stypendialnym Alain Bensoussan Fellowship Programme, organizowanym przez European Research Consortium for Informatics and Mathematics. Program jest skierowany do młodych naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w ciągu ostatnich ośmiu lat. Nagrodą główną dla laureatów jest możliwość wzięcia udziału w 12 miesięcznym stypendium w jednym z instytutów ERCIM. Udział w programie jest doskonałą okazją do m.in. rozwijania swojej wiedzy w zakresie europejskiej infrastruktury badawczej, poznania warunków pracy w wiodących europejskich centrach badawczych oraz nawiązania współpracy z grupami badawczymi z podobnych laboratoriów.

Więcej informacji: https://fellowship.ercim.eu/information
Źródło: European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ercim.eu)NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE NATO DLA POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA

NATO (North Atlantic Treaty Organization) rozpoczyna nabór wniosków do programu dla pokoju i bezpieczeństwa. W konkursie można zdobyć finansowanie na projekty badawcze, szkolenia i warsztaty związane z bezpieczeństwem. Aktualny nabór trwa do 1 lutego 2017 roku, kolejne są planowane do 1 lipca i 1 października 2017 roku.

Wnioski, które bezpośrednio dotyczą operacji i misji NATO oraz inicjatyw przeciwdziałających zagrożeniu terrorystycznemu, zagrożeniom związanym z bronią chemiczną, biologiczną, radiologiczną oraz jądrową będą traktowane priorytetowo.

Więcej informacji: http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
Źródło: North Atlantic Treaty Organization (nato.int)

 

WYDARZENIA

EINFRASTRUCTURE PROPOSERS’ DAY

19 stycznia 2017 roku odbędzie się w Amsterdamie „eInfrastructure Proposers’ Day”. Wydarzenie to ma na celu umożliwienie konsorcjom przygotowującym wniosek do konkursu EINFRA w Horyzoncie 2020 przedstawienie swoich koncepcji i zdobycie dodatkowej wiedzy od potencjalnych partnerów. W celu zapewnienia swobodnej wymiany pomysłów po zaprezentowaniu koncepcji projektowych, obędą się krótkie konwersacje pomiędzy zainteresowanymi współpracą podmiotami. Rejestracja uczestników trwa do 9 stycznia 2017 roku.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/futurium/en/content/call-expression-interest-einfrastructure-proposers-day-19012017 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)SZKOLENIA POLDOC

Serdecznie zapraszamy młodych naukowców (doktorantów i doktorów), którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe do udziału w szkoleniach POLDOC. W najbliższym czasie odbędą się warsztaty na temat:

 • Efektywnego zarządzania sobą w czasie (wyznaczanie priorytetów i planowanie swojego czasu),
 • Asertywność, argumentacja i obrona własnego zdania (planowanie zadań i ustalanie priorytetów),
 • Automotywacja do pracy naukowej (stworzenie własnego portretu motywacyjnego),
 • Umiejętności współpracy międzykulturowej w kontekście akademickim (usprawnienie współpracy w międzynarodowym zespole),
 • Autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej (mocne i słabe strony swojej aktualnej techniki autoprezentacji).

W każdym z następujących miast: Kraków, Łódź, Warszawa, Poznań zostaną przeprowadzone po dwa szkolenia z powyższej listy.

Więcej informacji: http://poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapisy-na-szkolenia/range.listevents/-
Źródło: poldoc.pl

 

WIADOMOŚCI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI LIDEREM PROGRAMU HORYZONT 2020 W POLSCE

Komisja Europejska przygotowała raport podsumowujący dotychczasowe wyniki programu Horyzont 2020. Najlepszą polską instytucją biorącą udział w programie jest Uniwersytet Warszawski, który łącznie zdobył aż 24 granty. Ponadto 654 polskich podmiotów bierze udział w projektach realizowanych w ramach Horyzontu 2020, a całkowita suma dofinansowania dla Polski to 153,7 mln euro. Wskaźnik sukcesu dla rodzimych instytucji wynosi 11,1 proc. Uniwersytet Warszawski za swoją aktywność i sukcesy programie Horyzont 2020 został nagrodzony Kryształową Brukselką 2016 – wyróżnieniem przyznawanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE od 2001 r.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=34055 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


POWRÓT SYNERGY GRANTS

Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) zdecydowała o ponownym ogłoszeniu konkursu ERC Synergy Grants. W jego ramach można zgłaszać projekty interdyscyplinarne, składane przez 2 - 4 naukowców, z budżetem na poziomie 15 mln euro na okres 6 lat. Konkursy były organizowane w latach 2012-2013 i cieszyły się dużym zainteresowaniem (w pierwszym naborze nadesłano 697 wniosków, a w drugim – 427). Kolejny konkurs będzie ogłoszony w Programie Pracy ERC na 2018 rok, który zostanie opublikowany w połowie przyszłego roku.

Więcej informacji:
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/ERC_re-launch_Synergy_Grants_in_2018.pdf
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)BUDŻET UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 ROK

Parlament Europejski zatwierdził budżet Unii Europejskiej na 2017 rok. Jest to oficjalne zakończenie negocjacji między najważniejszymi instytucjami w UE na temat jego struktury. Unia funkcjonuje przede wszystkim ze składek państw członkowskich, a struktura budżetu składa się z zobowiązań (określono progi, do jakich UE może zobowiązywać się do dokonania płatności) i środków na płatności (pieniądze, jakie faktycznie można wydać). W 2017 r. środki na zobowiązania wyniosą 157,86 mld euro, a na płatności 134,49 mld euro.

Więcej informacji: http://www.wielkopolska.eu/index.php/aktualnosci/2712-unia-w-2017-r-wyda-158-mld-euro
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wielkopolska.eu)NAGRODY ELSEVIER RESEARCH IMPACT LEADERS AWARDS 2016 WRĘCZONE

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin wręczył nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016 dla uczelni, których publikacje miały w ostatnich trzech latach największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Laureatami konkursu w sześciu następujących dziedzinach są:

 • Life Sciences and Agricultural Sciences: Uniwersytet Jagielloński – za najwyższy poziom umiędzynarodowienia publikacji oraz cytowalność na światowym poziomie.
 • Engineering and Technology: Politechnika Śląska – za cytowalność publikacji plasującą się na poziomie najlepszych światowych uczelni.
 • Humanities: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - za cytowalność publikacji na światowym poziomie.
 • Medical Sciences: Politechnika Poznańska – za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej.
 • Natural Sciences: Politechnika Częstochowska – za bardzo wysokie cytowania publikacji w dziedzinie matematyki.
 • Social Sciences: Politechnika Gdańska – za szeroko rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych.

Nagroda Elsevier ma na celu wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowei publikacje mają największy wpływ na postrzegalność polskiej nauki na świecie. Inicjatywą przewodnią konkursu jest promowanie wysokiej jakości badań naukowych oraz zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia. Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów!


Więcej informacji: http://www.perspektywy.org/warsaw2016/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


 

Opracowanie:
Paweł Kaczmarek / Michał Wujewski
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl / michal.wujewski@ppnt.poznan.pl