Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 281 z dnia 15 stycznia 2016

 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

W najbliższym czasie zaplanowaliśmy dla Państwa następujące szkolenia i warsztaty::

- Kariera naukowa w Europie. Jak zarabiać na wynikach swoich badań – szkolenie
- Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe – szkolenie
- Akcje Marii Skłodowskiej-Curie dla instytucji. Projekty na rozwój potencjału kadry naukowo
badawczej oraz administracyjnej (RISE, ITN) – warsztaty
- Nauki społeczne i ekonomiczne w H2020. Elementy dobrego wniosku - szkolenie

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

BEZPIECZNA, CZYSTA I EFEKTYWNA ENERGIA: 46 MLN EURO DLA FIRM

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że w roku 2016 dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby składać wnioski w Instrumencie MŚP w obszarze „Bezpieczna, czysta i efektywna energia”, zostanie przeznaczone 46 mln euro.

Wnioski powinny dotyczyć między innymi rozwiązań takich jak zmniejszenie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, tworzenia tanich, niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej, alternatywnych paliw i mobilnych źródeł energii oraz tworzenia nowej wiedzy i technologii oraz zaangażowania społeczeństwa.

Termin zamknięcia pierwszej rundy tegorocznych konkursów w Instrumencie MŚP nastąpi 24 lutego (I faza) oraz 3 lutego (II faza).

Więcej informacji :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6106-smeinst-09-2016-2017.html


KONKURS NA NOWE CENTRA WIEDZY I INNOWACJI (KICS)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił konkurs na dwa nowe Centra Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs):

- EIT Food: ensuring a climate-resilient and sustainable global food value chain (Food4Future),
- EIT Manufacturing: strengthening and increasing the competitiveness of Europe’s manufacturing industry.

W dokumencie „Framework of Guidance for the EIT’s 2016 Call for KIC proposals” opublikowano ramowe wytyczne dla konkursów EIT na 2016 rok, które dotyczą utworzenia dwóch nowych Centrów Wiedzy i Innowacji. Została w nim zawarta charakterystyka oraz zasady działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz czym są i jaką rolę pełnią Centra Wiedzy i Innowacji (KICs). Można znaleźć tam także praktyczne wskazówki dotyczące rozpoczęcia działalności takiego centrum oraz stosunki umowne, modele finansowania i systemy monitorowania stosowane na linii EIT – KIC.

Kluczowe daty:
14 stycznia br.: rozpoczęcie przyjmowania przez EIT wniosków na nowe Centra Wiedzy
i Innowacji (KICs),
18 lutego br.: dzień informacyjny w Brukseli,
14 lipca br.: ostateczny termin składania wniosków na nowe Centra Wiedzy i Innowacji (KICs),
16-17 listopada br.: wyznaczenie dwóch nowych Centrów Wiedzy i Innowacji (KICs).


Więcej informacji:
http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-for-kics

 

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY DOT. KONKURSÓW
Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH W ERA-NET

27 stycznia br. w Warszawie odbędzie się dzień informacyjny dot. konkursów z zakresu nauk społecznych otwartych w ramach projektów ERA-NET:
- NORFACE DIAL- Dynamics of Inequality Across the Life-Course,
- Smart Urban Futures.
Spotkanie organizowane jest przez Narodowe Centrum Nauki przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE. Obowiązuje rejestracja.

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-dot-projektow-era-net-norface-dial-oraz-smart-urban-futures

 


V MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE „SOSEXPO 2016”

W lutym br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami w Polsce SOSEXPO 2016. Forum jest ważnym miejscem promowania najnowszych technologii, rozwiązań i tendencji w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jest też okazją do spotkań przedstawicieli samorządów z producentami, dystrybutorami, dostawcami techniki i technologii komunalnej.
W SOSEXPO 2016 udział wezmą przedstawiciele administracji samorządowej, administracji rządowej, instytucji publicznych, środowisk przemysłowych i biznesowych, instytutów badawczo-naukowych a także zakładów gospodarujących odpadami oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Obowiązuje rejestracja, która jest dostępna na stronie organizatora.
Termin: 17-18 lutego br.
Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.sosexpo.ztw.pl/

 

WIADOMOŚCI

KOMISJA EUROPEJSKA POWOŁUJE GRUPĘ EKSPERTÓW DS. METODOLOGII OCENY PROGRAMU HORYZONT2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Komisja Europejska podjęła decyzję o powołaniu grupy ekspertów ds. metodologii oceny śródokresowej i ex-post programu Horyzont 2020. Grupa ekspertów zacznie pracę już w pierwszym kwartale br. a zakończy w grudniu 2017 roku. W jej skład wejdzie maksymalnie dwudziestu niezależnych ekspertów zewnętrznych.

Celem ww. grupy ekspertów będzie opracowanie i wdrożenie metodologii identyfikacji i oceny skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wszystkich programów ramowych począwszy od 5. Programu Ramowego aż po Horyzont 2020. Powołani do tej grupy eksperci powinni mieć m.in. dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i oceny polityki badań i innowacji; udokumentowane doświadczenie w jednym lub kilku obszarach sektorowych zgodnych z wyzwaniami społecznymi programu Horyzont 2020. Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach tej grupy zachęcamy do zarejestrowania się poprzez stronę Participal Portal lub poprzez wysłanie maila na adres:
RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2016 r.


Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/about.html

Rejestracja na portalu Participants Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html


RADA DS. INNOWACYJNOŚCI

Konkurencyjność polskiej gospodarki, współpraca nauki i biznesu, nastawienie na nowoczesne technologie – to priorytety Rady ds. Innowacyjności, powołanej przez premier Beatę Szydło. Radę tworzy pięcioro ministrów:
- Mateusz Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju (Przewodniczący Rady),
- prof. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego,
- Jarosław Gowin – wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego,
- Anna Streżyńska – minister cyfryzacji,
- Dawid Jackiewicz – minister skarbu.
Nowa inicjatywa będzie najważniejszym międzyresortowym ciałem koordynującym politykę innowacyjności realizowaną przez rząd. Inwestycje w innowacje przyczynią się do podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki i zmian, tak społecznych, jak technologicznych. Posłuży temu ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach.


Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-stakeholder-consultation-next-phase-eu-us-cooperation-ehealthhealth-it

 Opracowanie:
Anna Kromolicka / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.kromolicka@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl