Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 278 z dnia 30 listopada 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
- „Finansowanie innowacji w MŚP: Horyzont 2020 (Instrument MŚP – Faza 1), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój” 9 grudnia br.
- „Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w teorii i w praktyce” 10 grudnia br.
- „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych” 15 grudnia br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY


mHealth – KE POSZUKUJE EKSPERTÓW DO OCENY APLIKACJI

Komisja Europejska (DG Connect) ogłosiła konkurs na ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie zaleceń dotyczących oceny zasadności i wiarygodności aplikacji mHealth. Do konkursu mogą zgłaszać się  instytucje, które przyślą propozycje nominacji maksymalnie dwóch ekspertów. Spośród nadesłanych propozycji zostanie wyłoniona grupa 20 ekspertów. Komisja Europejska pokryje koszty związane ze spotkaniami w Brukseli.

Termin składania wniosków: 4 grudnia br.

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-expression-interest-establishing-working-group-mhealth-assessment-guidelines

 


INFRASTRUKTURA BADAWCZA DLA NAUK SPOŁECZNYCH

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że projekt InGRID –Inclusive Growth Infrastructure Diffusion – działający w obszarze nauk społecznych zaprasza naukowców do korzystania z zasobów 9 europejskich infrastruktur badawczych dysponujących bazami danych w zakresie ubóstwa, pracy i polityki społecznej oraz centrów kompetencji w zakresie statystyki. Naukowcy mogą korzystać z krótkich wyjazdów (od 1 tygodnia do 1 miesiąca).

Termin naboru wniosków: 15 grudnia br.

Więcej informacji (dokumentacja konkursowa):
http://inclusivegrowth.be/visiting-grants/call30


ERA-NET INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY 2


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 2 listopada br. otwarto nabór wniosków w ramach 7. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Industrial Biotechnology 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach tego działania NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro. Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny.

Termin naboru wniosków:  do 1 lutego 2016 r.

Więcej informacji:
http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,3693,otwarcie-naboru-wnioskow-w-7-konkursie-w-ramach-era-net-industrial-biotechnology-2.html

 


THE BLUE BALTIC


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 9 listopada 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków w międzynarodowym  konkursie The Blue Baltic, organizowanym  w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185. Konkurs jest podzielony na 2 ścieżki: projekty zorientowane na badania naukowe oraz projekty zorientowane na opracowanie innowacyjnych rozwiązań.

Działanie adresowane jest do konsorcjów składających się z co najmniej z 3 podmiotów prawnych, z których każdy ma siedzibę w innym kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym, a przynajmniej 2 spośród tych krajów są krajami członkowskimi programu BONUS-185 (Finlandia, Dania, Estonia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Szwecja, Polska). Wnioski będą składane online przez koordynatora działającego w imieniu międzynarodowego konsorcjum, w języku angielskim.


Termin wstępnej rejestracji wniosków: 9 lutego 2016 r. (godz. 17.00)
Termin składania pełnych wniosków: 10 marca 2016 r. (godz. 17.00)

Więcej informacji (dokumentacja konkursowa):
http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/bonus---185/aktualnosci/art,3685,otwarcie-konkursu-the-blue-baltic-w-ramach-programu-bonus-185.html

 


MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE


Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej informuje, że 26 listopada rozpoczął się nabór wniosków do konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Program jest adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Ma to na celu wykorzystanie najlepszych praktyk w obszarze konstrukcji tematów badawczych w sposób maksymalnie zwiększający prawdopodobieństwo uzyskania grantu, w obszarze polityki personalnej, a także zarządzania pracami B+R i komercjalizacji ich wyników. Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie jednostek, które zostaną wyłonione we wszystkich konkursach w programie MAB wynosi 126 mln euro.


Termin składania pierwszej części wniosków: 15 stycznia 2016 r. (godz. 16:00)   
Więcej informacji (dokumentacja konkursowa):
http://www.fnp.org.pl/oferta/miedzynarodowe-agendy-badawcze-mab/

WYDARZENIA

XIII SYMPOZJUM KRAJOWEJ RADY KOORDYNATORÓW PROJEKTÓW BADAWCZYCH UE

Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych EU (KRAB) zaprasza do udziału w 13. Sympozjum KRAB „Pozyskiwanie i realizacja projektów HORYZONT 2020 we współpracy z przemysłem”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z projektami badawczymi prowadzonymi w ramach Horyzontu 2020 i innych Programów EU, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania i realizacji projektów we współpracy z przemysłem. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Termin: 2 grudnia br.
Więcej informacji oraz rejestracja:
 http://krab13.syskonf.pl/
 


MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE BROKERSKIE W OBSZARZE ZDROWIE H2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w odbywającym się w Paryżu międzynarodowym spotkaniu brokerskim, dedykowanym konkursom na lata 2016-2017 w obszarze „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” w programie Horyzont 2020. Głównym celem wydarzenia jest stworzenie warunków do znalezienia odpowiednich partnerów do projektów badawczych oraz umożliwienie zaprezentowania się koordynatorom przyszłych projektów. Organizatorami spotkania są projekt Health NCP Net 2.0 oraz dwie instytucje francuskie. Udział w całym spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja, która potrwa do 10 grudnia.

Termin: 13 stycznia br.
Rejestracja: do 10 grudnia br.
Miejsce: Paryż

Więcej informacji oraz rejestracja:
https://www.b2match.eu/behealthparis

WIADOMOŚCI

PREMIA NA HORYZONCIE!

Podpisane zostało rozporządzenie uruchamiające program „Premia na Horyzoncie”. Naukowcy starający się o finansowanie w ramach europejskiego programu „HORYZONT 2020” otrzymają dzięki niemu dodatkowe fundusze. Kryteriami podziału środków w ramach „Premii” będą m.in. rola polskiego uczestnika w projekcie (koordynator lub partner) i tego, jaka kwota środków Unii Europejskiej przypada na polskiego uczestnika konsorcjum projektowego. Jeżeli finansowanie ze środków UE wyniesie do 1 mln euro, wnioskodawca będzie premiowany kwotą równą 20 proc. przyznanych mu środków. Jeżeli finansowanie przekroczy milion euro – poziom premii sięgnie 25 proc. Dodatkowe wsparcie w wysokości 10 proc. już przyznanych środków otrzymają koordynatorzy projektów oraz jednostek naukowych, w których realizowane są granty Europejskiej Rady do spraw Badań Naukowych.

Źródło: MNiSW
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/premia-na-horyzoncie-wiecej-pieniedzy-dla-badaczy-i-innowatorow.htmlPROF. JANUSZ BUJNICKI W ELITARNYM GRONIE SIEDMIORGA NAUKOWYCH DORADCÓW KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Prof. Janusz Bujnicki znalazł się w prestiżowym gronie siedmiorga naukowych doradców Komisji Europejskiej. To grupa powołana w ramach nowego mechanizmu doradztwa naukowego SAM (Scientific Advice Mechanism) Komisji Europejskiej.  Prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie z sześcioma innymi wybitnymi uczonymi tworzyć będzie tzw. High Level Group w ramach mechanizmu doradztwa naukowego SAM. Obok prof. Bujnickiego w tym prestiżowym gronie znaleźli się: prof. Pearl Dykstra z Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, prof. Elvira Fortunato z Universidade Nova w Lizbonie, dyrektor generalny CERN Rolf-Dieter Heuer, Julia Slingo z Met Office w Exeter, dyrektor Institut Henri Poincaré w Paryżu Cédric Villani oraz rektor Duńskiego Uniwersytetu Techniczego Henrik C. Wegener.

Więcej informacji:
http://www.pap.pl/aktualnosci/news,429334,prof-janusz-bujnicki-w-elitarnym-gronie-doradcow-naukowych-komisji-europejskiej.html

 POLACY POŁĄCZĄ SIŁY Z EUROPEJCZYKAMI W BADANIACH NAD HUMANISTYKĄ CYFROWĄ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że działające w Polsce konsorcjum humanistyki cyfrowej DARIAH-PL zostało przyjęte do europejskiej infrastruktury badawczej DARIAH-ERIC, która składa się obecnie z piętnastu państw założycieli. W skład konsorcjów poszczególnych krajów weszły najbardziej liczące się instytucje europejskie. Decyzja Zgromadzenia Ogólnego oznacza dla polskich badaczy dostęp do europejskich badań i nowoczesnej infrastruktury.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polacy-polacza-sily-z-europejczykami-w-badaniach-nad-humanistyka-cyfrowa.html
Opracowanie:
Anna Kromolicka / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.kromolicka@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl