Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 290 z dnia 1 czerwca 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia i warsztaty:

  • Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze – 7 czerwca br.,
  • Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych (dwudniowe warsztaty) – 13 czerwca br.,
  • Finanse w Horyzoncie 2020 – 15 czerwca br.,
  • Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MŚP - Faza I (warsztaty) – 23 czerwca br.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS W PROGRAMIE EURATOM

Komisja Europejska informuje o uruchomieniu 11 maja br. naboru wniosków w konkursie programu EURATOM, który koncentruje się na działaniach badawczych i szkoleniowych związanych z rozszczepieniem jądrowym i  ochroną przed promieniowaniem. Budżet konkursu wynosi prawie 58 mld euro. Składane wnioski projektów powinny dotyczyć  tematyki związanej z m.in. poprawą bezpieczeństwa reaktorów II, III, IV generacji oraz małych reaktorów, badaniami materiałowymi reaktorów IV generacji czy też zarządzaniem radioaktywnymi odpadami.  

Termin składania wniosków: do 5 października br.

Więcej informacji można znaleźć na Portalu Uczestnika Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/nfrp-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/NFRP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)

 


GRANTY ERC ADVANCED – RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW

W ramach programu Horyzont 2020 uruchomiono nabór wniosków w konkursie ERC Advanced Grants, dla wybitnych naukowców ze stopniem naukowym doktora lub wyższym oraz z liczącym się dorobkiem naukowym z ostatnich 10 lat (brak wymogów odnośnie wieku i narodowości). Finansowanie – możliwe do zdobycia w ramach grantu - jest przeznaczone wyłącznie dla badań przełomowych, o wysokim stopniu ryzyka. Tematyka badań jest dowolna, a budżet jednego projektu może wynieść nawet 3,5 mln euro. Zapraszamy do konsultacji wniosków z zespołem RPK Poznań.

Termin składania wniosków: do 1 września br.

Więcej informacji można znaleźć na Portalu Uczestnika Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-adg.html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2016-ADG/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)

 


GRANTY BADAWCZE OD NATIONAL GEOGRAPHIC

Stowarzyszenie National Geographic ogłosiło konkurs na projekty badawcze, kierowany  głównie do naukowców ze stopniem naukowym doktora, którzy są powiązani z instytucjami bądź organizacjami oświatowymi. Tematyka konkursu dotyczy konkretnych obszarów badawczych takich jak: antropologia, archeologia, astronomia, biologia, geografia, geologia, paleontologia oraz oceanografia. Przeciętna wysokość grantu przyznawanego w konkursie wynosi ok. 20 000 euro.

Termin składnia wniosków: do 19 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northen-europe-research/

Źródło: nationalgeographic.com


STYPENDIA NAUKOWE TYGODNIKA POLITYKA

Fundacja tygodnika Polityka ogłosiła konkurs na stypendia naukowe, o które mogą się ubiegać pracownicy naukowo-dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, pracownicy PAN i innych jednostek naukowo-badawczych oraz uczestnicy studiów doktoranckich. Stypendia mogą uzyskać osoby, które osiągnęły w ostatnich dwóch latach znaczący postęp w życiu zawodowym (chodzi m.in. obronę pracy doktorskiej bądź habilitacyjnej, opublikowanie ważnego artykułu naukowego lub rozpoczęcie bądź zakończenie badań itp.).

Termin składnia wniosków: do 19 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza-16-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read
Źródło: Tygodnik Polityka (polityka.pl)


STYPENDIA L'ORÉAL POLSKA

Uruchomiono nabór wniosków w konkursie o stypendia L'Oréal Polska dla kobiet-naukowców, które prowadzą badania w zakresie nauk o życiu. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: praca doktorska i habilitacyjna oraz w nowej kategorii, która dotyczy prac magisterskich i jest skierowana do studentek. Wysokość rocznego stypendium waha się od 20 do 37 tysięcy złotych.

Termin składania wniosków: do 24 czerwca br.

Więcej informacji:
http://lorealdlakobietinauki.pl/dla-kandydatek/

Źródło: L'Oréal Polska (lorealdlakobietinauki.pl)KONKURS pt. „MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłosiło konkurs pt. „Międzynarodowe Programy Kształcenia”, skierowany do publicznych, jak i niepublicznych uczelni wyższych. Ma on na celu rozwój oferty edukacyjnej ww. podmiotów, ułatwienie dostępu do międzynarodowych studiów oraz zachęcanie zagranicznych naukowców do przyjazdu do Polski. W ramach konkursu pojedynczy projekt może zdobyć finansowanie (w zależności od wielkości uczelni) od 1,5 do 5 milionów złotych.

Termin składania wniosków: od 27 czerwca do 29 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4262,145-mln-zl-na-miedzynarodowe-programy-ksztalcenia.html

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)


WYDARZENIA

KOLEJNA EDYCJA KONFERENCJI WIRE

W ramach holenderskiej prezydencji w Unii Europejskiej, w dniach 8-10 czerwca br. w Eindhoven odbędzie się konferencja WIRE 2016, która dotyczy innowacyjności europejskich regionów. Tematem przewodnim aktualnej edycji jest budowanie innowacyjnego ekosystemu w regionach całej Europy. Udział w konferencji jest doskonałym sposobem do zawarcia kontaktów, które mogą zaowocować udziałem w projektach badawczych np. w programie Horyzont 2020.

Więcej informacji:
http://www.wire2016.eu/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)

WIADOMOŚCI

POWSTANIE NOWEGO PROGRAMU SYNCHEM

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z firmą Synthos S.A. zaprezentowało nowy program SYNChem, który jest skierowany do konsorcjów naukowo-przemysłowych. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności krajowego przemysłu chemicznego, a oferowane wsparcie będzie dotyczyć dofinansowania badań i prac nad nowymi produktami w ww. sektorze.

Termin składania wniosków: od 20 czerwca do 20 września br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,4252,30-mln-zlotych-na-rozwoj-branzy-chemicznej.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl)

 


PORADNIK NT. FINANSÓW W HORYZONCIE 2020

Krajowy Punktu Kontaktowy Programów Badawczych UE opracował poradnik pt. „Aspekty finansowe. Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt programu Horyzont 2020”. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z publikacją.

Publikacja (PDF)
http://www.kpk.gov.pl/wp content/uploads/2016/05/poradnik_finansowo-prawny_H2020.pdf

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)WYKAZ POLSKICH FIRM - EURATOM

Ministerstwo Energii opracowało katalog pt. „Polish Industry for Nuclear Energy”, w którym przedstawiono prawie 400 polskich firm, które mogą działać w obszarze unijnego programu EURATOM.

Katalog firm (PDF)
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/Polish_Industry_for_Nuclear_Energy.pdf

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (kpk.gov.pl)MNISW - WYŁONIONO TWÓRCÓW ZAŁOŻEŃ „USTAWY 2.0”

Naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako jedni z trzech wybranych zespołów przygotują propozycje zapisów do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Do konkursu przystąpiło łącznie 15 zespołów, ale jedynie trzy zdobyły dofinasowanie w wysokości 300 tys. złotych na opracowanie ww. założeń. Pracę nad nowymi zapisami będą trwać do stycznia przyszłego roku. Następnie odbędzie się cykl konferencji w ramach Narodowego Kongresu Nauki, gdzie powstanie ostateczny projekt ustawy, który trafi do prac legislacyjnych. Nowy ustawa o szkolnictwie wyższym ma obowiązywać od roku akademickiego 2018/2019.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-znamy-zwyciezcow.html

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl