Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 30 z dnia 18 października 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://rpk.ppnt.poznan.pl

Konferencja „6 Program Ramowy na półmetku”
Otwarcie Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

Przypominamy, że 22 października br. organizujemy konferencję, którą pragniemy podsumować dotychczasowy przebieg 6. Programu Ramowego oraz zachęcić do skorzystania z wciąż aktualnych możliwości uczestnictwa, a także oficjalnie otworzyć Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców powstałe w naszym RPK. Impreza odbędzie się w Auli Akademii Ekonomicznej, przy Al. Niepodległości 10 w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=42

Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Humanistyczne w 6 Programie Ramowym oraz Perspektywy w 7 Programie Ramowym

25 października 2004 Uniwersytet Wrocławski, Biuro Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej. Wykładowcami będą dr Peter Fisch - Komisja Europejska, Elżbieta Stadtmuller, Jacek Gliński, K. Bienias-Machowska, M. Szołtysek- Uniwersytet Wrocławski, Barbara Arciszewska, Uniwersytet Warszawski, Wiesław Studencki – KPK. Będzie mowa na temat zbliżającego się konkursu w Priorytecie 7 (Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie wiedzy), zaprezentowane zostaną projekty z udziałem Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego oraz perspektywy badań społeczno-ekonomicznych i humanistycznych w 7 PR.

Spotkanie odbędzie się w Oratorium Marianum, w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, Pl. Uniwersytecki 1. Osoba do kontaktu to Krystyna Bienias-Machowska, tel./fax +71 3752777. Organizator zapewnia materiały i poczęstunek. Rejestracja on-line na stronie http://www.ac.uni.wroc.pl/bpue/ Program dostępny na stronie http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=812

Kolejne nowe konkursy
w systemie stypendialnym Marie Curie

Komisja Europejska 15 października br. ogłosiła kolejne nowe konkursy w ramach akcji Marie Curie:

1) Europejskie stypendia indywidualne (EIF)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-5, budżet wynosi 65 mln euro, a termin składania wniosków przypada na 16 lutego 2005. Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=158

2) Międzynarodowe wyjazdowe stypendia indywidualne (OIF)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-6, budżet wynosi 20 mln euro, a wnioski można składać do 19 stycznia 2005r. Dokumentację konkursową można znaleźć pod adresem: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=159

3) Międzynarodowe przyjazdowe stypendia indywidualne (IIF)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-7, budżet wynosi 20 mln euro, termin składania wniosków mija 19 stycznia 2005. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=160

4) Granty Marie Curie dla najlepszych zespołów badawczych (EXT)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-8, budżet wynosi 40 mln euro, termin składania wniosków mija 16 lutego 2005. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=161

5) Nagrody Marie Curie (EXA)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-9, budżet wynosi 0,25 mln euro, termin składania wniosków mija 16 lutego 2005. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=162

6) Katedry Marie Curie (EXC)
Identyfikator konkursu to FP6-2004-Mobility-10, budżet wynosi 8 mln euro, termin składania wniosków mija 16 lutego 2005. Dokumentacja konkursowa jest na stronie: http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=163

Fundusze strukturalne na prace badawczo-rozwojowe i inwestycje
Warsztaty i konsultacje w zakresie przygotowania projektów
do funduszy strukturalnych w ramach Działania 1.4

Już wkrótce Ministerstwo Nauki i Informatyzacji ogłosi pierwsze konkursy na nabór projektów finansowanych przez fundusze strukturalne, w Programie Zintegrowanym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką.

Ta linia finansowania obejmuje:

 • projekty celowe, we współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych;
 • projekt inwestycyjne – związane z budową, modernizacją czy zakupem sprzętu, dla laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw;
 • projekty inwestycyjne laboratoriów Centrów Doskonałości i Centrów Zaawansowanych Technologii,
 • projekty celowe realizowane przez CZT
 • projekty foresightu technologicznego.

Wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym i poznańską siecią Punktów Kontaktowych organizujemy serię praktycznych szkoleń i konsultacji, które mają Państwu pomóc w przygotowaniu projektów do funduszy strukturalnych. Teraz mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty, które odbędą się 28 października 2004r. w Sali Górnej Collegium Chemicum, Uniwersytet im. A. Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu.

Warsztaty będą skierowane głównie do Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości.

Po warsztatach odbędą się indywidualne konsultacje, będą one dotyczyły projektów przygotowanych przez Państwa, dlatego też wszystkich chętnych prosimy o przesyłanie wstępnych wersji wniosków.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają drobny poczęstunek.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na formularzu do 25 października. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o rejestracji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=22

Międzynarodowa Konferencja
"Sytuacja obecna oraz prognozy nt. nanotechnologii w dziedzinach: materiały, zdrowie, technika medyczna, energia"

W dniach 4-5 listopada w Rzymie odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: "Sytuacja obecna oraz prognozy nt. nanotechnologii w dziedzinach: materiały, zdrowie, technika medyczna, energia". W załączonym poniżej pliku znajdziecie Państwo szczegółową agendę, dane kontaktowe nt. zapisów, płatności oraz możliwości zakwaterowania.

Dodatkowe informacje znaleźć można również na następującej stronie internetowej: http://www.nanoroadmap.it/events/first_conference/about.htm

KONFERENCJA NANO-MAT-PROD

National Office for Research and Technology, Węgry wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym 4 listopada br. organizują w Budapeszcie bezpłatną konferencję nt. nanotechnologii. W programie konferencji przewidziano: dzień informacyjny priorytetu Nanotechnologie, nanonauki, oparte na wiedzy wielofunkcjonalne materiały, nowe procesy i urządzenia produkcyjne; spotkania brokerskie, których celem jest ułatwianie tworzenia konsorcjów, a uczestniczyć w nich będą specjalni goście z kilku krajów, którzy mają ciekawe pomysły na projekty badawcze; prezentacje doświadczeń ekspertów biorących udział w ocenie wniosków; warsztaty dotyczące poszukiwania partnerów i tworzenia konsorcjów, zagadnień prawnych i administracyjnych; sesji, podczas której młodzi naukowcy będą mieli okazje zaprezentować swoje pomysły na projekty badawcze; sesja dla MŚP, z udziałem MŚP, które odniosły sukces; firmy spin-off; sesję plakatową. Rejestracja możliwa poprzez stronę: http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=792 Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie: http://www.kpk.gov.pl/stef/index.php?id=i_nanomatprod

Inauguracja działalności Polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców

Serdecznie zapraszamy na oficjalną inaugurację działalności Polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców, która nastąpi na konferencji w dniu 8 listopada 2004 roku. Konferencja adresowana jest do wszystkich instytucji, które są zainteresowane przyjmowaniem na stypendia i prace badawcze naukowców zagranicznych oraz do osób, które bezpośrednio zajmują się przyjeżdżającymi do Polski pracownikami naukowymi wspierając ich w rozwiązywaniu problemów administracyjno-prawnych. Zaproszenie kierujemy również do tych, którzy pomagają polskim naukowcom wyjeżdżającym na stypendia zagraniczne.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych, fundacji i organizacji naukowych, przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, ambasad oraz urzędów obsługujących cudzoziemców. Goście honorowi konferencji: Janez Potočnik, Europejski Komisarz ds. Badań oraz Michał Kleiber, Minister Nauki i Informatyzacji

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z:

 • polityką mobilności naukowców tworzoną w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej;
 • działalnością Centrów Informacji dla Naukowców powstających w Polsce, krajach członkowskich i stowarzyszonych z UE;
 • inicjatywami Komisji Europejskiej ułatwiającymi międzynarodową wymianę pracowników naukowo-badawczych;
 • możliwościami finansowania pobytu zagranicznego naukowca w Polsce, jak i wyjazdu polskiego naukowca za granicę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.6pr.pl/info/cin/index.html

Nowy Program Pracy dla „Horyzontalnych działań badawczych na rzecz MŚP”

Około połowy grudnia br. Komisja Europejska planuje ogłosić konkursy na rok 2005 wraz z Nowym Programem Pracy dla „Horyzontalnych działań badawczych na rzecz mśp”. Poniżej w punktach podajemy najważniejsze informacje (z zastrzeżeniem, że mogą one jeszcze ulec zmianie):

PROJEKTY Craft

 • publikacja konkursu: 15/12/2004
 • zamknięcie konkursu: 14/09/2005
 • przewidywany budżet: 75 mln euro

Projekty Collective Research

 • publikacja konkursu: 15/12/2004
 • zamknięcie konkursu: 26/05/2005
 • przewidywany budżet: 65 mln euro

Planowany wzrost budżetu na horyzontalne działania badawcze na rzecz mśp z 430 mln euro na 473 mln euro.
Nowa definicja mśp, która obowiązywać będzie od 01/01/2005
Pewne zasoby budżetowe zostały zarezerwowane na wsparcie uczestnictwa krajów rozwijających się, należących do obszarów Morza Śródziemnego, Bałkanów, Rosji oraz krajów z terenów byłego ZSRR.
Umowa konsorcjum będzie podpisywana przez partnerów w momencie rozpoczęcia projektu

Projekty ETI

 • Planowana publikacja konkursu: 19/10/2004
 • Zamknięcie konkursu: 10/02/2005
 • Przewidywany budżet: 22 mln euro
 • Instrumenty: SSA, CA
 • Czas trwania projektów: 12-36 m-cy
 • Koszt pojedynczego projektu: 0,2 – 2 mln euro
 • Założenia: projekty powinny koncentrować się na wsparciu udziału małych i średnich przedsiębiorstw oraz izb gospodarczych/stowarzyszeń w biegnących oraz przygotowywanych projektach 6.PR oraz wspomagać ich przygotowanie do udziału w nowym programie.

Jednodniowe seminarium "Technologia i metodyka E-LEARNING"

Zapraszamy na seminarium nt technologii i metodyki e-learningu. Odbędzie się ono 8 listopada br. w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu w ramach projektu POLLOCO wspieranym przez Komisję Europejską w ramach 5. Programu Ramowego. Zgłoszenia są przyjnowane do 3 listopada br. Więcej informacji, program i formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: http://www.polloco.pl/events/technologia_i_metodyka_elearning.htm

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl