Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 294 z dnia 1 sierpnia 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

KONKURSY

KONKURSU PRIX GALIEN POLSKA 2016

Instytut Francuski oraz Ambasada Francji organizują konkurs Prix Galien Polska 2016, w którym główną nagrodą jest miesięczny pobyt badawczy w publicznym lub prywatnym laboratorium we Francji. Konkurs jest skierowany do naukowców (do 45 roku życia), z tytułem doktora i z polskim obywatelstwem, prowadzących badania w polskich laboratoriach. Muszą one dotyczyć innowacyjnych odkryć naukowych, z potencjalnymi zastosowaniami w terapii medycznej (chemii farmaceutycznej, biotechnologii, materiałach dla medycyny, diagnostyce).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 września br.
Więcej informacji:
http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2016/06/30/stypendium-naukowe-za-badania-z-zastosowaniami-terapeutycznymi-w-ramach-konkursu-nagrody-galien-polska-2016/
Źródło: www.institutfrancais.pl

 


KONKURS NA GRANTY ERC OTWARTY!

Ruszył nabór wniosków do konkursu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze - ERC Starting Grant 2017. Konkurs jest skierowany do początkujących naukowców z tytułem doktora (lub równoważnego), posiadających doświadczenie badawcze obejmujące od 2 do 7 lat pracy naukowej (po uzyskaniu ww. tytułu) oraz dorobek naukowy wskazujący na duży potencjał i perspektywy rozwoju. Kwota o jaką można się ubiegać w ramach ww. konkursu wynosi aż 1,5 mln euro, a w uzasadnionych przypadkach finansowanie w grancie może sięgnąć nawet 2 mln euro. Zachęcamy do konsultacji pomysłów projektowych z zespołem RPK Poznań!

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 października br.

Więcej informacji na temat grantów ERC w języku polskim:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18630
Oficjalna strona internetowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
https://erc.europa.eu/
Program Pracy konkursu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-stg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-STG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
Źródło: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Poznaniu (rpk.ppnt.poznan.pl)

 

WYDARZENIA

KONFERENCJA „BE SMART, THINK BLUE” W GDAŃSKU

W dniach 19 - 20 września br. w Gdańsku odbędzie się konferencja pt. „Be smart, think blue” oraz spotkanie brokerskie, które jest organizowane w ramach projektów europejskich takich jak m.in. Smart Blue Regions czy też ETNA2020. Wydarzenie to jest skierowane do przedsiębiorców, instytucji badawczych, podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych działających w sektorze morskim. Jest to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami do realizacji projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020 dotyczących tzw. Błękitnego Wzrostu (Blue Growth).

Rejestracja uczestników: do 5 września br.
Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/smartblue2016
Źródło: b2match.eu

 


DZIEŃ INFORMACYJNY NT. SMART CITIES AND COMMUNITIES

Komisja Europejska organizuje w Brukseli, 23 września br. dzień informacyjny na temat konkursu „Inteligentne miasta i społeczeństwa” (Smart cities and communities). Na spotkaniu zostaną przedstawione i szczegółowo omówione m.in. zasady składania wniosków ww. konkursie - będącym częścią oferty programu Horyzont 2020. Ogłoszenie konkursu poświęconego ww. tematyce jest związane z coraz większym popytem na innowacyjne rozwiązania, które pomogą zaspokoić zapotrzebowanie mieszkańców miast m.in. na energię, wodę czy też usługi telekomunikacyjne. Wymogiem udziału w wydarzeniu jest wcześniejsza rejestracja.


Program pracy dla konkursu „Smart cities and communities”
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-focus_en.pdf

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-horizon-2020-smart-cities-and-communities
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)KOSMICZNE PROJEKTY W HORYZONCIE 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Gdańsku, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Polską Agencją Kosmiczną organizują 21 września br. w Gdańsku dzień informacyjny pt. „Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu HORYZONT 2020”. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną informacje na temat planowanego konkursu w obszarze przestrzeni kosmicznej programu Horyzont 2020. Planowane jest także omówienie procesu przygotowania, składania i oceny wniosków, poszukiwania partnerów projektowych oraz oferty wsparcia dla wnioskodawców.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?event=mozliwosci-finansowania-projektow-kosmicznych-z-programu-horyzont-2020
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WIADOMOŚCI

NOWE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Komisja Europejska zmieniła procedury ubiegania się o logo Human Resources Excellence in Research. Zmiany mają na celu poprawę jakości i skuteczności działań instytucji oraz wprowadzenie jednolitych standardów podczas rekrutacji pracowników naukowych w Europie. Nowe zasady dotyczą m.in. określenia ram czasowych wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania, wprowadzenia wizyt zagranicznych ekspertów w instytucji w celu oceny postępów prac, zwiększenia nacisku na otwarte, przejrzyste i oparte o kwalifikacje kandydatów procesy rekrutacji czy też cyklicznej oceny instytucji w celu zwiększenia jakości podejmowanych działań i wykazania integralności europejskiej strategii HR z wewnętrzną strategią instytucji.

Specjalny raport, który opisuje nowe procedury (PDF) - obowiązujące od stycznia 2017 roku http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/research_policies/experts-report-strengthened-HRS4R-9-2015.pdf

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=31786
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (kpk.gov.pl)


HORYZONT 2020 W 2017 ROKU!

Komisja Europejska (KE) poinformowała jak będzie wyglądać alokacja środków z Horyzontu 2020 w 2017 roku. Z łącznej puli 8,7 mld euro przeznaczonej na innowacje i badania naukowe, 11 mln euro zostało zarezerwowanych na projekty związane z nowymi badaniami nad migracją, a 49 mln euro sfinansuje badania nad nowymi metodami zapobiegania i walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Dodatkowo KE uznała politykę klimatyczną za jeden z priorytetów na 2017 rok (zwłaszcza aspekty związane z tzw. Unią Energetyczną).

Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410628,uepieniadze-z-programu-horyzont-2020-min-na-badania-nad-migracja.html
Źródło: Nauka w Polsce (naukawpolsce.pap.pl) 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl