Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 279 z dnia 18 grudnia 2015

 

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 


 

Wesołych, Szczęśliwych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
i wielu twórczych dokonań, wytrwałości i optymizmu

życzy
Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego
Programów Ramowych UE

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Tworzenie budżetu projektów w Horyzoncie 2020” 12 stycznia 2016,
- „Nowe horyzonty dla Twojej firmy – Instrument MSP Faza I” 14 stycznia 2016,

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY


HORYZONT 2020 - RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu przez Komisję Europejską naboru w konkursie „Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), który to konkurs jest częścią oferty programu Horyzont 2020. Zakłada on wspieranie wymiany pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowców, w tym doktorantów oraz kadry zarządzającej, administracyjnej i technicznej) pracujących w różnych krajach i sektorach. Projekty RISE mają na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących w nich pracowników.


Termin składania wniosków: do 28 kwietnia 2016 roku.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2117-msca-rise-2016.html 
 


WSPÓLNY KONKURS NCN I NCBR – 2 EDYCJA TANGO RUSZYŁA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki zapraszają do składania wniosków w aktualnym naborze konkursu TANGO. Jego celem jest wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych.


Termin składania wniosków: do 15 marca 2016 roku.
Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/tango2


TRZY KONKURSY OD NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło uruchomienie kolejnych edycji następujących konkursów:
- SYMFONIA - na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce,
- ETIUDA - na stypendia doktorskie,
- FUGA - na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Termin składania wniosków: do 15 marca 2016 roku.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-12-15-ogloszenie-konkursow 

 


INICJATYWA CORNET – KONKURS NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) informuje o uruchomieniu 21. edycji międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Jej głównym celem jest promowanie ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i agencjami) oraz stwarzanie możliwości finansowania, ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych), badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Termin składania wniosków: do 30 marca 2016 roku.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/inicjatywa-cornet/aktualnosci/art,3848,21-konkurs-w-ramach-inicjatywy-cornet.html


LIDER PO RAZ SIÓDMY!


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w siódmej edycji konkursu programu LIDER. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Termin składania wniosków: do 14 marca 2016 roku.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vii-edycja/aktualnosci/art,3841,vii-edycja-programu-lider.html ENERGIA SŁONECZNA - KONKURS NA PROJEKTY B+R


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w czwartej i ostatniej edycji konkursu w ramach programu ERA-NET SOLAR. Jego celem jest wspieranie strategicznego planowania, programowania i prowadzenia badań związanych z systemami wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, m.in. z systemami koncentratorów energii słonecznej oraz ogniw fotowoltaicznych.

Termin składania wniosków wstępnych: do 11 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/solar/aktualnosci/art,3834,konkurs-w-ramach-era-net-solar.html 
ONKOLOGIA - KONKURS NA PROJEKTY B+R


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru w 2 międzynarodowym konkursie na projekty badawcze, organizowanym w ramach programu TRANSCAN-2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii.

Termin składania wniosków: do 5 lutego 2016 roku.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/transcan-2/aktualnosci/art,3824,transcan-2-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015.html  


AMERYKA ŁACIŃSKA, KARAIBY I UNIA EUROPEJSKA
KONKURS NA WSPÓLNE PROJEKTY B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o uruchomieniu naboru wniosków w ramach 2 międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu  ERANet-LAC. Celem międzynarodowych konkursów w ramach ERANet-LAC jest rozpoczęcie nowej, trwałej i wielostronnej współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wspomniany konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu: Bioróżnorodność, Zmiany Klimatu, Bioekonomia, Energia, Zdrowie oraz ICT.

Termin składania wniosków: do 10 marca 2016 roku.

Więcej informacji:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-lac/aktualnosci/art,3812,eranet-lac-latin-america-caribbean-and-european-union-otwarcie-naboru-wnioskow-w-2-konkursie.html 


WYDARZENIA

HORYZONT 2020 DZIEŃ INFORMACYJNY
FET OPEN i FET PROACTIVE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w odbywającym się w Brukseli dniu informacyjnym nt. konkursów w obszarze „Przyszłe i powstające technologie” (Future Emerging Technologies – FET) programu Horyzont 2020. FET służy finansowaniu interdyscyplinarnych projektów, które odniosą najlepszy skutek łącząc potencjał z różnych dziedzin nauki (fizyki, informatyki, biologii, nauki o środowisku, naukach społecznych, humanistycznych i innych) oraz różnych dyscyplin zaawansowanej inżynierii, tak by badane rozwiązania można było wdrożyć i stworzyć zupełnie nowe technologie.


Termin: 25 stycznia 2016 roku.
Miejsce: Centre Albert Borschette, Rue Froissart 3, Bruksela.
Więcej informacji oraz rejestracja:
http://ec.europa.eu/rea/pages/fet_open_and_fet_proactive_info_day_en.htm  

WIADOMOŚCI

HORYZONT 2020 – STATYSTYKI UCZESTNICTWA POLSKI PO 158 KONKURSACH

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE „Statystyki uczestnictwa Polski w Programie Ramowym HORYZONT 2020. Raport po 158 konkursach”.


Odnośnik do raportu (PDF):
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/12/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020-158.pdf 
Opracowanie:
Anna Kromolicka / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.kromolicka@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl