Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ


NR 3 z dnia 1 września 2003

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Energy Info-Day w Warszawie
w ramach Konferencji Energetycznej Krajów Europy Środkowo-Wschodniej

W dniach 29-30 września 2003 w Warszawie odbędzie się KONFERENCJA ENERGETYCZNA KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Organizatorami konferencji są Centrum Doskonałości CENERG i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Uczestnikami będą przedstawiciele DG TREN i DG Research Komisji Europejskiej, przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych i różnych instytucji współpracujących z energetyką krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Polski oraz przedstawiciele krajów członkowskich Światowej Rady Energetycznej. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2049

Drugi dzień konferencji będzie miał charakter dnia informacyjnego, w którym przedstawiciele DG TREN i DG Research Komisji Europejskiej przedstawią zamierzenia dotyczące najbliższych konkursów 6 PR, a reprezentanci instytucji badawczych Regionu - swój potencjał badawczy i propozycje współpracy. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie KPK: http://www.6pr.pl/hr/zapisy/29.html

Dzień Informacyjny Priorytetu 6.3 Zmiany Globalne i Ekosystemy

Spotkanie to odbędzie się 9 września br. w Warszawie w siedzibie KPK w godz. 11:00 - 14:30. W programie m.in. zakres tematyczny drugiego konkursu; infrastruktury badawcze w 6 PR oraz informacje na temat programów NEST i INTAS. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2063

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl

FOOD-TECH 2003 - Transfer Technologii na Targach POLAGRA

Ośrodek Transferu Informacji (IRC West Poland) i Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu organizują spotkanie brokerskie w branży spożywczej FOOD-TECH 2003, które odbędzie się w Poznaniu, 18 września 2003. Impreza jest skierowana do innowacyjnych przedsiębiorstw, pragnących zwiększyć swoją aktywność w sektorze przemysłu spożywczego. Wydarzenie to daje również możliwość prezentacji nowych technologii oraz spotkania nowych partnerów w interesach. Pojawi się także możliwość indywidualnych spotkań pomiędzy zainteresowanymi przedsiębiorstwami oraz instytucjami badawczymi.

Termin zgłoszeń upływa 3 września 2003r., uczestnictwo w spotkaniu FOOD-TECH jest zwolnione z opłat.
Więcej informacji dostępnych jest na stronach: http://www.irc-westpoland.org.pl/foodtech
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

DZIEŃ INFORMACYJNY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Dniu 30 września br. Regionalny Punkt Kontaktowy Poznań zaprasza na Seminarium pt. "Specjalne projekty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 6 Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego UE" w Sali Ośrodka Nauki PAN (ul. Wieniawskiego 17/19, sala seminaryjna 311) w godz. 10.00 - 15.00.

W trakcie seminarium eksperci z Regionalnego Punktu Kontaktowego z Poznania przedstawią zasady 6PR oraz możliwości otrzymania dofinansowania z projektu CRAFT w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków (27 listopada 2003).

Koszt uczestnictwa wynosi 50 zł, organizatorzy zapewniają materiały informacyjne oraz drobny poczęstunek. Zgłoszenia przyjmuje:

Agata Bartoszewska
Tel: 8279-748
Fax: 8279-741
E-mail: Agata.Bartoszewska@ppnt.poznan.pl

Dzień informacyjny: 7 priorytet tematyczny 6PR:
"Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy".

Dnia 22 września br. o godz. 12.00 w Auli Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Różanej 17 odbędzie się seminarium mające na celu przybliżenie wiedzy ogólnej na temat 6 Programu Ramowego oraz przedstawienie możliwości, jakie stwarza 7 priorytet w dziedzinie nauk społeczno-ekonomicznych. W programie przewidziane jest wystąpienie p. Wiesława Studenckiego z Krajowego Punktu Kontaktowego.

Udział jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają materiały informacyjne oraz drobny poczęstunek. W celu zgłoszenia prosimy o kontakt:

Wyższa Szkoła Bankowa
Anna Michalczuk
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
Tel.: 6553991, fax: 6553227; e-mail: aniam@wsb.poznan.pl

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/index.php?d=22

 

Opracowanie:
Paweł Bartoszek, RPK Poznań;
e-mail: Pawel.Bartoszek@ppnt.poznan.pl