Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 297 z dnia 16 września 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Po wakacyjnej przerwie wracamy z ofertą szkoleniową. W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:

21 - 22 września br. Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych.
4 - 5 października br. Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
6 października br. Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020
25 października br. Nowe Horyzonty dla twojej firmy – Instrument MŚP (faza 1).

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE – II EDYCJA

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła uruchomienie naboru wniosków w drugim konkursie programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), który ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, które będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Program MAB jest skierowany do wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym ośrodkiem badawczym z zagranicy.

Nabór wniosków w konkursie jest trzyetapowy. Termin złożenia pierwszej części wniosku upływa 30 października br.

Więcej informacji: http://www.fnp.org.pl/program-mab-rusza-nabor-wnioskow/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

WYDARZENIA

MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA PODCZAS VI EUROPEJSKIEGO KONGRESU MŚP W KATOWICACH

W dniach 11 - 12 października br. w Katowicach odbędzie się - w ramach VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - kolejna edycja giełdy kooperacyjnej. Wydarzenie to jest skierowane do przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu z różnych branż, którzy poszukują międzynarodowych kontaktów biznesowych i technologicznych. Udział w giełdzie jest doskonałą okazją do m.in. znalezienia partnerów do współpracy, wymiany doświadczeń czy też poznania nowych rynków, projektów, technologii i rozwiązań.

Rejestracja uczestników: do 3 października br.

Więcej informacji:
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/wielosektorowa-miedzynarodowa-gielda-kooperacyjna-podczas-vi-europejskiego-kongresu-msp-w-katowicach.html
Źródło: European Enterprise Network (een.org.pl)


SZKOLENIE DLA KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW W PROGRAMIE HORYZONT 2020
H2020 COORDINATORS’ DAY

Komisja Europejska po raz kolejny organizuje szkolenie Horizon 2020 Coordinators’ Day, które przeznaczone jest przede wszystkim dla koordynatorów projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020. Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie szczegółowych informacji dotyczących przygotowania i podpisania umów grantowych. Wydarzenie to odbędzie się 23 września br. w Brukseli.

Rejestracja uczestników: do 20 września br.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=32550
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (kpk.gov.pl) ENERGIA I BUDOWNICTWO W PROGRAMIE HORYZONT 2020
DZIEŃ INFORMACYJNY ORAZ WARSZTAT

W dniach 26  - 27 września br. w Łodzi odbędą się krajowy dzień informacyjny oraz warsztat poświęcone tematyce energii i budownictwa w programie Horyzont 2020. Podczas tego wydarzenia będzie można dowiedzieć się jak skutecznie uczestniczyć w projektach międzynarodowych i pozyskiwać środki na projekty badawczo-innowacyjne z budżetu Unii Europejskiej. Swoim doświadczeniem podzielą się eksperci i osoby, które otrzymały finansowanie na realizację takich projektów. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do przedstawicieli jednostek badawczych, uczelni oraz przedsiębiorców.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?event=energia-i-budownictwo-w-programie-horyzont-2020
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (kpk.gov.pl)


WIADOMOŚCI

UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY – NOWY PROGRAM MNISW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy program pt. Uniwersytet Młodego Odkrywcy, w ramach którego wsparcie mogą otrzymać jednostki naukowe, które działają na rzecz nauki i popularyzują ją wśród dzieci i młodzieży. Celem programu jest stworzenie nowych inicjatyw w ww. zakresie oraz wsparcie już istniejących uniwersytetów dziecięcych. Zadaniem nowego programu jest także przygotowanie młodzieży do świadomego wyboru naukowej ścieżki kariery.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-uniwersytet-mlodego-odkrywcy.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)NOWA STRATEGIA DLA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło koncepcję nowej strategii rozwoju polskiej nauki. Wspomniana propozycja zmian i reform ma się składać z trzech filarów tj.:  

- Konstytucja dla nauki, która przyniesie zmiany systemowe w szkolnictwie wyższym.
W ramach opisywanego filaru od października br. ma zacząć obowiązywać ustawa deregulacyjna, której zadaniem jest zmniejszenie biurokracji na uczelniach. W celu zwiększenia umiędzynarodowienia szkół wyższych Ministerstwo planuję powołać Narodową Agencję Współpracy Akademickiej,
- Innowacje dla gospodarki, drugi filar, w którym łączy się komercjalizację badań
oraz partnerstwo z biznesem. W ramach tej kategorii działań Ministerstwo stworzyło także projekt ustawy o innowacyjności nad którą pracę niedługo ma rozpocząć Parlament. Zreformowana ma zostać także działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
- Nauka dla Ciebie, trzeci filar, którego celem jest działalność na rzecz społecznej odpowiedzialności nauki, ma zostać zrealizowany poprzez stworzenie programów (np. Uniwersytet Młodego Odkrywcy), które zwiększą społeczną odpowiedzialność uczelni oraz jednostek naukowych.  

Więcej informacji:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowa-strategia-dla-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


SZEŚĆ GRANTÓW ERC DLA POLAKÓW

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła 8 września br. wyniki konkursu o ERC Starting Grants. Wśród 326 laureatów ww. konkursu jest 6 polskich naukowców, 3 z nich będzie realizować projekty w Polsce, kolejna 3 – w innych krajach.


Laureatami są:
- dr hab. Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN,
- dr hab. Magdalena Król z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
- dr Marcin Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego,
- dr Magda Marzena Bieńko z Karolinska Institute w Szwecji,
- dr Jakub Szymanik z University of Amsterdam  w Holandii,
- dr Agnieszka Wykowska z Technische Universität München w Niemczech.
SERDECZNE GRATULACJE!!!

Lista wszystkich laureatów: https://erc.europa.eu/
Źródło: Krajowy Punkt Kantatowy Programów Ramowych UE (kpk.gov.pl)POSZUKIWANI BADACZE DO MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU RENOIR

Pracownia Fizyki w Ekonomii i Naukach Społecznych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów do pracy w międzynarodowym projekcie RENOIR – Reverse EngiNeering of sOcial Information pRocessing, finansowanym w ramach programu Horyzont 2020. Projekt skupia się na wykorzystaniu metod układów złożonych i statystycznej eksploracji danych do badania rozprzestrzeniania się informacji w serwisach prasowych oraz mediach społecznościowych oraz ustalaniu źródeł tych procesów. Poszukiwani są fizycy, informatycy i matematycy.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=32553
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (kpk.gov.pl) 

WSPÓŁPRACA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI

Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce rozwijać współpracę z uczelniami wyższymi. Efektem mają być obopólne korzyści - praktyki i zdobywanie przez studentów wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych oraz szkolenia dla pracowników ZUS i pozyskiwanie nowych kadr. Już podpisane umowy współpracy pomiędzy ww. instytucjami obejmują m.in. realizację wspólnych projektów naukowych, badawczych i rozwojowych oraz organizację praktyk studenckich i specjalistycznych konferencji.

Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411093,zus-chce-rozwijac-wspolprace-z-uczelniami-wyzszymi.html
Źródło: Nauka w Polsce (naukawpolsce.pap.pl)


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl