Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

Nr 298 z dnia 3 października 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Po wakacyjnej przerwie wracamy z ofertą szkoleniową. W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:

- 4-5 października: Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
- 6 października: Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
- 25 października: Możliwości finansowania innowacji w MŚP
- 27 października: Finanse w Horyzoncie 2020

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

PROGRAM AKCELERACYJNY MIT ENTERPRISE FORUM POLAND

Już niedługo ruszy nabór do II edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland, wspierający najlepsze start-upy technologiczne. Program realizuje cztery ścieżki branżowe:
- technologii finansowych, w które zaangażował się bank PKO BP,
- energetyki z udziałem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,
- surowcową - z KGHM Cuprum sp. z o.o.
- zdrowia z Grupą Adamed.

Rekrutacja do programu rozpocznie się 1 października i potrwa do 30 listopada.
Zgłosić się do niego mogą istniejące polskie firmy z branży technologicznej, zespoły, które dopiero mają pomysł na nowy biznes.

Więcej informacji:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/drugi-program-akceleracyjny-mit-enterprise-forum-poland-wystartowal/
http://mitefpoland.org/
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl) oraz oficjalna strona internetowa programu akceleracyjnego (mitefpoland.org)


EUROPEJSKA NAGRODA DLA INNOWATOREK

Kobiety-przedsiębiorcy, które odniosły znaczący sukces w komercjalizacji innowacyjnych produktów i rozwiązań zapraszamy do ubiegania się o Europejską Nagrodę dla Innowatorek. W konkursie mogą brać udział kobiety wszystkich narodowości, mieszkających w krajach członkowskich lub stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.

Po raz pierwszy w historii zostanie przyznana nagroda w kategorii Rising Innovator dla kobiet-przedsiębiorców w wieku do 30 lat. Łączna pula nagród wynosi 200 000 euro. Kandydatury do konkursu można zgłaszać do 3 listopada br. do godz. 17.00.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2016&na=na-130916
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)


FNP PRZYJMUJE WNIOSKI DO PROGRAMU START 2017

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła kolejną edycję programu START. Stypendia mogą zdobyć najzdolniejsi, młodzi naukowcy, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 30 roku życia.

W konkursie oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. Wnioski można składać do 31 października br.

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow-w-programie-start-2/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY „TRANSPORT I LOGISTYKA W PROGRAMIE HORYZONT 2020”

Dnia 4 października na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbędzie się dzień informacyjny poświęcony tematyce „Transport i logistyka w programie Horyzont 2020”. Spotkanie dedykowane jest przedsiębiorcom, pracownikom naukowym i badawczym. W programie przedstawione zostaną zasady aplikowania o środki na projekty badawczo-innowacyjne z Komisji Europejskiej oraz zasady finansowe. Spotkaniu towarzyszyć będzie giełda pomysłów oraz przedstawione zostaną projekty, które otrzymały dofinansowanie.

Więcej informacji: http://regionalny.uni.lodz.pl/events/dzien-informacyjny-transport-i-logistyka-w-programie-horyzont-2020/
Źródło: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim (regionalny.uni.lodz.pl)


WARSZTATY DLA HUMANISTÓW

W dniach 25-26 października w Warszawie Polska Akademia Nauk organizuje warsztaty dotyczące przygotowania naukowców humanistów do aplikowania o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Podczas warsztatów swoimi doświadczeniami podzielą się laureaci grantów ERC oraz eksperci oceniający wnioski. Naukowcy będą mogli skonsultować własne pomysły. Rejestracja uczestników: do 10 października br.

Więcej informacji:
http://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa/4261-biuro-ds-doskonalosci-naukowej-pan-organizuje-warsztaty-dla-humanistow
Źródło: Polska Akademia Nauk (instytucja.pan.pl)ZWIĘKSZA SIĘ KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI

W najnowszym rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego Polska została sklasyfikowana na miejscu 36 (spośród 138 państw). Awans o 5 pozycji w porównaniu z 2015 rokiem pokazuje, że polska gospodarka jest bardziej konkurencyjna. Polska zakwalifikowana jest do grupy przejściowej. Za najbardziej konkurencyjne gospodarki świata uznano Szwajcarię, która wyprzedziła Singapur i Stany Zjednoczone. „Globalny raport konkurencyjności” prezentuje wyniki badań przeprowadzanych corocznie przez World Economic Forum.

Więcej informacji:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2016/20160928_awans.html
Źródło: Narodowy Bank Polski (nbp.pl)ZMIANY W FINANSOWANIU SZKÓŁ WYŻSZYCH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło propozycję zmian w finansowaniu uczelni państwowych. Modyfikacja ma dotyczyć rozdzielania dotacji podstawowej, nie będzie ona zależna od liczby studentów, co ma spowodować odejście od kształcenia masowego. Przedstawione zmiany mają na celu podniesienie jakości kształcenia, polepszenie jakości dydaktyki i poziomu badań na uczelniach oraz zwiększenie umiędzynarodowienia uczelni. Ministerstwo planuje konsultację ze środowiskiem akademickim, a po zebraniu opinii zostaną przygotowane zmiany legislacyjne.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/zmiany-w-finansowaniu-uczelni-premie-m-in-za-jakosc-ksztalcenia.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauk.gov.pl)BOŚNIA I HERCEGOWINA – WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO UE PRZYJĘTY

We wtorek (20 września) Rada Unii Europejskiej zaakceptowała wniosek Bośni i Hercegowiny o członkostwo w UE. Ministrowie Spraw Zagranicznych wszystkich krajów członkowskich wyrazili formalną zgodę na kontynowanie procedury akcesyjnej.

W najbliższych miesiącach Komisja Europejska (KE) będzie oceniać proces przygotowań Bośni i Hercegowiny do dalszych rozmów akcesyjnych. Po spełnieniu wszystkich warunków niezbędnych do ich rozpoczęcia i ich akceptacji przez Radę UE, KE będzie prowadzić negocjacje członkowskie.

Więcej informacji:
http://www.wielkopolska.eu/index.php/aktualnosci/2647-bosnia-i-hercegowina-aplikacja-o-czlonkostwo-w-ue-przyjeta
Źródło: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego (wielkopolska.eu)


WZÓR UMOWY – PREMIA NA HORYZONCIE

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało wzór umowy dla konkursu „Premia na Horyzoncie”. Jednostki naukowe, które zdobyły dodatkowe środki finansowe na uczestnictwo w programach ramowych w zakresie badań naukowych i innowacji w Horyzoncie 2020 oraz programie Euratom w ramach ww. konkursu muszą przesłać wypełniony wzór umowy do ministerstwa do dnia 26 października 2016 r.

Wzór umowy jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wzor-umowy-premia-na-horyzoncie.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)

 


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl