Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 276 z dnia 2 listopada 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania naukowców – cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą” 18 listopada br.
- „Finanse w Horyzoncie 2020” – warsztaty, 26 listopada br.
- „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu” - dwudniowe warsztaty, 2 i 3 grudnia br.
- „Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w teorii i w praktyce” 10 grudnia br.
- „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych” - dwudniowe warsztaty, 15 i 16 grudnia br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY


ERC STARTING GRANTS – ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Do 17 listopada br. otwarty jest konkurs Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC). Przeznaczony jest dla naukowców, którzy uzyskali dyplom doktora od 2 do 7 lat przed 1 stycznia 2016 r. Maksymalne finansowanie grantu wynosi do 1,5 miliona euro na 5 lat. ERC wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma tutaj znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy (tzw. frontier research).


Więcej informacji (dokumentacja konkursowa):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1135-erc-2016-stg.html  


ERA-NET BIOENERGY

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 12 października br. otwarto nabór wniosków w 10. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy („10th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy”). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 tysięcy euro.

Termin naboru wniosków:  do 22 stycznia 2016 r. (godz. 13:00)
Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,3639,era-net-bioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-10-konkursie.html 


KONKURS FAMELAB

Famelab to międzynarodowy konkurs, który zachęca naukowców - naturalnych rzeczników nauki - do zabrania głosu publicznie. Naukowcy stają przed jury i publicznością, by w 3 minuty przedstawić to, czym pasjonują się na co dzień w swojej pracy badawczej.Uczestnikami konkursu mogą zostać naukowcy związani z naukami ścisłymi, medycznymi, technicznymi, przyrodniczymi i rolniczymi, począwszy od czwartego roku studiów (brak górnej granicy wieku). W konkursie można wygrać 35 tysięcy złotych, voucher od British Council (na kurs bądź egzamin językowy) oraz nagrody od partnerów i sponsorów. Zwycięzca będzie reprezentował Polskę w międzynarodowych finałach w Wielkiej Brytanii.


Termin naboru wniosków: do 21 stycznia 2016 r.
Więcej informacji:
http://www.famelab.org.pl/index.php?strona=konkurs

 

WYDARZENIA

HORYZONT 2020 DZIEŃ INFORMACYJNY - SMART CITIES & COMMUNITIES

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że wciąż jeszcze można się rejestrować na dzień informacyjny “Smart Cities & Communities”. Wydarzenie to kierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką inteligentnych miast w konkursach z obszaru "Bezpieczna, czysta i efektywna energia” w programie Horyzont 2020. Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, organizator udostępni  transmisję on-line.  

Termin: 6 listopada br.
Miejsce: Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Bruksela
Więcej informacji oraz rejestracja:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=8BDC94AA-B603-4E55-36835522D7C0CD08

 


HORYZONT 2020 DZIEŃ INFORMACYJNY - PRZESTRZEŃ KOSMICZNA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w odbywającym się w Brukseli dniu informacyjnym dotyczącym prezentacji programu pracy „Przestrzeń kosmiczna″ (program Horyzont 2020) na lata 2016-2017. Wspomniane wydarzenie to także okazja do nawiązania współpracy i budowy konsorcjów projektowych. Udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Termin: 9-10 listopada br. (rejestracja do 4 listopada br.)

Miejsce: Boulevard Adolphe Max 118-126, Bruksela

Więcej informacji oraz rejestracja:
https://www.b2match.eu/h2020-space-info

 


HORYZONT 2020 DZIEŃ INFORMACYJNY - BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w odbywającym się w Brukseli dniu informacyjnym poświęconym konkursom zaplanowanym na rok 2016 w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe” w programie Horyzont 2020. W spotkaniu wezmą udział eksperci oraz pracownicy Komisji Europejskiej, a także zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze „Bezpieczeństwo żywnościowe” oraz tematach bezpośrednio związanych z tym obszarem tj. „Kluczowa Technologia Wspomagająca – Biotechnologia (KET-B)” oraz „Gospodarka cyrkularna”.

Termin: 25 listopada br.

Miejsce: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Bruksela

Więcej informacji
http://www.kpk.gov.pl/?p=26231 

 


HORYZONT 2020 - MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE BROKERSKIE BIOHORIZON

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu brokerskim organizowanym w ramach obszaru "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” (program Horyzont 2020). Organizatorami wydarzenia są Komisja Europejska oraz Sieć Punktów Kontaktowych realizująca projekt BioHorizon.

Termin: 26 listopada br. (rejestracja do 8 listopada br.)

Miejsce: Place Charles Rogier 3, Bruksela

Więcej informacji oraz rejestracja
https://www.b2match.eu/foodbrokerage2015 

 

 


MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE BROKERSKIE DOT. INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w odbywającym się w Wiedniu międzynarodowym spotkaniu brokerskim poświęconym innowacjom społecznym. Wydarzenie to będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część poświęcona będzie prezentacji programu Horyzont 2020, w drugiej natomiast odbędą się wcześniej zaaranżowane spotkania bilateralne.

Termin: 19 listopada br.

Miejsce: Donau-City-Straße 1, Wiedeń

Więcej informacji oraz rejestracja
http://www.b2match.eu/socialinnovation2015

WIADOMOŚCI

5 MILIONÓW ZŁOTYCH NA WSPARCIE DLA WSPÓŁCZESNEJ HUMANISTYKI
 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło program skierowany do humanistów: „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Uczestnicy będą mogli ubiegać się o fundusze na badania związane z najnowszymi dokonaniami polskiej humanistyki. Nowy program umożliwi popularyzację dokonań wybitnych intelektualistów ostatniego stulecia. Dofinansowane zostaną m.in. przedsięwzięcia dokumentacyjne, badawcze, archiwalne oraz edytorskie. Uczestnicy programu będą mogli ubiegać się o środki na przygotowanie nowych, krytycznych wydań pism polskich filozofów, teologów oraz myślicieli społecznych. Dofinansowane zostaną również działania nastawione na rozpowszechnienie dzieł w domenie publicznej oraz digitalizację najnowszych zbiorów.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/mnisw-przeznaczy-5-mln-zl-na-wsparcie-dla-wspolczesnej-humanistyki.html  


WSPARCIE UDZIAŁU KRAJÓW TRZECICH W HORYZONCIE 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych informuje, że Komisja Europejska opublikowała informacje dotyczące lokalnego wsparcia (m.in. programów i funduszy) dostępnego w poszczególnych krajach trzecich (względem Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych z programem Horyzont 2020), które mogą zapewnić pomoc potencjalnym uczestnikom programu Horyzont 2020 wywodzącym się z tych krajów (w zakresie udziału w ww. programie).

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm#countries  

Opracowanie:
Anna Kromolicka / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.kromolicka@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl