Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 284 z dnia 1 marca 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia i warsztaty:

- Zostań ekspertem Komisji Europejskiej! – 11 marca br.,
- Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? – 15 i 16 marca br.,
- Finanse w Horyzoncie 2020 – 17 marca br.

Szczegółowe informacje, terminy oraz rejestracja dostępne na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KOMISJA EUROPEJSKA POSZUKUJE EKSPERTÓW Z DZIEDZINY ROLNICTWA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o zaproszeniu Komisji Europejskiej kierowanym do wszystkich zainteresowanych (w tym: rolników, naukowców i doradców) do włączenia się w pracę dwóch nowych grup eksperckich Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji w dziedzinie wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI). Wspomniane grupy eksperckie będą skupiały się na następujących tematach: „nutrient recycling” oraz „sustainable mobilisation of forest biomass”.


Termin nadsyłania kandydatur: do 21 marca br.


Więcej informacji (PDF)
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/20160223_calltext_fg19_20.pdf


Formularz aplikacyjny
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-groups-expert-application-form

 


NCBR – KONKURS NA BADANIA W DZIEDZINIE OCENY ŻYWIENIA I ZDROWIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w ramach pierwszego międzynarodowego konkursu w programie ERA-HDHL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu oceny żywienia i zdrowia, w tym biomarkerów służących do oceny spożycia żywności oraz ryzyka chorób dietozależnych.


Termin składania wniosków: do 19 kwietnia br.


Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-hdhl/aktualnosci/art,4008,era-hdhl-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html

 


NCBR – KONKURS NA BADANIA W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODNYMI

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu programu ERA-NET Co-Fund WaterWorks2015. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi. Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:

- increasing the efficiency and resilience of water uses,
- monitoring and reducing soil and water pollution,
- integrating social and economic dimensions into the sustainable management and governance of water resources.


Termin składania wniosków wstępnych: do 19 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/waterworks2015/konkursy/art,4010,otwarcie-naboru-wnioskow-w-i-konkursie-programu-era-net-waterworks2015-sustainable-management-of-water-resources-in-agriculture-.html 


NCN – NABÓR KOORDYNATORÓW DYSCYPLIN (PANELE HS)

Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) ogłosiła nabór kandydatów na stanowiska koordynatorów dyscyplin w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS). Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in. organizowanie i przeprowadzanie konkursów NCN, organizowanie prac zespołów ekspertów powołanych do oceny wniosków projektowych oraz ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 marca br.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120&p=244

 

WYDARZENIA

KONFERENCJA NANOTECH POLAND 2016

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji „Nanotech Poland 2016 Conference and Exhibition” organizowanej w dniach 25-26 czerwca br. w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja będzie miejscem spotkań naukowców, badaczy, analityków, klinicystów, decydentów, przedsiębiorców chcących omówić bieżące i przyszłe perspektywy w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nanonauk i nanotechnologii.


Więcej informacji:
http://www.nanotechpoland.pl/

WIADOMOŚCI

HORYZONT 2020 – KONSULTACJE PROGRAMU PRACY DLA DZIAŁANIA ŚRODOWISKO
KONKURSY NA LATA 2018-2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu przez Komisję Europejską konsultacji społecznych w sprawie Programu Pracy dla wyzwania „Działania w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowcami” (Program Horyzont 2020) na lata 2018-2020. Konsultacje z zainteresowanymi stronami stanowią integralną część procesu przygotowywania ww. programu i dają możliwość współuczestniczenia w jego tworzeniu.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials-work-programme-2018-2020 
Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl