Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 275 z dnia 16 października 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020” 20 października br.
- „Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w teorii i w praktyce” 10 grudnia br.
- „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych” - dwudniowe warsztaty, 15 i 16 grudnia br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY


EUROPEJSKA NAGRODA DLA INNOWATOREK – OSTATNIE DNI NA ZGŁOSZENIE!

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Komisja Europejska ogłosiła trzecią edycję Nagrody dla Innowatorek, której celem jest zachęcanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach. Działanie to jest wyrazem wsparcia zaangażowania kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Nagroda ta ma przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet-przedsiębiorców zarówno w świecie nauki, jak i przemysłu. Innowatorki mogą pomóc w promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości wśród innych kobiet. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 180 tys. euro. Pierwsza nagroda to 100 tys. euro, druga 50 tys. euro a trzecia to 30 tys. euro. Zwyciężczynie zostaną wyłonione przez niezależne jury złożone z przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Termin naboru wniosków: do 20 października br.

Więcej informacji oraz formularz aplikacyjny:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators

 

WYDARZENIA

DZIEŃ INFORMACYJNY – ZDROWIE, ZMIANY DEMOGRAFICZNE I DOBROSTAN
HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza do udziału w dniu informacyjnym  dotyczącym nowych konkursów (na lata 2016 i 2017) w obszarze tematycznym „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” będącego częścią programu Horyzont 2020. Prelegentami na spotkaniu będą między innymi Urzędnicy Komisji Europejskiej: Pani Beatrice Lucaroni (DG Research), Pan Arnaud Senn (DG Connect  – Communications Networks Content & Technology), którzy omówią tematykę ww. konkursów oraz ekspert oceniający wnioski w tym obszarze Pani Profesor Katarzyna Cieślak-Blinowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin: 27 października br.

Miejsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, sala im. Wacława Olszaka,
ul. Pawińskiego 5B, Warszawa.

Więcej informacji oraz rejestracja
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-zdrowie-zmiany-demograficzne-i-dobrostan-2 

 


DZIEŃ INFORMACYJNY – TRANSPORT
HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Przemysłowy Instytut Motoryzacji zapraszają na dzień informacyjny, który poświęcony będzie konkursom programu Horyzont 2020 w obszarze transportu drogowego przewidzianym na 2016 rok. Szczegółowy zakres tematyczny ww. konkursów będzie dotyczył m.in. bezpieczeństwa transportu drogowego, ITS, miejskiej mobilności, zagadnień logistycznych, ekologicznych pojazdów oraz zautomatyzowanego transportu drogowego. Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli instytucji naukowych, przedsiębiorstw (w tym MŚP), urzędów publicznych odpowiedzialnych za rozwój transportu (w tym infrastruktury, bezpieczeństwa itp.)

Termin: 23 października br.

Miejsce: Uczelnia Techniczno-Handlowa, aula im. Prof. Józefa Jury,
ul. Jagiellońska 82F, Warszawa.

Więcej informacji oraz rejestracja
http://www.kpk.gov.pl/?event=dzien-informacyjny-inteligentny-zielony-i-zintegrowany-transport-tematyka-transportu-drogowego-w-konkursach-na-2016-rok

 


SPOTKANIE BROKERSKIE NA ŁOTWIE – HORYZONT 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Łotewska sieć Enterprise Europe Network przy wsparciu łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju organizują spotkanie brokerskie dla programu Horyzont 2020. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają przedstawicieli polskich firm, uczelni oraz naukowców. Spotkanie, które odbędzie się w Rydze będzie znakomitą okazją, aby na forum międzynarodowym podzielić się pomysłami na projekty i znaleźć partnerów do współpracy z przemysłem i środowiskiem akademickim. Uczestnicy będą mieli możliwość umówienia do 15 dwustronnych spotkań. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Termin wydarzenia: 4 listopada br. (rejestracja do 28 października br.)

Miejsce: Radisson Blu Hotel Latvija Conference Center, Hall Alfa, Elizabetes iela 55, Ryga, Łotwa

Więcej informacji oraz rejestracja
http://h2020riga.een.lv/ 

 


SPOTKANIE BROKERSKIE –– MEDICA 2015

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym w Düsseldorfie  spotkaniu brokerskim - Healthcare Brokerage Event. Jest ono skierowane do środowisk związanych z sektorem medycznym. Organizatorami tego spotkania są: ZENIT GmbH, Healthcare Sector Group of the Enterprise Europe Network i projekt  Fit for Health 2.Przedsiębiorcy (w tym MŚP) i naukowcy będą mogli podczas ww. wydarzenia nawiązać współpracę dla dalszego rozwoju strategicznych produktów i usług w sektorze medycznym oraz poznają możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla realizacji tych celów. Organizatorzy przewidują bezpłatny udział przedsiębiorców, którzy już mogą się pochwalić wynikami badań z możliwością wykorzystania ich w produktach przeznaczonych do komercjalizacji.


Termin: 17-19 listopada br.

Więcej informacji oraz rejestracja
http://www.fitforhealth.eu/event-created/healthcare-brokerage-event-medica-2015

 

WIADOMOŚCI

APEL MINISTRÓW PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ O ZWIĘKSZENIE ROLI BADAŃ
 

Ministrowie ośmiu państw Unii Europejskiej - Bułgarii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polski, Portugalii, Słowenii oraz Włoch - zaapelowali o zwiększenie roli badań w planach pracy Komisji Europejskiej w 2016 r. W liście skierowanym do unijnego komisarza podkreślają, że Europa powinna zwiększyć swoje wydatki na ten sektor, inaczej osłabi swoją pozycję w stosunku do światowych liderów gospodarczych. Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że zwiększenie wydatków w tym sektorze do 3 proc. unijnego PKB doprowadzi do stworzenia 3,7 milionów miejsc pracy i zwiększenia rocznego dochodu o 800 miliardów euro. Tymczasem od piętnastu lat europejskie wydatki na rozwój badań i innowacyjności nie poprawiły się. Apel ww. państw to reakcja na list przewodniczącego Komisji Europejskiej, Jeana-Claude’a Junckera, w którym znalazły się m.in. plany inwestycji na rok 2016. Wśród opisywanych działań niewiele dotyczyło badań naukowych, rozwoju technologicznego oraz innowacji.

Więcej informacji
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,406788,polska-z-siedmioma-panstwami-ue-apeluje-o-zwiekszenie-roli-badan-w-unijnej-polityce.html


REPOZYTORIUM OTWARTYCH DANYCH

Bezpłatne, przeznaczone dla naukowców ze wszystkich dziedzin nauki, nowe Repozytorium Otwartych Danych - RepOD – zostało uruchomione przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Repozytorium umożliwia dzielenie się danymi, dla których nie ma obecnie repozytoriów dziedzinowych czy tematycznych. Serwis RepOD - dostępny pod adresem: https://repod.pon.edu.pl/ - powstał w ramach Platformy Otwartej Nauki. Platforma Otwartej Nauki to ośrodek oferujący rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie modeli otwartej komunikacji naukowej, a także cyfrowa kolekcja polskich publikacji naukowych.


Więcej informacji
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,406879,repozytorium-otwartych-danych-powstalo-w-icm-uw.htmlBADANIA KLINICZNE WE WNIOSKACH PROJEKTOWYCH
HORYZONT 2020

Komisja Europejska opublikowała dokument „Template for essential information to be provided for proposals including clinical trials/studies/investigations”, który może służyć naukowcom jako wzór przy opisie badań klinicznych we wnioskach przygotowywanych w ramach wyzwania „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan” w programie Horyzont 2020.

W dokumencie wymieniono także listę tematów, dla których ten dokument jest obligatoryjny. Są to:
- PM-01: Multi omics for personalised therapies addressing diseases of the immune system,
- PM-02: New concepts in patient stratification,
- PM-06: Vaccine development for malaria and/or neglected infectious diseases,
- PM-07: Promoting mental health and well-being in the young.


Odnośnik do dokumentu (PDF)
http://ec.europa.eu/research/health/pdf/infoday_2015/template.pdf 

 


PROGRAMY PRACY I KONKURSY NA LATA 2016-2017 ZOSTAŁY ZATWIERDZONE PRZEZ KE

Komisja Europejska przeznaczy 16 miliardów euro na badania i innowacje na przestrzeni następnych dwóch lat z budżetu programu Horyzont 2020. Powyższa kwota została przypisana konkursom ogłoszonym w ramach zatwierdzonych 13 października br.  Programów Pracy na lata 2016-2017. Wspomniane dokumenty są już dostępne w serwisie Komisji Europejskiej Participant Portal. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i odnalezienia interesujących Państwa tematów konkursowych!

Więcej informacji
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-work-programme-2016-2017-published

Participant Portal – aktualnie otwarte konkursy
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 

 


 

Opracowanie:
Anna Kromolicka / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.kromolicka@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl