Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 291 z dnia 15 czerwca 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia i warsztaty:

Instrument MŚP - Faza I: Warsztaty praktyczne, czyli jak napisać z sukcesem wniosek o dofinansowanie w ramach H2020 – 23 czerwca br.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

Informujemy również, że warsztaty z zarządzania projektami międzynarodowymi w programach ramowych, które miały się odbyć 13 czerwca br. odbędą się we wrześniu br.

KONKURSY

TRZECIA EDYCJA KONKURSU DEMONSTRATOR

W lipcu br. rusza nabór do trzeciej edycji konkursu DEMONSTRATOR, który jest organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym roku konkurs będzie funkcjonować ze zmodyfikowanymi zasadami naboru oraz nową nazwą „Linie Pilotażowe”. Jest on skierowany do dużych przedsiębiorstw, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze pilotażowych instalacji. Wymogiem zdobycia środków w konkursie jest późniejsze wdrożenie wyników prac w procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie. Budżet konkursu to 500 mln zł (z czego 50 mln dotyczy wyłącznie województwa mazowieckiego).

Termin składania wniosków: od 6 lipca do 31 października br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4292,500-mln-zl-na-innowacyjne-linie-pilotazowe.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)

 


STYPENDIA OD PGNIG pt. „MŁODZI INNOWACYJNI” - II EDYCJA

Młodzi naukowcy, studenci lub doktoranci, którzy studiują lub są zatrudnieni na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogą ubiegać się o stypendia przyznawane przez PGNiG w ramach konkursu „Młodzi Innowacyjni” dla najlepszych projektów o charakterze badawczo-rozwojowym, które mogą przyczynić się do rozwoju spółki.

Termin składnia wniosków: do 30 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig
Źródło: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (pgnig.pl)

 


KONKURS BIOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło założenia nowego konkursu BioStrateg, którego budżet wynosi 150 milionów złotych. Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest transfer innowacyjnych rozwiązań na rzecz środowiska naturalnego, rolnictwa i leśnictwa lub ochrony bioróżnorodności. Do konkursu mogą przystąpić jedynie konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów, które realizują projekty warte więcej niż 5 milionów złotych.  

Termin składania wniosków: od 16 sierpnia do 30 września br.

Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,410057,150-mln-zl-od-ncbr---na-innowacje-na-rzecz-srodowiska.html
Źródło: Nauka w Polsce (naukawpolsce.pap.pl)WYDARZENIA

WEBINARIUM – ZAGADNIENIA ZDROWOTNE W PROGRAMIE EURATOM

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w webinarium poświęconym zagadnieniom zdrowotnym w programie EURATOM, który dotyczy działań badawczych i szkoleniowych związanych z rozszczepieniem jądrowym i ochroną przed promieniowaniem. Udział w webinarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.

Termin: 12 lipca br. g. 15:00 do 16:15 (rejestracja do 4 lipca br.)

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.healthncp.net/news-events/hnn-20-webinar-opportunities-health-projects-under-euratom-programme-and-other-related 
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WIADOMOŚCI

KRYSZTAŁOWE BRUKSELKI ROZDANE

Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, firmy Synektik S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz prof. Mikołaj Bojańczyk zostali laureatami tegorocznej edycji konkursu Kryształowe Brukselki, w którym nagradzane są instytucje oraz osoby osiągające sukcesy w programach ramowych Unii Europejskiej. Serdecznie gratulujemy laureatom!


Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/krysztalowe-brukselki-przyznane.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


KOLEJNE INSTYTUCJE ZDOBYŁY LOGO „HR EXCELLENCE IN RESEARCH”

Trzy polskie instytucje tj. Instytut Oceanologii PAN, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN otrzymały prestiżowe logo „HR Excellence in Research” przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom, które przy rekrutacji pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=31198
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)


WSPARCIE MNiSW i KE DLA DWÓCH INSTYTUTÓW PAN

Projekty dwóch instytucji tj. Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN, które zdobyły finansowanie z programu Horyzont 2020 (granty Marii Skłodowskiej-Curie COFUND), otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przeznaczy na ten cel ponad 12,5 miliona złotych. Granty COFUND pozwalają na finansowanie międzynarodowych, międzysektorowych i interdyscyplinarnych programów studiów doktoranckich lub programów stypendialnych dla doświadczonych naukowców.


Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/dwa-instytuty-pan-ze-wsparciem-mnisw-i-cofund.html
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


ARMENIA DOŁĄCZYŁA DO PROGRAMU HORYZONT 2020!

Kolejne Państwo stowarzyszyło się z programem Horyzont 2020. Armenia podpisała stosowną umowę, która pozwala jej na szerszą współpracę w dziedzinie badań i rozwoju z Unią Europejską. Naukowcy z Armenii będą uczestniczyć w unijnych programach badawczych na tych samych zasadach co naukowcy z państw członkowskich UE i innych krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.

Więcej informacji:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1785_en.htm?locale=en
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)
Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl