Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 300 z dnia 31 października 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan


KONKURS!

Drodzy Czytelnicy!

Już 300 spotkań za Nami. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania naszego jubileuszu. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy konkurs. Już dziś możecie wymyślić hasło promujące działalność Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu. Nasz Punkt upowszechnia wiedzę o programie Horyzont 2020.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Wybierz jedną z trzech kategorii:
1. Mobilność – Naukowiec – Kariera
2. Współpraca – Badania
3. Innowacje – Przestrzeń badawcza

Następnie do wybranej kategorii wymyśl przynajmniej jedno hasło. Propozycje prosimy wysyłać na adres mailowy: mw@ppnt.poznan.pl lub pk@ppnt.poznan.pl. Tytuł e-maila „Hasła promujące RPK Poznań”. Najciekawszą propozycję wybierze Zespół ekspertów RPK. Zwycięskie hasło opublikujemy w 302 numerze Newslettera RPK. Będzie miało szansę znaleźć się także na naszych materiałach promocyjnych. Zwycięzca konkursu otrzyma atrakcyjne nagrody!

Na hasła promujące czekamy do 25 listopada do godz. 20.00

Bardzo liczymy na Wasze propozycje :-)
Pokażcie z czym Wam się kojarzymy!

Zespół RPK

REGULAMIN KONKURSU:
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl/docs/regulamin300.pdf

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:

- 18 listopada: „Kontrola, audyt, finanse w projektach Programów Ramowych UE”.
- 22 listopada: „Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców - cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą”.

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS UWERTURA 1 NA STAŻE W ZAGRANICZNYCH ZESPOŁACH  REALIZUJĄCYCH GRANTY ERC

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosiło powstanie nowego konkursu UWERTURA. Jest on skierowany do osób, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora i planują wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektów badawczych do Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council – ERC). Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym ubieganiu się o prestiżowe granty ww. rady. W ramach konkursu NCN sfinansuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC. Będzie to możliwe, pod warunkiem, że osoba realizująca staż wystąpi z wnioskiem o własny grant ERC w terminie do 18 miesięcy od dnia jego zakończenia.


Nabór wniosków rozpocznie się 15 grudnia i potrwa do 15 marca 2017 roku.
Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/uwertura

Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


WARSZTATY ERC DLA NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
- KONKURS POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Polska Akademia Nauk (PAN) organizuje konkurs „Warsztaty ERC dla nauk społecznych i humanistycznych”. Główną nagrodą (przewidziano maksymalnie 4 laureatów) w powyższym konkursie jest możliwość udziału w warsztatach ERC Mentoring Initiative, organizowanych 3-4 grudnia w Wiedniu przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) oraz Polską Akademię Nauk (stacja naukowa w Wiedniu). Laureaci konkursu mają zapewnione uczestnictwo w warsztatach. Dodatkowo PAN zapewnia nocleg, diety oraz zwrot kosztów podróży. Konkurs jest skierowany do wybitnych naukowców z doświadczaniem od  1 roku do 12 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych tj. ERC Starting Grants i ERC Consolidator Grants.


Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada.
Więcej informacji:
http://instytucja.pan.pl/index.php/wydarzenia-erc/4281-polska-akademia-nauk-organizuje-konkurs-warsztaty-erc-dla-nauk-spolecznych-i-humanistycznych

Źródło: Polska Akademia Nauk (pan.pl)

WYDARZENIA

“DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES” - KONFERENCJA

8 i 9 grudnia, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego organizuje międzynarodową konferencję pt. „Digital Humanities Centres: Experiences and Perspectives”. Tematyka spotkania jest poświęcona zagadnieniom związanym z instytucjonalną działalnością centrów humanistyki cyfrowej. Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wzmacniania współpracy pomiędzy instytucjami działającymi w ww. obszarze.

Rejestracja uczestników: do 11 listopada.

Więcej informacji: http://dhlabs2016.lach.edu.pl/

Źródło: Portal Innowacji (pi.gov.pl)


INDUSTRY 4.0 A HORYZONT 2020 - KRAJOWY DZIEŃ INFORMACYJNY

17 listopada we Wrocławiu odbędzie się krajowy dzień informacyjny Industry 4.0 a Horyzont 2020 - Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania. W trakcie spotkania zostaną przybliżone priorytety badawcze związane z trendami w technologiach produkcyjnych i procesowych w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia badawcze przewidziane do realizacji w konkursach na rok 2017 w ramach inicjatyw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Factories of the Future (FoF) oraz Sustainable Process Industry (SPIRE).


Więcej informacji:
https://www.kpk.gov.pl/?event=industry-4-0-a-horyzont-2020-perspektywy-dla-zaawansowanych-procesow-produkcji-i-przetwarzania

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


POLSKO-HOLENDERSKIE FORUM BIZNESU

24 listopada w Hadze odbędzie się Polsko-Holenderskie Forum Biznesu skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z firmami z Holandii. Udział w spotkaniu umożliwia m.in. prezentacje swojej oferty handlowej holenderskim przedsiębiorcom i reprezentującym ich organizacjom i stowarzyszeniom, bezpośrednie spotkanie z zainteresowanymi współpracą uczestnikami Forum czy też nawiązanie kontaktu z Polską Izbą handlową w Holandii. Gośćmi honorowymi Forum będą: Wiceprezes Rady Ministrów RP, Minister Rozwoju i Minister Finansów Mateusz Morawiecki oraz Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów Henk Kamp.


Więcej informacji:
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/zaproszenie-na-polsko-holenderskie-forum-biznesu/ 
oraz http://pccnl.nl/forum/

Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)


WIADOMOŚCI

PROGRAM „DOKTORATÓW WDROŻENIOWYCH”  – PROPOZYCJA MNISW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNISW) zaprezentowało program „doktoratów wdrożeniowych”. Jest to nowe rozwiązanie, które ma umożliwić pracę nad rozprawą doktorską jednocześnie w jednostce naukowej (pod opieką promotora) oraz w przedsiębiorstwie (we współpracy z  pracownikiem, który ma doświadczenie w działalności badawczo-rozwojowej). W ramach programu MNISW proponuje m.in. stypendium dla doktoranta i możliwość łączenia pracy zawodowej z pracą nad doktoratem, opcje odliczenia 50% kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem doktoranta od podstawy opodatkowania oraz szanse uzyskania uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/piotr-dardzinski-prezentuje-koncepcje-doktoratow-wdrozeniowych.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


WYNIKI NABORU WNIOSKÓW Z DNIA 7 WRZEŚNIA DO INSTRUMENTU MŚP – FAZA 1

Europejska Agencja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) ogłosiła wyniki naboru wniosków z 7 września w ramach Fazy 1 Instrumentu MŚP (program Horyzont 2020). Finansowanie zdobyło 189 małych i średnich przedsiębiorstw z 24 krajów. Wśród beneficjentów znalazło się 5 firm z Polski. Są to: GLOBEMA z Warszawy, PERFECT z Krakowa, Photon Entertainment sp. z o.o. z Białegostoku, XTPL SA z Wrocławia oraz firma Print Silver Sp. z o.o. Sp.k., która współpracowała z RPK Poznań przy tworzeniu wniosku. W sumie 182 projekty otrzymają po 50 000 euro na sfinansowanie studiów wykonalności dla nowych produktów. Beneficjenci mogą także otrzymać porady w ramach bezpłatnego coachingu. Następny termin składnia wniosków dla Instrumentu MŚP – faza 1 upływa 9 listopada. Serdeczne gratulacje dla beneficjentów.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-91-million-be-invested-189-innovative-businesses
Źródło: Europejska Agencja ds. Małych i średnich Przedsiębiorstw (ec.europe.eu/easme)KONSULTACJE SPOŁECZNE NT. HORYZONTU 2020

Komisja Europejska zachęca wszystkich do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących oceny funkcjonowania Programu Ramowego Horyzont 2020 (jest to największy w historii Unii Europejskiej projekt wspierający badania i innowacje) oraz programu EURATOM. Ocena obu inicjatyw ma na celu poprawę ich funkcjonowania oraz może wpłynąć na kształt przyszłych programów w UE. Konsultacje społeczne trwają do 15 stycznia 2017 roku.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-191016
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)POWSTAŁA PLATFORMA CROWDFUNDINGOWA DO WSPARCIA PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Działalność pierwszej internetowej platformy, która ma na celu pomoc w zdobywaniu finasowania dla projektów naukowych została oficjalnie zapoczątkowana. Portal ScienceShip.com jest platformą tematyczną wspierającą bezpośrednio naukę. Nowo powstały portal może być z jednej strony alternatywą dla grantów krajowychi zagranicznych, ale też stanowić ich uzupełnienie. Środki zdobyte za pomocą Scienceship.com mogą służyć jako wkład własny na projekty dofinansowane ze środków publicznych lub unijnych. Przy pomocy ScienceShip.com finansowania można szukać zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Więcej informacji: http://scienceship.pl/

Źródło: Scienceship.plOpracowanie:
Paweł Kaczmarek / Michał Wujewski
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl / michal.wujewski@ppnt.poznan.pl