Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 293 z dnia 15 lipca 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

KONKURSY

WYSTARTOWAŁ DIALOG - NOWY PROGRAM MNISW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do nowego programu Dialog, którego celem jest zacieśnianie współpracy i poszerzanie relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. W konkursie mogą wziąć udział jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki oraz konsorcja. Roczny budżet programu wynosi 20 milionów złotych, a pojedynczy grant może zdobyć dofinansowanie od 100 tysięcy do 2 milionów złotych. Program podzielony został na trzy obszary: Doskonałość Naukowa, Nauka dla Innowacyjności oraz Humanistyka dla Rozwoju.

Nabór wniosków w programie jest ciągły (trwa do 30 czerwca 2019 r.)

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)

 


KONKURS NA NAJLEPSZY ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY

Miesięcznik „Forum Akademickie” ogłosił 12 edycję konkursu pt. "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach" na najlepszy artykuł popularnonaukowy. Jest on skierowany do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Przesłane artykuły powinny w przystępny sposób popularyzować własne badania naukowe lub takie, w których naukowcy brali udział.

Termin nadsyłania artykułów: do 9 września br.

Więcej informacji:
https://www.forumakademickie.pl/konkurs/
Źródło: Forum Akademickie (forum.akademickie.pl)

 


KOLEJNA EDYCJA KONKURSU POPULARYZATOR NAUKI 2016

W połowie sierpnia br. rozpocznie się kolejna, już 12. edycja konkursu pt. Popularyzator Nauki 2016, w którym nagrodzone mogą zostać osoby, zespoły bądź instytucje, które pomagają innym lepiej zrozumieć świat oraz zainteresować osiągnięciami naukowymi osoby niezwiązane z nauką. W tym roku nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

Termin nadsyłania zgłoszeń: od połowy sierpnia do połowy października br.

Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410322,popularyzator-nauki-2016-na-horyzoncie---nowe-kategorie.html
Źródło: NaukawPolsce (naukawpolsce.pap.pl)

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY W OBSZARZE PARTNERSTW PUBLICZNO-PRYWATNYCH

W piątek, 14 października br. w Brukseli odbędzie się, organizowany przez Komisję Europejską, dzień informacyjny dotyczący partnerstw publiczno-prywatnych (PPP). W ramach tego wydarzenia zostaną przedstawione założenia oraz tematyka nowych konkursów w programie Horyzont 2020 z obszarów takich jak: Fabryki przyszłości (Factories of the Future), Budynki efektywne energetycznie (Energy-Efficient Buldings), Zrównoważone procesy przemysłowe (Sustainable Process Industry) oraz Ekologiczne pojazdy (Green Vehicles). Udział w spotkaniu jest doskonałą okazją do zdobycia cennej wiedzy nt. przyszłych tematów konkursowych oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami projektowymi.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=E8549B02-9403-39F9-E71BF7B28BF5B857
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)

 


POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE NETWORKINGOWE W KOLONII

We wtorek, 20 września br., w Kolonii odbędzie się  polsko-niemieckie spotkanie „Successful R&I between North Rhine-Westphalia and Poland – European Networking Event” poświęcone poszukiwaniu partnerów do projektów badawczych i innowacyjnych w ramach programu Horyzont 2020. Wspomniane spotkanie dotyczy w szczególności następujących obszarów tematycznych: energia i środowisko, zaawansowana produkcja, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz transport.

Więcej informacji:
http://networking2016-nrw-pl.horizon2020.zenit.de/
Źródło: networking2016-nrw.pl


WIADOMOŚCI

KOLEJNA INSTYTUCJA Z POLSKI ZDOBYŁA LOGO „HR EXCELLENCE IN RESEARCH”

Uniwersytet Warszawski jest kolejną instytucją z Polski, która otrzymała prestiżowe logo „HR Excellence in Research”. Jest ono przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.   

Więcej informacji:
http://www.euraxess.pl/indexp/czym-jest-euraxess/euraxess-rights-start=2.htm
Źródło: Euraxess Poland (euraxess.pl)


 

Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl