Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 283 z dnia 17 lutego 2016

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Poznaj Portal Uczestnika i inne serwisy! Jak efektywnie wykorzystać ich zasoby w Horyzoncie 2020?” 1 marca br.
- „OSTAŃ EKSPERTEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ!” 11 marca br.
- „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020 ?” – dwudniowe warsztaty 15 grudnia br.
- „Finanse w Horyzoncie 2020” 17 marca br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

EUREKA – NABÓR WNIOSKÓW

Ruszył nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Nowością jest wprowadzenie zasady, iż dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład Wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN, z tym zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.

Termin składania wniosków: 29 kwietnia oraz 14 października br. (do godz. 16:00).

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,3983,nabory-wnioskow-w-ramach-inicjatywy-eureka-w-2016-roku.html

 


NEURON-COFUND

Otwarto nabór wniosków w ramach pierwszego, międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu Neuron Cofund. Konkurs skupia się przede wszystkim na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Celem konkursu jest wsparcie międzynarodowych projektów badawczych dot. centralnego układu nerwowego, obejmujących zarówno badania podstawowe, jak i badania w fazie proof-of-concept.

Termin naboru wniosków: 14 marca br.

Więcej informacji (dokumentacja konkursowa):
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuron-cofund/aktualnosci/art,3954,neuron-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2016.html


INFECT-ERA

Otwarto nabór wniosków w ramach V międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Infect-ERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób zakaźnych. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty nawiąujące do następujących tematów badawczych:

  • The host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant microbial clones, focused on host susceptibility (e.g., innate immune response, populations at risk, etc.).
  • Development of innovative strategies for the diagnostic and treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation of antimicrobial therapy in an individual patient and development of biomarkers to allow individual response prediction.

Termin naboru wniosków:  do 17 marca 2016 r.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/infect-era/aktualnosci/art,3952,infect-era-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2016.html


FIRST TEAM & HOMING – NABÓR WNIOSKÓW

Młodzi badacze mogą już składać wnioski do programów First Team oraz Homing. Oba programy finansowane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, a do zdobycia jest niemal 20 mln zł. Programy są skierowane do młodych doktorów (do 5 lat po doktoracie,  z możliwością przedłużenia tego okresu pod pewnymi warunkami do 9 lat po doktoracie). O dofinansowanie mogą się starać, niezależnie od narodowości, naukowcy z Polski i z zagranicy. Projekty realizowane będą we współpracy z partnerami naukowymi z Polski lub z zagranicy – co jest zachętą do podejmowania nowych lub zacieśniania istniejących już partnerstw, szczególnie przez młodych liderów. Przedmiotem projektów mogą być badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które dotyczą rozwoju technologii, zaprojektowania produktu lub procesu produkcyjnego, jak również projekty posiadające znaczny potencjał aplikacyjny lub znaczenie dla rozwiązania istotnego problemu naukowego czy społeczno-gospodarczego.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju (80% dofinansowania).


Termin naboru wniosków:  do 24 marca 2016 r.

Więcej informacji:
http://www.fnp.org.pl/rozpoczynamy-przyjmowanie-wnioskow-w-programach-first-team-i-homing/


M-ERA

Narodowe Centrum Nauki zamierza ogłosić konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu nauk materiałowych. Konkurs obejmować będzie tematy:

  • Integrated computational materials engineering (ICME),
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces,
  • High performance synthetic and biobased composites,
  • Functional materials,
  • Interfaces between materials and biological hosts for health applications,
  • Materials for additive manufacturing.

Termin naboru wniosków: marzec 2016r.

Więcej informacji:
http://www.m-era.net/joint-call-2016

 

WYDARZENIA

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU W OBSZARZE ZDROWIE H2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w odbywającym się w Lizbonie międzynarodowym spotkaniu dedykowanym przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w obszarze ICT w Programie Ramowym Horyzont 2020. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie możliwość skonsultowania swoich prawie już ukończonych wniosków z doświadczonymi ewaluatorami. Ich uwagi i sugestie mogą stanowić duże wsparcie, zaś wprowadzone poprawki przyczynią się do osiągnięcia lepszej ostatecznej oceny złożonego wniosku. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja, która potrwa do 22 lutego br.

Termin: 7 marca br.
Rejestracja: do 22 lutego br.
Miejsce: Lizbona

Więcej informacji oraz rejestracja:
 http://www.ideal-ist.eu/ideal-ist-proposal-check-event-ict-calls-horizon2020-2016 

 


DZIEŃ INFORMACYJNY NT. RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w odbywającym się na Uniwersytecie Warszawskim dniu informacyjnym nt. mechanizmu finansowania projektów badawczo-szkoleniowych uwzględniających międzynarodową wymianę personelu. Mechanizm funkcjonuje w ramach Działań Marii Skłodowskie-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020. Data zamknięcia konkursu przypada 28 kwietnia 2016r. (godz. 17:00). Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest elektroniczna rejestracja.

Termin: 23 lutego br.
Rejestracja: otwarta
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-research-and-innovation-staff-exchange-rise-w-ramach-dzialan-marii-sklodowskiej-curie-w-programie-horyzont-2020

 


FORUM SEKTORA KOSMICZNEGO 2016

Centrum Nauki Kopernik oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego przy przy współorganizacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w wydarzeniu prezentującym dotychczasowe osiągnięcia polskiego sektora kosmicznego. Przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze związane z badaniami kosmosu zaprezentują   najciekawsze projekty, produkty oraz usługi będące wynikiem ostatnich 3 lat działalności w sektorze kosmicznym. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest elektroniczna rejestracja.

Termin: 9 marca br.
Rejestracja: otwarta
Miejsce: Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://space.biz.pl/formularz-rejestracyjny/ 

WIADOMOŚCI

PREMIA NA HORYZONCIE

Na drugą połowę lutego zaplanowane jest otwarcie naboru wniosków w ramach prowadzonego przez MNiSW programu „Premia na Horyzoncie”. Środki trafią do jednostek naukowych biorących udział w projektach realizowanych w ramach Horyzontu 2020. Wysokość premii będzie uzależniona m.in. od finansowanego zaangażowania polskich uczestników w prace oraz ich roli w prowadzonych badaniach.

Źródło: MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/premia-na-horyzoncie-wiecej-pieniedzy-dla-badaczy-i-innowatorow.html


KOLEJNE GRANTY ERC DLA POLSKICH NAUKOWCÓW

Prof. Mikołaj Bojańczyk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Katarzyna Marciniak z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego  będą realizować projekty w swojej macierzystej uczelni. Są to kolejne tego typu granty realizowane na Uniwersytecie Warszawskim. Dr Krzysztof Pietrzak będzie natomiast swoje badania prowadził w Institute of Science and Technology w Austrii; dr Mariusz Nowacki w Universität Bern w Szwajcarii; dr Marcin Kacperczyk w Imperial College of Science, Technology and Medicine w Wielkiej Brytanii, a dr Dariusz Wójcik – w University of Oxford w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji:
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,429334,prof-janusz-bujnicki-w-elitarnym-gronie-doradcow-naukowych-komisji-europejskiej.html


NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMITETU POLITYKI NAUKOWEJ

KPN jest ciałem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych. Kandydatem jednostki naukowej na członka Komitetu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego.

Termin: 8 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenie-o-przyjmowaniu-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-komitetu-polityki-naukowej/


FINANSOWANIE KOSZTÓW UDZIAŁU W PRZEDSIĘWZIĘCIU MIĘDZYNARODOWYM

MNiSW przyjmuje wnioski o finasowanie kosztów wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej. Wniosek składa się w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.

Termin: 8 kwietnia br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/komunikat-w-sprawie-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-finasowanie-kosztow-wkladu-krajowego-na-rzecz-udzialu-we-wspolnym-miedzynarodowym-programie-lub-przedsiewzieciu-w-tym-w-zakresie-strategicznej-infrastruktury-badawczej.html
Opracowanie:
Krystian Jarmuszkiewicz
e-mail: kj@ppnt.poznan.pl