Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 289 z dnia 16 maja 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia i warsztaty:

 • Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MŚP – Faza I (warsztaty) – 17 maja br.,
 • Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych (dwudniowe warsztaty) – 31 maja i 1 czerwca br.,
 • Miliony za pomysły! Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na twórcze i nowatorskie pomysły badawcze – 7 czerwca br.,
 • Finanse w Horyzoncie 2020 – 15 czerwca br.,
 • Naukowiec w sieci – promocja wizerunku i dorobku (warsztaty) – 17 czerwca br.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURSY DLA FIRM W RAMACH PROGRAMU INTELIGENTNY ROZWÓJ

W czerwcu br. uruchomione zostaną 4 konkursy dla firm, które są organizowane w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach ww. programu wynosi aż 2,2 mld złotych. Wspomniane 4 konkursy to:

 • Szybka ścieżka (budżet 1 mld złotych) – duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych. Jednym z głównych wymagań jest konieczność wdrożenia efektów projektu na rynek.

  Termin składania wniosków: od 1 czerwca do 30 grudnia br.

 • INNOSTAL (budżet 120 mln złotych) – firmy działające w przemyśle stalowym mogą aplikować o wsparcie finansowe badań przemysłowych i eksperymentalnych.

  Termin składania wniosków: od 1 czerwca do 15 września br.
 • GAMEinn (budżet 80 mln złotych) – firmy z sektora gier komputerowych mogą starać się o dofinansowanie na stworzenie i implementacje nowych produktów i technologii.

  Termin składania wniosków: od 1 czerwca do 16 sierpnia br.


W przypadku wyżej wymienionych konkursów ich organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 • Badania na rynek (budżet 1 mld złotych) – finansowanie obejmuje wdrożenia efektów prac B+R na rynek. Końcowym rezultatem musi być nowy produkt lub usługa.

  Termin składania wniosków: od 1 czerwca do 31 sierpnia br.


Organizatorem ww. konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Wszystkie konkursy są opublikowane na stronie internetowej.  
http://www.poir.gov.pl/
Więcej informacji
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/startuja-kolejne-konkursy-dla-innowacyjnych-firm/
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)


KONKURSY TEAM I TEAM-TECH

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła kolejne edycje konkursów TEAM i TEAM-TECH dla instytucji naukowych, jak i firm z całego świata, w ramach których można zdobyć finansowanie na innowacyjne badania. Łączna kwota budżetów ww. konkursów wynosi 54 mln złotych.  Aplikować o dofinansowanie mogę jedynie naukowcy posiadający stopień naukowy doktora (niezależnie od narodowości). Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych
w Polsce.

Termin składania wniosków: do 20 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-drugim-konkursie-w-programach-team-i-team-tech/
Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (fnp.org.pl)

 


KONKURS W ZAKRESIE EDUKACJI FILOZOFICZNEJ

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla uczelni wyższych pt. „Edukacja filozoficzna”. Jego budżet wynosi 5 mln złotych (pojedynczy projekt może uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 100 tys. złotych). Finansowanie mogą zdobyć instytucje, które zorganizują wraz z gimnazjum lub szkołą ponadgimnazjalną lekcje dodatkowe o tematyce filozoficznej. Celem niniejszego konkursu jest wsparcie tzw. rozwoju społecznego poprzez angażowanie się w projekty, które wychodzą poza mury uczelni.

Termin składania wniosków: od 1 czerwca do 8 lipca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4205,konkurs-nr-3efipower3-12016-na-projekty-edukacji-filozoficznej.html
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (ncbir.pl)


STYPENDIA EURIAS DLA OSÓB PO DOKTORACIE

Sieć NetIAS (Network of European Institutes for Advanced Study) ogłosiła nowy nabór w ramach programu stypendialnego EURIAS. Do zdobycia są 10-cio miesięczne stypendia (w wybranych instytucjach europejskich) przyznawane w dwóch kategoriach (zależnych od doświadczenia naukowego) osobom, które uzyskały tytuł doktora.

Termin składania wniosków: do 8 czerwca br.

Więcej informacji:
http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/types-fellowships 
Źródło: The European Institute for Advanced Study (2017-2018.eurias-fp.eu)


WYDARZENIA

KONFERENCJA NT. INŻYNIERII SYSTEMÓW

Dnia 27 maja br. w warszawskim Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbędzie się konferencja dotycząca zaawansowanych technologii (jest ona organizowana w ramach cyklu konferencji INCOSE Nordic Tour). Zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu skierowane jest m.in. do sektora nauki, MŚP oraz ludzi powiązanych z nauką i biznesem działających w ww. obszarze.
 
Więcej informacji:
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=C196A1E9C5D84DC1A7DC58E17295F941
Źródło: Portal innowacji (pi.gov.pl)DRUGA EDYCJA POLSKO-FRANCUSKIEGO FORUM NAUKI I INNOWACJI

Dnia 8 czerwca br. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zorganizowane zostanie spotkanie dla m.in. naukowców, władz uczelni oraz zespołów badawczych z Polski i Francji. Na forum omówione zostaną zagadnienia dotyczące współpracy w obszarze badań i rozwoju oraz kooperacji naukowej w ramach tzw. partnerstwa strategicznego obydwu krajów. Dodatkowo, zostaną poruszone możliwości współpracy wynikające z programu Horyzont 2020.  Rejestracja uczestników odbywa się do dnia 30 maja br., poprzez stronę internetową:
https://docs.google.com/forms/d/1MLkgyXP9JLogi1rJYKLyfRqqiLm5QnxRCuyuvhaabHc/viewform?c=0&w=1
 
Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,409636,do-konca-maja-zapisy-na-polsko-francuskie-forum-nauki-i-innowacji.html
Źródło: Nauka w Polsce (Naukawpolsce.pap.pl)


WIADOMOŚCI

HORYZONT 2020 I COSME - PREFERENCYJNE FINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W wyniku powstania planu inwestycyjnego dla Europy (Plan Junckera), w ramach tzw. okienka dla MŚP, przedsiębiorcy uzyskali dostęp do korzystnych źródeł finansowania, na które łącznie przeznaczono 670 mln złotych. Komisja Europejska oferuje wspomnianą pomoc w ramach dwóch programów: Horyzont 2020 (wsparcie dla działalności badawczo-innowacyjnej, podejmowanej w firmach bądź we współpracy z nimi) oraz COSME (pomoc w zwiększaniu konkurencyjności, przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora MŚP). Pierwszym pośrednikiem, który oferuje związane z ww. wsparcie jest Raiffeisen-Leasing Polska.

Więcej informacji:
http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/nowe-instrumenty-dla-firm-w-ramach-planu-inwestycyjnego-dla-europy/
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)


KOLEJNE POLSKIE INSTYTUCJE ZDOBYŁY LOGO „HR EXCELLENCE IN RESEARCH”

Komisja Europejska (KE) przyznała trzem polskim instytucjom tj. Instytutowi Psychologii PAN, Uniwersytetowi Gdańskiemu oraz Instytutowi Centrum Zdrowia Matki Polki wyróżnienie i prawo do używania logotypu „HR Excellence in Research” z tytułu posiadania najwyższych standardów dotyczących zatrudniania jak i prowadzenia badań.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/kolejne-trzy-polskie-osrodki-naukowe-w-europejskiej-czolowce.html
Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nauka.gov.pl)


WSTĘPNE WYNIKI NABORU WNIOSKÓW DO 2 FAZY INSTRUMENTU MŚP!

Executive Agency for SMEs (EASME) przedstawiła wstępne statystyki dla konkursów drugiej fazy instrumentu MŚP, w której termin składania wniosków upłynął 19 kwietnia br. O dofinansowanie we wspomnianym naborze wniosków starało się 969 podmiotów (w tym 10 z Polski) z 36 krajów. Najwięcej wniosków złożyły podmioty z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Włoch, skąd w sumie napłynęło aż 43% wszystkich aplikacji.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/easme/en/news/april-cut-phase2-almost-1000-projects-ask-funding
Źródło: Komisja Europejska (ec.europe.eu)


WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Ministerstwo Rozwoju zgodnie z wymaganiami unijnymi opublikowało listę projektów oraz instytucji, które korzystają ze wsparcia finansowego pochodzącego z Unii Europejskiej. Dostępne dane dotyczą stanu na dzień 1 maja br.

Więcej informacji:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/
Źródło: Ministerstwo Rozwoju (mr.gov.pl)GRUZJA DOŁĄCZYŁA DO PROGRAMU HORYZONT 2020!

Gruzja podpisała umowę stowarzyszeniową, która pozwala jej na szerszą współpracę w dziedzinie badań i rozwoju z Unią Europejską. Naukowcy oraz instytucje z Gruzji będą uczestniczyć w unijnych programach B+R na tych samych zasadach jak naukowcy z państw członkowskich UE i innych krajów stowarzyszonych.

Więcej informacji:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1630_en.htm
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)


NOMINACJE DO NAGRODY KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI – EDYCJA 2016

Ogłoszono nominacje do Nagrody Kryształowej Brukselki za 2016 rok. W tgronie nominowanych znalazły się dwie firmy działające w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM: Airoptic Sp. z o.o. oraz iTTi Sp. z o.o. W tym roku nagrodą wyróżnione zostaną podmioty najbardziej aktywne w Programie Ramowym Horyzont 2020. Serdecznie gratulujemy nominacji!

Pełna lista nominowanych:
http://konferencja2016.kpk.gov.pl/nominowani/
Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych (kpk.gov.pl)
Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl