Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 292 z dnia 1 lipca 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Informujemy, że w okresie wakacyjnym Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu nie organizuje szkoleń. Wszystkich zainteresowanych doradztwem zapraszamy na bezpłatne konsultacje indywidualne w siedzibie RPK Poznań.

KONKURSY

KONKURS GRANTY NA GRANTY: PROMOCJA JAKOŚCI

Od 1 lipca br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych UE, a których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. Jednostki naukowe mogą wnioskować o refundację kosztów w wysokości :
- 30.000 zł -  występując w roli koordynatora projektu;
- 10.000 zł - występując w roli koordynatora pakietu pracy.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rusza-program-granty-na-granty-promocja-jakosci.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


KONKURS NT. PODNIESIENIA KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ

W sierpniu br. rusza konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który ma na celu podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej szkół wyższych. Budżet konkursu wynosi 132 miliony złotych, a finansowanie mogą zdobyć projekty, które obejmują szkolenie personelu uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, prowadzenia dydaktyki w języku obcym czy zarządzania informacją. Poprawa kompetencji kadry uczelni wyższych ma  się przełożyć na jakość dydaktyki oferowanej studentom. W długookresowej perspektywie ma to również wpłynąć pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki.

Termin składania wniosków: od 1 sierpnia do 30 września br.
Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410271,ncbr-132-mln-zl-dla-uczelni-na-szkolenie-kadr.html
Źródło: Nauka w Polsce (naukawpolsce.pap.pl)

 

WYDARZENIA

ICT PROPOSERS DAY 2016

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że już można się rejestrować na największe w Europie wydarzenie dotyczące ICT i szerokiego zastosowania tych technologii. ICT Proposers’ Day 2016 to okazja do spotkania się z naukowcami i przedsiębiorcami z innych krajów UE i możliwość omówienia pomysłów na projekty. Podczas wydarzenia będzie można zaprezentować swój pomysł i zapoznać się z propozycjami innych, nawiązać bezpośrednie kontakty, a podczas spotkań brokerskich przedyskutować ewentualne formy współpracy.

Termin: 26 i 27 września br.
Miejsce: Bratysława, Incheba Conference Centre

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?event=ict-proposers-day-2016 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych (kpk.gov.pl)

WIADOMOŚCI

KOLEJNE INSTYTUCJE ZDOBYŁY LOGO „HR EXCELLENCE IN RESEARCH”

Cztery polskie instytucje tj. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyczny PAN oraz Instytut Włókiennictwa otrzymały prestiżowe logo „HR Excellence in Research” przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=31466 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


LAUREACI PRESTIŻOWEGO KONKURSU INNOVATORS UNDER 35 EDYCJA 2016 SĄ JUŻ ZNANI!

W drugiej edycji konkursu dla najlepszych innowatorów poniżej 35 roku życia nagrodzono 10 zwycięzców. Spośród ww. 10 specjalne nagrody dla innowatora roku i społecznego innowatora otrzymali odpowiednio Patrycja Wizińska-Socha za projekt Pregnabit, pozwalające na monitorowanie stanu zdrowia dzieci w łonie matki oraz Rafał Flis za stworzenie platformy Social Wolves, promującej postawy obywatelskie, za pomocą której angażuje młodych ludzi do pracy przy projektach społecznych. Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje.  

Więcej informacji:
http://www.innovatorsunder35.com/innovators-under-35-poland
Źródło: Innovators Under 35 (innovatorsunder35.com)


PUBLIKACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH HORYZONTEM 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych (KPK) umieścił na swojej stronie internetowej dwie publikacje dla przedsiębiorców zainteresowanych wnioskowaniem o finansowanie projektów w ramach programu Horyzont 2020.

Pierwsza publikacja skierowana jest do przedsiębiorstw zainteresowanych finansowaniem w ramach Instrumentu MŚP (SME Instrument) i jest dostępna pod wskazanym adresem:
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/instrument-msp-internet.pdf


Druga publikacja dotyczy projektów typu Szybka Ścieżka do Innowacji (Fast Track to Innovation), która jest dostępna pod adresem:
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/manual-FTI-internet.pdf


Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami!

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=31495
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych (kpk.gov.pl)WYNIKI REFERENDUM NA TEMAT WYJŚCIA WIELKIEJ BRYTANII Z UE

W ubiegły czwartek tj. 23 czerwca br. odbyło się referendum na temat wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Większość Brytyjczyków zagłosowała za takim właśnie rozwiązaniem. Ministerstwo Rozwoju informuje, że do momentu wynegocjowania warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty nadal obowiązują aktualne traktaty oraz prawo UE (dotyczy to także polityki spójności na lata 2014-2020). Brytyjski minister nauki i szkolnictwa wyższego zapewnił, że na razie wyniki referendum nie wpłyną na udział Wielkiej Brytanii w  programie badawczym UE Horyzont 2020.


Komunikat Ministerstwa Rozwoju:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/brexit-a-fundusze-europejskie/
Komunikat brytyjskiego rządu:
https://www.gov.uk/government/news/statement-on-higher-education-and-research-following-the-eu-referendum
Więcej informacji:
http://www.tvn24.pl/wielka-brytania-referendum-ws-czlonkostwa-w-unii-europejskiej,655418,s.html
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl), oficjalny serwis rządu brytyjskiego (gov.uk), tvn24.pl25-LECIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

Jedna z największych pozarządowych organizacji wspierających naukę w Polsce obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej podczas dotychczasowej działalności przyznała ponad 10 tysięcy indywidualnych stypendiów, subsydiów i nagród oraz wspomogła ponad 300 zespołów badawczych zatrudniających młodych badaczy. W ramach jej działalności przekazano 928 milionów złotych polskiej nauce i naukowcom. Działalność Fundacji znacząco przyczyniła się  do rozwoju polskiej nauki.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/fundacja-na-rzecz-nauki-polskiej-ma-juz-25-lat/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)


PIERWSZY KONKURS NA MIĘDZYNARDOWE AGENDY BADAWCZE ROZTYRZYGNIĘTY

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki pierwszego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze. Zwycięzcą okazał się projekt złożony przez Instytut Fizyki PAN (otrzyma 40 milionów złotych dofinansowania) zakładający  powstanie nowej jednostki naukowej „Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną” (MagTop), która będzie się mieścić się w Warszawie. W ośrodku będą prowadzone badania innowacyjne m.in. z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii czy też fizyki półprzewodników.

Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410301,fnp-40-mln-zl-na-nowa-instytucje-naukowa.html
Źródło: Nauka w Polsce (naukawpolsce.pap.pl)
Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl