Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 299 z dnia 17 października 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:

- 25 października: Możliwości finansowania innowacji w MŚP
- 27 października: Finanse w Horyzoncie 2020

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

STYPENDIA NA POBYTY BADAWCZE W NIEMCZECH

Już niedługo ruszy nabór do II edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland, wspierający najlepsze start-upy technologiczne. Program realizuje cztery ścieżki branżowe:
- technologii finansowych, w które zaangażował się bank PKO BP,
- energetyki z udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
- surowcową - z KGHM Cuprum sp. z o.o.
- zdrowia z Grupą Adamed.

Rekrutacja do programu rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 listopada.
Zgłosić się do niego mogą istniejące polskie firmy z branży technologicznej, zespoły, które dopiero mają pomysł na nowy biznes.

Więcej informacji:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/drugi-program-akceleracyjny-mit-enterprise-forum-poland-wystartowal/
http://mitefpoland.org/
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl) oraz oficjalna strona internetowa programu akceleracyjnego (mitefpoland.org)


KONKURS CHIST-ERA 2016

Od 12 października trwa nabór wniosków w ramach konkursu CHIST-ERA z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICST). Konkurs obejmuje następujące tematy: Lifelong Learning for Intelligent Systems oraz Visual Analytics for Decision-Making under Uncertainty. Do konkursu mogą przystępować zespoły złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 różnych krajów biorących udział w konkursie CHIST-ERA.  

Termin nadsyłania wniosków: do 17 stycznia
Więcej informacji:
http://www.chistera.eu/ oraz https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-10-05-chist-era-nowy-konkurs
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


GET IN THE RING - MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA START-UPÓW

24 listopada w Bukareszcie odbędzie się regionalny etap inicjatywy Get in the Ring - międzynarodowego konkursu o unikalnej formule, skierowanego do start-upów. Impreza ma charakter meczu bokserskiego, podczas 5 rund przedstawiciele firm będą przekonywać jury do swojego przedsięwzięcia. Stopniowo dostarczając wartościowych informacji dla potencjalnych inwestorów, kupujących bądź partnerów. Do konkursu mogą przystąpić startupy, które posiadają gotowy model biznesowy, mają zatwierdzony plan działania, prototyp i szukają źródeł zewnętrznego finansowania do wejścia na rynek.

Więcej informacji: http://getinthering.hu/
Źródło: getinthering.hu

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY W OBSZARZE PRZESTRZEŃ KOSMICZNA W PROGRAMIE H2020

25 października w Warszawie organizowany jest dzień informacyjny poświęcony tematyce przestrzeni kosmicznej. Wydarzenie jest związane z planowanym ogłoszeniem konkursów ww. obszarze w 2017 roku.  W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) oraz Agencji ds. Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także koordynatorzy i realizatorzy projektów programów ramowych (7PR, H2020) w obszarze SPACE. Podczas wydarzenia przedstawiona zostanie tematyka konkursów w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w 2017, a także zasady uczestnictwa, procedura składania i oceny wniosków projektowych w Programie H2020.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?event=warszawa-25-10-2016-dzien-informacyjny-przestrzen-kosmiczna-w-programie-horyzont-2020
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


SPOTKANIE BROKERSKIE BALTICBLUEBIOALLIANCE MATCHMAKING EVENT

26 i 27 października w Helsinkach odbędzie się spotkanie brokerskie „Balticbluebioalliance matchmaking event” dedykowane osobom zainteresowanym współpracą w obszarze biotechnologii morza. Udział w wydarzeniu jest doskonała okazją do nawiązania kontaktów, które mogą przyczynić się do powstania przyszłych projektów badawczych.  Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również pomysły zgłoszone w pierwszym naborze ALLIANCE Call for Ideas. Po ocenie przez panel ekspertów składający się z przedstawicieli biznesu i nauki zwycięzcy dołączą do Baltic Blue Biotechnology Alliance.

Rejestracja uczestników: do 19 października
Więcej informacji: https://www.b2match.eu/balticbluebioalliance-matchmaking
Źródło: b2match.euKONFERENCJA REINEU2016

Od 26 do 28 października w Bratysławie trwać będzie międzynarodowa konferencja REinEU2016. Tematyka spotkania będzie dotyczyć nanotechnologii, zaawansowanych materiałów, technologii wytwarzania i produkcji, oraz biotechnologii. W wydarzeniu uczestniczyć będą przedstawiciele świata nauki, innowacji i biznesu. W czasie trwania konferencji przewidziano również spotkania brokerskie, sesje plakatowe, wizyty studyjne w czołowych jednostkach wokół Bratysławy oraz warsztaty i konkursy.

Rejestracja uczestników: do 12 października.
Więcej informacji: http://www.reineu2016.eu/
Źródło: Strona internetowa konferencji reineu2016.euEURTOM SPOTKANIE BROKERSKIE

24 i 25 listopada w Madrycie, odbędzie się spotkanie brokerskie, którego tematem przewodnim będzie produkcja radionuklidów oraz wiązek protonów i jonów w leczeniu nowotworów. Na wydarzenie zaproszeni są przede wszystkim naukowcy oraz przedsiębiorcy zajmujący się zagadnieniami takimi jak: produkcja izotopów PET, SPECT izotopy, cyklotrony SC stosowane w terapii oraz właściwości SC (Linac, synchrotron, Libo, itp.). Udział w spotkaniu jest okazją do nawiązania nowych kontaktów, które mogą przyczynić się do powstania nowych zespołów badawczych lub zainicjowania relacji biznesowych.

Rejestracja uczestników: do 22 listopada
Więcej informacji: https://www.b2match.eu/superconductivity2016
Źródło: b2match.eu


BERLIŃSKI TYDZIEŃ NAUKI

W dniach 1 - 10 listopada w Berlinie w ramach pierwszego Berlińskiego Tygodnia Nauki czołowi naukowcy z całego świata będą dyskutować i przedstawiać wyniki swoich badań. Celem spotkania jest wymiana informacji pomiędzy naukowcami i społeczeństwem, w celu głębszego zrozumienia świata. W ramach wydarzenia odbędzie się ponad 30 konferencji, spotkań i wykładów.

Więcej informacji: http://www.berlinscienceweek.com/
Źródło: berlinscienceweek.com


TYDZIEŃ OTWARTEJ NAUKI

W dniach 24 - 30 października odbędzie się Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week. Jest to wydarzenie promujące otwarty dostęp do treści naukowych (Open Access), organizowane przez instytucje akademickie, biblioteki, ale także przez naukowców czy studentów.  Celem inicjatywy jest zainspirowanie wydawców, bibliotekarzy, instytucji naukowych, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji
na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami. Osoby i instytucje, które chciałyby zorganizować wydarzenia z tej okazji, mogą zgłaszać propozycje inicjatyw, wspierających rozwój otwartego dostępu do treści naukowych.

Więcej informacji: http://uwolnijnauke.pl/zglos-impreze-na-tydzien-otwartej-nauki/
Źródło: Uwolnijnauke.pl

WIADOMOŚCI

NEGOCJACJE WS. BREXITU ROZPOCZNĄ SIĘ DO KOŃCA MARCA 2017 ROKU

Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, ogłosiła, że negocjacje ws. wyjścia z Unii Europejskiej (tzw. Brexit) rozpoczną się do końca marca 2017 roku. Zgodnie z prawem unijnym kraj, który chce opuścić struktury unijne ma dwa lata na uzgodnienie warunków wyjścia od momentu rozpoczęcia negocjacji. Jeżeli w trakcie dwuletnich negocjacji nie uda się dojść do porozumienia to Wielka Brytania wyjdzie ze struktur unijnych, ale dodatkowo wszystkie umowy obowiązujące pomiędzy ww. podmiotami zostaną zerwane.

Więcej informacji:
http://www.wielkopolska.eu/index.php/aktualnosci/2658-brexit-start-negocjacji-do-konca-marca-2017-r
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wielkopolska.eu)


POSZUKIWANI  EKSPRECI DO PRACY NAD KONCEPCJĄ
EUROPEJSKIEJ RADY DS. INNOWACJI

Komisja Europejska (KE) poszukuje ekspertów z zakresu innowacji, którzy będą doradzać w zakresie tworzenia Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council – EIC), która ma działać na podobnej zasadzie co Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i ma pomagać najbardziej obiecującym europejskim innowatorom.

Termin składania wniosków do grupy eksperckiej upływa 27 października.
Utworzona grupa rozpocznie pracę z końcem 2016 roku.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-290916-1
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu) 

KOLEJNE POLSKIE PROJEKTY WYRÓŻNIONE W KONKURSIE REGIOSTARS

W tym roku wyróżnienie w konkursie RegioStars otrzymały dwa polskie projekty: „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” oraz „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Pierwszy z nich został wyróżniony w kategorii „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu” zakładał kompleksowe wsparcie i rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie małopolskim. Drugi projekt zwyciężył w kategorii „CityStar” i polegał na rewitalizacja  zabytkowej dzielnicy Gdańska, która obejmowała inwestycje w infrastrukturę społeczną, a także działania społeczne i kulturalne. Głównym celem konkursu RegioStars Award jest promowanie przykładów dobrych praktyk, które mogą stanowić inspirację dla innych regionówjako przykłady innowacyjnych rozwiązań finansowanych z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejne-polskie-projekty-wyroznione-w-konkursie-regiostars/
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)Opracowanie:
Michał Wujewski
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl