Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 282 z dnia 1 lutego 2016

 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia i warsztaty:

- Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe – 10 lutego br.,
- Participant Portal bez tajemnic – 1 marca br.,
- Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? – 8 i 9 marca br.,
- Zostań ekspertem Komisji Europejskiej! – 11 marca br.,
- Finanse w Horyzoncie 2020 – 17 marca br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

PREMIA NA HORYZONCIE – PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o swoich planach ogłoszenia w drugiej połowie lutego br. naboru wniosków w ramach konkursu pod nazwą „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Warunkiem ubiegania się o przyznanie środków finansowych na dodatkowe finansowanie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektów będzie podpisanie umowy w ramach programu ramowego Horyzont 2020 przed dniem złożenia wniosku.


Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-planowanym-naborze-wnioskow-w-ramach-konkursu-premia-na-horyzoncie.html


NCN – BADANIA W ZAKRESIE OPORNOŚCI NA ANTYBIOTYKI

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI-EC-AMR zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. Wnioski składane do konkursu powinny mieścić się w tematyce „Wyjaśnienie dynamiki procesu oporności antybiotykowej u bakterii, jego rozwoju i przekazywania na poziomie genetycznym, komórkowym, w organizmach zwierzęcych i ludzkim oraz w społeczeństwie i środowisku, w celu planowania i oceny postępowań zaradczych i interwencyjnych dotyczących kontroli zjawiska oporności antybiotykowej”.

Termin składania wniosków wstępnych: do 21 marca br.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-21-nowy-konkurs-jpi-ec-amr


NCN – BADANIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią Infect-ERA zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące chorób zakaźnych. Wnioski składane w konkursie powinny mieścić się w poniższej tematyce:
- the host-pathogen interactions, with regard to clinically relevant microbial clones, focused on host susceptibility (e.g. innate immune response, populations at risk, etc.).
- development of innovative strategies for the diagnostic and treatment of high clinically relevant microbial infections; optimisation of antimicrobial therapy in an individual patient and development of biomarkers to allow individual response prediction.

Termin składania wniosków wstępnych: do 17 marca br.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-01-20-ogloszenie-infect-era 

 


NCBR – BADANIA W DZIEDZINIE NEUROLOGII


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w ramach pierwszego, międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, organizowanego w ramach programu Neuron Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Składane wnioski projektowe powinny dotyczyć przynajmniej jednego z poniższych dwóch zakresów:
- „fundamental research investigating consequences of external insults to the central nervous system on a biological and functional level. This may include the development of innovative or shared resources, and new technologies for the prediction, prevention or therapy of disease”,
- „clinical research, including the exploitation of novel and/or existing clinical data sets,
to develop new strategies for diagnosis, therapy, and technology-driven neurorehabilitation (e.g. brain computer interfaces, EEG and neuroimaging approaches) for diseases after external insults to the central nervous system”.

Termin składania wniosków: do 14 marca br.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/neuron-cofund/aktualnosci/art,3954,neuron-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2016.html

 

WYDARZENIA

WEBINARIUM NT. PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o organizowanym przez European IPR Helpdesk (inicjatywa Komisji Europejskiej) webinarium wprowadzającym w podstawowe zagadnienia związane z własnością intelektualną. Organizatorzy wydarzenia podzielą się z uczestnikami przykładami dobrych praktyk i stosowanych już rozwiązań w tym zakresie.

Termin: 10 lutego br.
Więcej informacji oraz rejestracja:
https://www.iprhelpdesk.eu/node/2301

 


HORIZON 2020 COORDINATORS DAY

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o organizowanym przez Komisję Europejską wydarzeniu pt. „Horizon 2020 Coordinators Day”. Jest to szkolenie  przeznaczone przede wszystkim dla koordynatorów wniosków programu Horyzont 2020, które zostały pozytywnie ocenione. Celem tego spotkania jest zaprezentowanie szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących raportowania projektu oraz kwestii związanych z płatnościami w projekcie. Na ww. spotkanie Komisja Europejska zaprosi do Brukseli ok. 500 koordynatorów. Organizatorzy zapewniają możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu on-line, bez konieczności rejestrowania się. Kilka dni przed szkoleniem zostaną opublikowane szczegóły dotyczące transmisji.

Więcej informacji nt. wydarzenia można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail: EC-RDG-APPLICATION-TRAINING@ec.europa.eu.
Termin: 24 lutego br.
Program wydarzenia:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/events/2016-02-24/h2020-coordinators-day-agenda_en.pdf 

WIADOMOŚCI

HARMONOGRAM KONKURSÓW NCN NA 2016 ROK

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało na swojej stronie internetowej harmonogram konkursów organizowanych przez tę instytucję w 2016 roku. Tradycyjnie zaplanowano otwarcie nowych konkursów co kwartał: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Badacze będą mogli ubiegać się o finansowanie w czternastu konkursach o różnorodnym profilu. Pierwsze cztery z nich: OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 i POLONEZ 2, zostaną rozstrzygnięte jeszcze w tym roku. Harmonogram dotyczy konkursów będących w stałej ofercie NCN, nie uwzględnia konkursów ogłaszanych w ramach współpracy międzynarodowej z partnerami i konsorcjami zagranicznymi.

Odnośnik do harmonogramu konkursów:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogramOpracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl