Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 296 z dnia 2 września 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Po wakacyjnej przerwie wracamy z ofertą szkoleniową. W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące warsztaty i szkolenia:

21 - 22 września br. Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych.
4 - 5 października br. Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020?
6 października br. Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
PT. PROJEKTY APLIKACYJNE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs skierowany do konsorcjów złożonych z naukowców i przedsiębiorców. Na wsparcie mogą liczyć najlepsze projekty B+R, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzące do powstania polskich, unikalnych w skali globalnej rozwiązań. Budżet konkursu wynosi 200 mln złotych i jest organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin składania wniosków: od 3 października do 2 listopada br.

Więcej informacji:
http://informacje.pan.pl/index.php/informacje/17-pan-poleca/1085-200-mln-zl-od-ncbr-na-opracowanie-nowatorskich-rozwiazan

Źródło: Polska Akademia Nauk (pan.pl)

 


NOWY PROGRAM MNISW - INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy program pt. inkubator innowacyjności+, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Inkubator Innowacyjności zakłada dofinansowanie uczelni oraz utworzonych przez nie spółek celowych, które mogą też utworzyć konsorcja. O przyznaniu dofinansowania w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ decyduje szereg czynników, a podmioty muszą spełnić określone warunki m.in. zgłoszenie co najmniej 15 wynalazków lub wzorów użytkowych, krajowych lub zagranicznych, skomercjalizowanie co najmniej 10 technologii oraz utworzenie co najmniej jednej spółki spin off. Środki w ramach ww. programu będą przyznawane w drodze konkursu.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/startuje-inkubator-innowacyjnosci.html
Ogłoszenie konkursu:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-programu-inkubator-innowacyjnosci.html

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)

 


WARSZTATY DLA APLIKUJĄCYCH O GRANTY ERC

Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie 19 września br. zapraszają na warsztaty dla naukowców chcących ubiegać się o prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Podczas warsztatów laureaci i ewaluatorzy grantów ERC podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z  przygotowaniem projektów ERC. Spotkanie będzie miało charakter wykładów oraz dyskusji. Przewidziano również możliwość odbycia  indywidualnych konsultacji
z zaproszonymi ekspertami.

Rejestracja uczestników: do 9 września br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/warsztaty-erc-w-polskiej-akademii-nauk.html

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)

WYDARZENIA

FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH i ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje XVI edycję Forum Edukacyjnego Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbędzie się w dniach 14 - 15 września br. na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, przedstawicieli startupów, ekspertów zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawicieli działów HR oraz wszystkich zaangażowanych w rozwój firm z sektora MSP. Podczas wydarzenia uczestnicy pogłębią wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, rozwoju startupów, promocji i ekspansji polskich marek za granicą. Zaplanowane są także wystąpienia praktyków, dyskusje, rozmowy o kluczowych dla polskiej gospodarki kompetencjach, a także zajęcia praktyczne. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz rejestracja: http://forummsp.parp.gov.pl/
Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl)

 


KONFERENCJA NT. KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W EUROPIE – EUROPCOM 2016

Już po raz siódmy w Brukseli odbędzie się konferencja poświęcona komunikacji publicznej w Europie – EuroPCom 2016. Wydarzenie odbędzie się w dniach 20 -21 października br. a organizowane jest z inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów przy współpracy Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. W dyskusji na temat głównych wyzwań w dziedzinie informowania o UE i komunikacji publicznej, wezmą udział m.in. eksperci ds. komunikacji reprezentujących władze samorządowe oraz instytucje krajowe i europejskie. Nowym elementem konferencji będą tzw. „laboratoria pomysłów”, mające na celu wypracowanie konkretnych umów o współpracy i działań. Pomogą one zainteresowanym uczestnikom w znalezieniu partnerów do projektów i  umożliwią podzielenie się doświadczeniami w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Rejestracja uczestników: do 30 września br.

Więcej informacji: 
http://www.wielkopolska.eu/index.php/aktualnosci/2617-europcom-2016-konferencja-nt-komunikacji-publicznej-w-europie
Źródło: Biura Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wielkopolska.eu)WARSZTATY Z PISANIA WNIOSKÓW NA PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Nauki organizuje warsztaty dotyczące pisania wniosków o dofinasowanie projektów badawczych. Tematyka warsztatów obejmie  m.in.  cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie czy też przygotowywanie części merytorycznej wniosku. Warsztaty kierowane są do osób, które:
- nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitet Badań Naukowych.
- w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-08-18-warsztaty-dla-wnioskodawcow

Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


GRANTY OD FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ – SPOTKANIA INFORMACYJNE

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje w Warszawie, w dniach 8 i 15 września br. spotkania informacyjne na temat swojej oferty grantów dla młodych i doświadczonych badaczy i innowatorów w programach Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Pierwsze spotkanie będzie dotyczyć programu MAB i odbędzie się 8 września br. i kierowane jest przede wszystkim do badaczy z Polski i z zagranicy oraz przedstawicieli instytucji naukowych, zainteresowanych realizacją międzynarodowych agend badawczych. Rejestracja na spotkanie trwa do dnia 6 września br. Drugie spotkanie, które odbędzie się 15 września br. będzie dotyczyć grantów dla młodych doktorów – z Polski i z zagranicy – w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY. Rejestracja na spotkanie trwa do dnia 12 września br.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/granty-fnp-dla-mlodych-doktorow-z-polski-i-z-zagranicy-spotkanie-informacyjne/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)


KONFERENCJA „SCIENCE.  POLISH PERSPECTIVES”

Ruszyła rejestracja uczestników na konferencje „Science. Polish Perspectives”, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016 r. na Uniwersytecie Oxfordzkim w Wielkiej Brytanii. Konferencja skierowana jest do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą badania naukowe na uniwersytetach i w jednostkach badawczych poza granicami Polski. Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja nauki i wzmocnienie współpracy między polskimi naukowcami pracującymi za granicą. Organizatorami konferencji są Fundacja Polonium i Oxford University Polish Society.

Rejestracja dla osób, które chciałyby wystąpić w charakterze speakera lub wziąć udział w sesji posterowej: do 5 września br.

Rejestracja pozostałych uczestników: do 10 października br.

Więcej informacji: http://www.polishperspectives.org
Źródło: Polishperspectives.org

 

WIADOMOŚCI

RZĄD PRZYJĄŁ PROJEKT MAŁEJ USTAWY O INNOWACYJNOŚCI

W połowie sierpnia br. rząd przyjął projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności, która zakłada zwiększenie ulg podatkowych i wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo–rozwojową oraz zmiany dotyczące komercjalizacji wyników badań na uczelniach publicznych. Projekt został przedstawiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a ma na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

Więcej informacji na temat projektu ustawy:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rzad-przyjal-ustawe-o-innowacyjnosci.html
Komentarz projektu ustawy autorstwa Piotra Nędzewicza (Specjalisty ds. inwestycji kapitałowych w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym):
http://ppnt.poznan.pl/mala-ustawa-o-innowacyjnosci-przyjeta-co-zmienia/
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)STATYSTYKI KONKURSÓW ZA 2015 ROK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przedstawiło statystyki wszystkich ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2015 roku konkursów. W ubiegłym roku NCN ogłosiło 13 i rozstrzygnęło 12 regularnych konkursów. Do instytucji wpłynęło niemal 11 tys. wniosków, a ponad 2 tys. zostało zakwalifikowanych do finansowania. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 19%, a łączna kwota przyznanego finansowania to aż 958 mln zł.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/centrum-prasowe/NCN_statystyki_2015_pl.pdf
Źródło: Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl)


KONSULTACJE STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

Ministerstwo Rozwoju (MR) zaprasza na konsultacje dotyczące Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w ramach których odbędzie się 12 konferencji w całej Polsce. W pierwszej z nich, która odbyła się 31 sierpnia br., udział wziął m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki. Podczas kolejnych konsultacji kierownictwo MR spotka się z mieszkańcami regionów w całym  kraju. Harmonogram spotkań jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ma na celu stworzenie nowych impulsów rozwojowych, które zwiększą poziom rozwoju polskiej gospodarki, co ma się bezpośrednio przełożyć na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność.

Więcej informacji:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/ruszaja-konsultacje-spoleczne-strategii-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/ 
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl