Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 295 z dnia 16 sierpnia 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

KONKURSY

STYPENDIA EMBO NA KRÓTKIE POBYTY BADAWCZE

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej (European Molecular Biology Organization, EMBO) ogłasza konkurs na krótkoterminowe wyjazdy (3 miesięczne) do laboratoriów badawczych w Europie lub innych regionów świata. O stypendium mogą się ubiegać doktoranci, a także doświadczeni naukowcy (10 lat doświadczenia po doktoracie lub ekwiwalent). Celem stypendium jest nawiązanie współpracy badawczej, wymiana wiedzy, doświadczeń oraz poznanie nowych umiejętności i technik, które będą mogły być wykorzystywane po powrocie do jednostki macierzystej. Nabór do konkursu jest ciągły.   

Więcej informacji:
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships#about
Źródło: European Molecular Biology Organization (embo.org)


VII EDYCJI KONKURSU IM. KAROLA SABATHA

Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych (Naukowi.pl) organizuje VII edycję konkursu im. Karola Sabatha na najlepszy materiał popularnonaukowy skierowany do dziennikarzy, którzy w swojej pracy popularyzują nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne, humanistyczne oraz społeczne. Celem konkursu jest promocja interesującego i rzetelnego dziennikarstwa naukowego. Z inicjatywy mogą korzystać zarówno osoby, które przygotowują materiały dla redakcji lub rubryk naukowych, jak i dziennikarze, którzy piszą i mówią o nauce na łamach mediów o profilu ogólnoinformacyjnym czy lokalnym. Materiały o tematyce popularnonaukowej, które zostały opublikowane lub wyemitowane w prasie, radiu, telewizji lub internecie w języku polskim między 1 września 2014 r. a 31 grudnia 2015 r, można zgłaszać do konkursu do 30 września br.
 
Więcej informacji:
http://www.naukowi.pl/2016/08/01/regulamin-konkursu/
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych (Naukowi.pl)

 

WYDARZENIA

PIKNIK Z WYOBRAŹNIĄ W POZNAŃSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Pikniku z Wyobraźnią, który odbędzie się 3 września br. na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest to największa w Poznaniu otwarta impreza o charakterze naukowo-rozrywkowym na świeżym powietrzu.

W programie Pikniku z Wyobraźnią znajdą się m.in.:
- Warsztaty chemiczne, robotyka i biologia z Laboratorium Wyobraźni
- Pokazy latających dronów
- Stoisko z wirtualną rzeczywistością
- Warsztaty plastyczne i kreatywne
- Jump arena
- I wiele innych atrakcji

Impreza jest bezpłatna.

Więcej informacji:
http://ppnt.poznan.pl/zarezerwuj-3-wrzesnia-na-piknik-z-wyobraznia/
Źródło: Poznański Park Naukowo-Technologiczny (ppnt.poznan.pl)

 


DEBATA OBYWATELSKA DOTYCZĄCA PRZESTRZENI KOSMICZNEJ I TECHNOLOGII KOSMICZNYCH

Dnia 10 września br. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce k/ Rzeszowa odbędzie się debata na temat wpływu eksploracji przestrzeni kosmicznej i technologii kosmicznych na życie społeczeństwa. Debaty odbędą się równocześnie w 22 krajach członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej, będącej jej głównym organizatorem. Uczestnicy będą próbowali odpowiadać na te same pytania i według tych samych instrukcji. Wyniki debaty zostaną opublikowane w zbiorczym europejskim raporcie.

Udział w debacie jest bezpłatny, a rejestracja trwa do 28 sierpnia br.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=32179
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych (kpk.gov.pl)SPOTKANIE BROKERSKIE CITIES OF THE FUTURE 2016

Dnia 30 września br. w Istambule w Turcji odbędą się spotkania brokerskie CITIES OF THE FUTURE 2016 dotyczące efektywność oraz wydajności energii i jej źródeł w miastach. Udział w spotkaniu jest doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z naukowcami oraz przedsiębiorcami z Unii Europejskiej oraz Turcji, które mogą zaowocować współpracą w konkursach w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

Spotkania będą dotyczyć następujących konkursów z Horyzontu 2020:
- Mądre i zrównoważone miasta (Smart and Sustainable Cities);
- Energetycznie wydajne budynki (Energy Efficient Buildings);
- Fabryki przyszłości (Factories of The Future);
- Zrównoważone procesy przemysłowe (Sustainable Process Industries);
- Gospodarka okrężna (Circular Economy);
- Europejska inicjatywa zielonych pojazdów (The European Green Vehicles Initiative).

Uczestnicy pochodzący z krajów UE mogą uzyskać dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania.

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/futurecities-h2020
Źródło: b2mathch.euGIEŁDA KOOPERACYJNA PODCZAS HORIZON 2020 ICT PROPOSERS' DAY 2016

W dniach 26-27 września br. w Bratysławie, podczas spotkania Horizon 2020 ICT Proposers’ Day 2016 odbędzie się giełda kooperacyjna dotycząca sektora ICT. Jest to doskonała okazja aby uzyskać informacje nt. konkursów w ww. tematyce, organizowanych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020, oraz nawiązać kontakty z potencjalnymi partnerami.

Więcej informacji:
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/horizon-2020-ict-proposers-day.html
Źródło: Enterprise Europe Network (een.org.pl)


DZIEŃ INFORMACYJNY „TEAMING FAZA I”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju organizują 23 sierpnia br. w Warszawie dzień informacyjny „Teaming Faza I” poświęcony inicjatywie „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa” (Spreading Excellence and Widening Participation). Podczas wydarzenia zostaną przedstawione informacje i wskazówki dotyczące procesu aplikowania, zasad uczestnictwa oraz roli jednostki państwowej zaangażowanej w projekt.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/?p=32096
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)TRZECIA EDYCJA KONKURSU TWINNING GRANTS

Na początku września br. na stronach internetowych projektów IncoNet EaP oraz incrEAST. zostanie ogłoszona trzecia edycja konkursu Twinning Grants, którego celem jest wzmocnienie współpracy z Armenią i Gruzją, czyli krajami niedawno stowarzyszonymi z Programem Ramowym UE Horyzont 2020 (konkurs będzie także otwarty dla Azerbejdżanu, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy). Grant przyznany w ramach konkursu (2 tys. euro) ma zostać przeznaczony na działania, przyczyniające się do budowy konsorcjów i wspólnej realizacji projektów naukowych.

Więcej informacji:
http://www.inco-eap.net/en/533.php
Źródło: IncoNet (inco-eap.net)


WIADOMOŚCI

PREZYDENCJA ESTONII W UNII EUROPEJSKIEJ W 2017 ROKU

W związku z opowiedzeniem się Brytyjczyków za wyjściem z Unii Europejskiej (UE) nastąpi półroczne przyśpieszenie w rotacyjnym planie prezydencji. Każde kolejne państwo członkowskie będzie przejmować rotacyjną prezydencję pół roku wcześniej. W połowie przyszłego roku zamiast Wielkiej Brytanii unijną prezydencję przejmie Estonia. Polska swoją drugą prezydencję będzie sprawować w pierwszej połowie 2025 r.


Więcej informacji:
http://www.wielkopolska.eu/index.php/aktualnosci
Źródło: Biuro informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli (wielkopolska.eu)


INSTRUMENT MŚP W 2017 ROKU Z WIĘKSZYM BUDŻETEM

Komisja Europejska dokonała aktualizacji w Programie Pracy na lata 2016-2017 dla Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020.  Dodatkowo, zwiększony został budżet programu do 437,5 mln euro na inwestycje w innowacje dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo niewielkie zmiany zaszły w następujących tematach konkursowych: ochrona zdrowia i biotechnologii (SMEInst-05 topic), niebieski wzrost (SMEInst-08 topic) oraz bezpieczeństwo (SMEInst-13 topic).
 
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-516-million-more-invest-innovation-2017
Źródło: Komisja Europejska (ec.europe.eu)


INSTRUMENT MŚP - 47 POLSKICH FIRM Z DOFINASNOWANIEM

Dotychczas w ramach Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020 47 polskich firm zdobyło dofinansowanie dla swoich projektów (41 w fazie 1 i 6 w fazie 2). Przypominamy, że Instrument MŚP skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, które wykazują wysoki potencjał do wzrostu, jak również mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny. W tym roku wnioski do Instrumentu MŚP na Fazę I można składać jeszcze dwukrotnie: 7 września i 9 listopada. Na II Fazę wnioski będą przyjmowane do 13 października.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=32216

Więcej informacji nt. Instrumentu MŚP:
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument?pk_campaign=counTw-summer2016
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych (kpk.gov.pl)EUROPEJSKA TABLICA WYNIKÓW INNOWACJI 2016

Komisja Europejska opublikowała „Europejską tablicę wyników innowacji 2016”, która przedstawia analizę innowacyjności członków UE oraz pozostałych krajów europejskich. Państwa członkowskie zostały sklasyfikowane w oparciu o średnią wyników w zakresie innowacji i zakwalifikowane do czterech grup:

  • liderzy innowacji: Dania, Finlandia, Niemcy, Niderlandy, Szwecja; 
  • silni innowatorzy: Austria, Belgia, Francja, Irlandia, Luksemburg, Słowenia, Zjednoczone Królestwo;
  • umiarkowanych innowatorów: Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Malta, POLSKA, Portugalia, Słowacja, Węgry, Włochy;
  • słabi innowatorzy: Bułgaria i Rumunia.

Za najbardziej innowacyjne państwo w Europie uznano Szwajcarię.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en

Streszczenie Europejskiej Tablicy Wyników:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18062
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu) 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl