Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 288 z dnia 29 kwietnia 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia i warsztaty:
Ochrona własności intelektualnej (nie tylko) w Horyzoncie 2020 – 10 maja br.,
Bazy własności przemysłowej w projektach badawczych – 11 maja br.,
Nowe horyzonty dla Twojej firmy. Instrument MSP – Faza I (warsztaty) – 17 maja br.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KONKURS NA GRANTY INDYWIDUALNE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Ruszył konkurs Komisji Europejskiej (KE) na indywidualne granty Marii Skłodowskiej-Curie! Wszystkich doświadczonych naukowców (ze stopniem naukowym doktora lub z co najmniej czteroletnim doświadczeniem badawczym) chcących rozwinąć swoją karierę, a także wzbogacić dorobek naukowy oraz zasób wiedzy i umiejętności poprzez prowadzenie badań zagranicą zachęcamy do składania wniosków. Zapraszamy również do konsultacji wniosków projektowych z zespołem RPK Poznań.

Termin składania wniosków: do 14 września br.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)


KONKURS COFUND W RAMACH DZIAŁAŃ MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Ruszył konkurs COFUND dla instytucji, które chcą tworzyć wysokiej jakości programy badawczo-szkoleniowe, korzystając z wzorców Działań Marii Skłodowskiej-Curie, wspierające rozwój kariery naukowej oraz międzynarodową i międzysektorową mobilność naukowców. Komisja Europejska umożliwia takim instytucjom pozyskanie dofinansowania na ww. cel.

Termin składania wniosków: do 29 września br.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html 

Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)


KONKURS NA PRACE NAUKOWE DOTYCZĄCE PRAWA EUROPEJSKIEGO
DZIEDZINA - AZYL ORAZ IMIGRACJA

Akademicka Sieć Studiów Prawnych nad Imigracją i Azylem w Europie „Odysseus” ogłosiła konkurs na prace naukowe nt. prawa europejskiego w dziedzinie azylu i imigracji. Nagrody w formie pieniężnej (do wygrania jest 1000 euro) zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla naukowców do 35 roku życia oraz dla naukowców powyżej 35 roku życia. Konkurs jest otwarty dla wszystkich pracowników naukowych z Unii Europejskiej. Nagrody dla autorów najlepszych prac zostaną przyznane podczas 16-tej edycji Szkoły letniej sieci Odysseus, w dniach 4-16 lipca br. w Brukseli.

Termin nadsyłania prac: do 8 maja br.

Więcej informacji:
http://odysseus-network.eu/odysseus-prizes 
Źródło: odysseus-network.eu


XIX EDYCJA KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła kolejną edycję konkursu pt. „Polski Produkt Przyszłości” dotyczącego produktów innowacyjnych, które mogą być efektywnie wykorzystane na polskim rynku. W konkursie mogą brać udział: jednostki naukowe, przedsiębiorcy oraz konsorcja jednostek naukowych wraz z firmami, z krajów Unii Europejskiej.

Termin nadsyłania wniosków: do 16 maja br.

Więcej informacji:
http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp
Źródło: parp.gov.pl

 

WYDARZENIA

KONFERENCJA PT. „BADANIA I INNOWACJE W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA
- WYMIANA MIĘDZYNARODOWYCH DOŚWIADCZEŃ”

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) organizuje dzień informacyjny oraz konferencję na temat badań i innowacji w obszarze bezpieczeństwa. Wydarzenie odbędzie się w dniach 10-12 maja br. w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie. Zapraszamy wszystkich chętnych, w szczególności naukowców do wzięcia udziału w konferencji. Jest to idealne miejsce do nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować udziałem w projektach badawczych realizowanych w przyszłości.

Rejestracja uczestników: do 29 kwietnia br.
Więcej informacji:
http://ppbw.pl/pl/konferencja2016
Źródło: ppbw.pl

 

WIADOMOŚCI

NOWA INICJATYWA WSPARCIA DLA SEKTORA MŚP

Komisja Europejska (KE) chcąc zwiększyć pomoc dla przedsiębiorstw, stworzyła  nową inicjatywę w ramach której 90 najlepiej rozwijających się małych i średnich firm będzie mogło ubiegać się o sfinansowanie przyjazdu zagranicznego naukowca (minimum z tytułem naukowym doktora), który zostanie członkiem zespołu firmy. W ramach grantu indywidualnego, KE poniesie całkowity koszty zatrudnienia pracownika-naukowca przez rok, w okresie od września 2017 do sierpnia 2018 roku.

Termin składnia wniosków: do 30 czerwca br.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-sme-innovation-associate-business
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)


PROGRAM HORYZONT 2020 - KONSULTACJE SPOŁECZNE
OBSZAR „NAUKA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA I DLA SPOŁECZEŃSTWA”

Komisja Europejska zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Pracy na lata 2018-2020 w obszarze „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” w ramach programu Horyzont 2020. Wszyscy chętni mogą wyrazić swoje opinie oraz sugestie dotyczące ww. obszaru.

Termin nadsyłania opinii: do 4 lipca br.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/consultations/swafs-wp2018-2020/consultation_en.htm
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)

 


STATYSTYKI DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA POLSKI W HORYZONCIE 2020
RAPORT PO 200 KONKURSACH

Zapraszamy Państwa do lektury najnowszego raportu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK) nt. statystyk uczestnictwa Polski w programie Horyzont 2020.

Odnośnik do raportu KPK (PDF):
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/04/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020-po-200-konkursach.pdf
Źródło: kpk.gov.pl


POLSKA AKADEMIA NAUK BĘDZIE POMAGAĆ POLSKIM NAUKOWCOM ZDOBYWAĆ GRANTY ERC!

Polska Akademia Nauk stworzyła specjalne Biuro ds. Doskonałości Naukowej, które będzie pomagać obiecującym naukowcom zdobyć prestiżowe granty ERC. Biuro to będzie oferować wsparcie zarówno w zakresie tworzenia projektów badawczych jak i w aspektach administracyjno-finansowych. Również w ramach jego działalności będą prowadzone szkolenia dla osób ubiegających się o grant. Wszystkich naukowców zachęcamy do pisania wniosków jak i konsultacji zarówno z nowopowstałym biurem jak i RPK Poznań. Warto się postarać, ponieważ budżet pojedynczego grantu może sięgnąć nawet 3,5 miliona euro.

Więcej informacji:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,409285,pan-chce-wyszukiwac-badaczy-z-szansa-na-prestizowy-grant-erc.html
Źródło: naukawpolsce.pap.pl


WYNIKI NABORU WNIOSKÓW DO I FAZY INSTRUMENTU MŚP!

Executive Agency for SMEs (EASME) przedstawiła statystyki dotyczące wyników minionego naboru wniosków w konkursie Instrument MŚP (I Faza). W pierwszym w tym roku tego rodzaju konkursie zakończonym w styczniu, aż 174 projekty uzyskały łącznie finansowanie w kwocie 8,7 mln euro. 189 małych i średnich przedsiębiorstw z 26 krajów (w tym 10 firm z Polski) otrzymało finansowanie w wysokości 50 tysięcy euro.

Nabór w bieżącej edycji konkursu Instrument MŚP (I Faza) kończy się już 3 maja br.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/easme/en/news/189-innovative-smes-selected-funding-under-phase-1-sme-instrument
Źródło: Komisja Europejska (ec.europa.eu)Opracowanie:
Michał Wujewski / Paweł Kaczmarek
e-mail: michal.wujewski@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl