Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 29 z dnia 30 września 2004

Regionalny Punkt Kontaktowy 6PR UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: (61) 827 97 45, fax.: (61) 827 97 41
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk

Szkolenia Seana McCarthy’ego w Poznaniu!

Zapraszamy gorąco na kursy szkoleniowe dotyczące pisania wniosków do 6. Programu Ramowego oraz zarządzania projektami badawczymi finansowanymi przez Komisję Europejską. Szkolenia odbędą się 23 i 24 listopada 2004r. w Sali Portretowej Politechniki Poznańskiej przy pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Poznaniu, w godzinach do 9.00 do 16.00.

Szkolenia poprowadzi Pan dr Sean McCarthy z irlandzkiej firmy Hyperion Ltd., który specjalizuje się organizowaniu szkoleń dla osób zarządzających projektami. W czasie ostatnich dwóch lat, wyszkolił ponad 3300 osób z ponad 350 jednostek badawczych w całej Unii Europejskiej. Szkolenia oparte są o ponad 20-letnie doświadczenie prowadzącego w pisaniu wniosków, administracji i zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi finansowanymi w ramach kontraktów z Komisją Europejską.

W programie szkolenia „How to Write a Competitive Proposal for Framework 6” przewidzianego na 23 listopada 2004r. m.in. omówienie zasad 6. Programu Ramowego, rodzajów akcji i projektów, sposoby oceny wniosków, doboru partnerów do konsorcjum, strategii pisania wniosku, spraw związanych z opisaniem zarządzania projektem, zgodności z celami akcji i politykami Unii Europejskiej.

Szkolenie „How to Negotiate, Manage and Administer EU R&D Contracts” odbędzie się 24 listopada 2004r. i będzie obejmowało m.in takie zagadnienia jak: negocjowanie kontraktu z Komisją Europejską, kontrakty modelowe z 5 i 6 Programu Ramowego, zasady dotyczące realizowania projektów z 5PR i z 6PR, audyt finansowy, płatności, zarządzanie kontraktami z KE, spotkania konsorcjum i raportowanie.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu została ustalona na podstawie kosztów wyznaczonych przez Hyperion Ltd. i wynosi 1.800 zł za osobę za dwa dni szkolenia. Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym dniu szkolenia – wówczas opłata wynosi 900 zł od osoby.

Przygotowaliśmy specjalną propozycję dla pracowników Regionalnych, Branżowych i Lokalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE. Jeśli dokonacie Państwo wpłaty do dnia 30 września 2004 cena za dwa dni szkolenia wyniesie 1.300 zł za osobę. Jeśli jednak wpłata zostanie dokonana w późniejszym terminie, ta cena już nie będzie obowiązywała.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia (do dnia 5 listopada) po dokonaniu wpłaty organizator zwróci wpłaconą kwotę pomniejszoną o 30%. W przypadku późniejszej rezygnacji wpłata nie zostanie zwrócona.

Językiem wykładowym będzie język angielski. Organizator zapewnia materiały opracowane przez dr Seana McCarthy’ego oraz kawę i lunch w czasie szkolenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia na podstawie przesłanego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty przyjmowane będą do 31 października 2004 pod adresem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań; fax: 061 8279741 lub e-mail ewak@ppnt.pozann.pl). Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=40 oraz http://www.6pr.pl/imprezy/i.html?id=787

Nauka i Społeczeństwo - nowy konkurs

W dniu 15 września br. otwarty został nowy konkurs w programie "Science and Society": Science education and careers 2004. Jego identyfikator to:FP6-2004-Science-and-society-11, budżet wynosi 3 mln euro, a dostępne typy projektów to CA i SSA. Termin składania projektów - 15 grudnia 2004. Wszystkie niezbędne pliki dostępne są poprzez stronę internetową http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=168 i http://www.cordis.lu/science-society/

Seminarium dla doktorantów – stypendia Marie Curie

18 października br. zapraszamy na seminarium dla doktorantów, którego tematem będą stypendia wyjazdowe w ramach 5. i 6. Programu Ramowego. Impreza odbędzie się w Auli Lubrańskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w godzinach od 10.00 do 13.00. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy już wkrótce na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=22

Stypendia Marie Curie - nowa procedura ewaluacyjna!

Komisja Europejska zamierza zmodyfikować procedurę składania i oceny wniosków na stypendia Marie Curie. W kolejnych konkursach będziemy mieli do czynienia z dwoma sytuacjami: 2-stopniowym składaniem wniosków bądź 1-stopniowym składaniem wniosków, ale za to z 2-stopniową ewaluacją. W obu przypadkach oceniana jest najpierw ta część wniosku, która odnosi się do 2 pierwszych kryteriów.

Przy 2-stopniowym składaniu wniosków, dopiero w przypadku pozytywnej oceny tej części, wnioskodawcy przygotowują dalszą część projektu. Całość jest oceniana ponownie, względem wszystkich kryteriów.

Przy 1-stopniowym składaniu wniosków, po ewaluacji względem 2 pierwszych kryteriów, zaakceptowane projekty są w całości oceniane powtórnie, tym razem względem wszystkich kryteriów. Jednym słowem, od razu wysyłamy gotowy cały wniosek.

Końcowa lista wyników ewaluacji wniosków odnosić się będzie do całościowej oceny wniosku względem wszystkich wymaganych kryteriów jednocześnie.

Nie została jeszcze dookreślona procedura, co do określenia liczby złożonych projektów, jaka będzie brana pod uwagę w drugim etapie. Najprawdopodobniej zostanie to ujęte procentowo (względem liczby zgłoszeń i dostępnej puli budżetowej). Szczegółów spodziewamy się w momencie ogłoszenia konkursów.

Konferencja „6 Program Ramowy na półmetku”
Otwarcie Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

22 października br. organizujemy konferencję, którą pragniemy podsumować dotychczasowy przebieg 6. Programu Ramowego oraz zachęcić do skorzystania z wciąż aktualnych możliwości uczestnictwa, a także oficjalnie otworzyć Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców powstałe w naszym RPK. Impreza odbędzie się w Auli Akademii Ekonomicznej, przy Al. Niepodległości 10 w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy! Szczegóły pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk/?d=22

Otwarte konkursy dla przedsiębiorców – fundusze strukturalne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła otwarcie rund aplikacyjnych na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 (Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo) Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw" (SPO WKP). Szczegółowe warunki udzielania wsparcia znajdują się w Wytycznych dla Wnioskodawców na stronie: http://www.parp.gov.pl/strukturalny1.html Ogłoszono również otwarcie konkursów do działania 2.3 (Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez inwestycje) oraz działania 1.1.2 (Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu) SPO WKP. Dostępne w ramach działania 2.3 środki na inwestycje w przedsiębiorstwach sięgają 50% kosztów kwalifikowanych - nawet do 1 250 000 zł.

Warsztaty szkoleniowe
Integrated Management System for Prevention and Reduction
of Pollution of Waterbodies at Contaminated Industrial Megasites

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach i UFZ - Centre for Environmental Research organizują warsztaty szkoleniowe Integrated Management System for Prevention and Reduction of Pollution of Waterbodies at Contaminated Industrial Megasites, które odbędą się w Lipsku w dniach 1-3 grudnia 2004 r.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
http://www.6pr.pl/images/prezentacje/Training_course_IMS_Lipsk.doc

Warsztaty: „Zarządzanie Projektami - Podstawy metodyki IPMA”

Spotkanie odbędzie się 18 października br. w Pałacu Staszica w Warszawie w godz. od 11.00-15.00. Warsztaty głównie skierowane są do potencjalnych wnioskodawców projektów, którzy zamierzają uczestniczyć w projektach finansowanych przez Komisję Europejską i pragną podnieść swoje kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami. Podczas szkoleń szczególna uwaga zostanie zwrócona na naukę praktycznego podejścia do tematyki zarządzania w tym technicznych i interpersonalnych umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się technikami wpływającymi na sukces projektu (praca zespołowa, motywacja, etc.) oraz narzędziami wykorzystywanymi w procesie zarządzania projektami. Wszystkie szkolenia będą miały charakter interaktywny. W trakcie zajęć oprócz wykładów będą udzielane konsultacje oraz przeprowadzone zostaną ćwiczenia, których głównym zadaniem będzie praktyczna nauka przygotowanie wniosku projektowego spełniającego wszystkie wymogi, rozwiązanie zaistniałych problemów trakcie trwania projektu, etc. Więcej informacji na stronie: http://www.6pr.pl/shownews.html?id=2715

 

Opracowanie:
Ewa Kocińska, RPK Poznań;
e-mail: ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl