Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 274 z dnia 2 października 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych ” 7 i 8 października br.
- „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020” 20 października br.
-
„Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu” - dwudniowe warsztaty, listopad br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

WYSYP KONKURSÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI!
OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1

Narodowe Centrum Nauki rozpoczyna nabór wniosków w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1. Ostatni z wymienionych jest nowością w konkursowej ofercie NCN. W powyższych konkursach można pozyskać finansowanie na następujące działania:

- OPUS 10 - na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,  
- PRELUDIUM 10 - na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
- SONATA 10 - na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
- POLONEZ 1 -  skierowany do naukowców z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich instytucjach. To nie tylko propozycja dla obcokrajowców. W programie udział mogą wziąć również polscy naukowcy, którzy myślą o powrocie do kraju. Kandydaci muszą mieć stopień doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego, a na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie mogą mieszkać, pracować ani studiować w Polsce. Laureaci konkursu mogą liczyć m.in. na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4050 euro, możliwość kierowania własnym projektem badawczym i szkolenia doskonalące umiejętności miękkie. 

Termin naboru wniosków: do 15 grudnia br.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-09-15-ogloszenie-konkursow


FNP – PROGRAM START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza młodych naukowców do składania wniosków w programie START (edycja 2016). Stypendium oferowane w jego ramach jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych badaczy będących na początku kariery naukowej. W konkursie oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcia badawcze w swojej dziedzinie. Stypendium, które można przeznaczyć na dowolny cel przyznawane jest na rok i wynosi 28 tysięcy złotych. W roku 2016 Fundacja przyzna ok. 130 stypendiów. Wybrani laureaci programu START będą także mieli możliwość otrzymania dodatkowego finansowania na wyjazd studyjny do jednego lub dwóch ośrodków badawczych za granicą.

Termin składania wniosków: do 30 października br.

Więcej informacji, regulamin oraz instrukcja wypełniania wniosku:
http://www.fnp.org.pl/oferta/start/ 


EIT – INFORMACJE NA TEMAT PRZYSZŁOROCZNYCH KONKURSÓW!

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT) opublikował na swojej stronie prezentację, która zawiera najważniejsze informacje dotyczące konkursów zaplanowanych na rok 2016 w ramach „Wspólnot wiedzy i innowacji” (Knowledge and Innovation Centres  - KIC) w zakresach tematycznych: Żywność oraz Produkcja. Zawiera ona m.in. daty rozpoczęcia i zamknięcia naborów w konkursach oraz termin dnia informacyjnego na temat ww. KIC. Wytyczne dla potencjalnych wnioskodawców zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku.  

Więcej informacji oraz prezentacja:
http://eit.europa.eu/interact/bookshelf/presentation-2016-call-kic-proposal

WYDARZENIA

LIFE SCIENCE OPEN SPACE 2015

Zapraszamy Państwa do udziału w forum dialogu na temat inteligentnych specjalizacji Life Science Open Space. Jest to międzynarodowe spotkanie profesjonalistów, zwolenników oraz użytkowników technologii i innowacji dla poprawy zdrowia i podniesienia jakości życia. Wydarzenie to jest okazją do znalezienia partnerów dla rozwoju innowacyjnych pomysłów, projektów oraz wdrożeń. Udział w konferencji jest płatny.  

Termin: 8 października br.

Miejsce: EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9, Kraków

Więcej informacji oraz rejestracja
http://lifescienceopenspace.pl/

 


WEBINARIUM – „MAXIMIZING THE IMPACT OF H2020 PROJECTS– EXPLOITATION OF H2020 PROJECT RESULTS”

Zapraszamy Państwa do udziału w ramach organizowanego przez projekt Fit for Health 2.0 webinarium: “Maximising the impact of H2020 projects – Exploitation of H2020 project results”. Seminarium będzie koncentrować się na kwestii maksymalizacji wpływu rezultatów projektów realizowanych w programie Horyzont 2020. W webinarium udział weźmie Dr Eugene Sweeney (CEO Iambic Innovation LTD), ekspert Komisji Europejskiej w obszarach IPR, ICT, Innowacji oraz partnerstw  naukowo-przemysłowych.

Termin: 13 października br., godz.10:30 – 11:30 (rejestracja do 9 października)

Więcej informacji oraz rejestracja
http://www.fitforhealth.eu/event-created/webinar-how-maximize-your-impacts-section-horizon-2020-projects

 


MISJA GOSPODARCZA DO JAPONII – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NANO TECH 2016

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Europejsko-Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej (EU – Japan Centre for Industrial Cooperation) organizuje na początku przyszłego roku misję gospodarczą do Japonii, w ramach międzynarodowej konferencji NANO TECH 2016. Wydarzenie adresowane jest do klastrów oraz małych i średnich przedsiębiorstw z Europy aktywnych w obszarze nanotechnologii. Misja odbędzie się w dniach  25-29 stycznia 2016 r. Celem wydarzenia jest poprawa współpracy między krajami Unii Europejskiej a Japonią oraz umożliwienie europejskim MŚP, działającym w obszarze nanotechnologii, nawiązania kontaktów (handlowych i technologicznych) z potencjalnymi partnerami, poznanie rynku, japońskiej kultury biznesu i polityki oraz realnego zaistnienia na rynku japońskim.

Termin przyjmowania zgłoszeń:  do 29 października br.

Więcej informacji, rejestracja oraz warunki uczestnictwa:
http://www.eu-japan.eu/detail-business-programmes/NANOTECH-Cluster-SME-Mission

 


TERMINARZ DNI INFORMACYJNYCH W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE!

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematami konkursowymi na lata 2016-2017 w programie Horyzont 2020 do udziału w dniach informacyjnych, które w najbliższym czasie odbędą się w Brukseli i Lizbonie. Aktualnie znane są szczegóły organizacyjne dotyczące następujących wydarzeń (więcej informacji na stronach podanych poniżej):

16.10.2015 - Public-Private Partnership Infoday - Nanotechnologie, zaawansowane materiały, zaawansowane systemy produkcji i przetwarzania, biotechnologia;
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=15D37837-00DB-76EF-F5464112289AFF07

20-22.10.2015 - ICT 2015 Innovate, Connect, Transform - Technologie informacyjne i komunikacyjne;
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ict-2015-innovate-connect-transform-20-22-october-lisbon-save-date

28.10.2015 - Research infrastructure Infoday - Infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktury;
http://www.rich2020.eu/infoday.php

05.11.2015 - Infoday & brokerage - Inteligentny, zielony i zintegrowany transport;
https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/TRANSPORTINEA2015/start

06.11.2015 - Smart Cities & Communities Infoday - Bezpieczna, czysta i efektywna energia.
http://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/smart-cities-communities-info-day-be-held-6-november-brussels

 

WIADOMOŚCI

SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O WSPIERANIU INNOWACYJNOŚCI

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że 25 września br., Sejm przyjął ustawę o wspieraniu innowacyjności. Projekt przedstawił pod koniec swojej kadencji prezydent Bronisław Komorowski. Nowe prawo znosi liczne bariery w sektorach nauki i przedsiębiorstw. Ustawa wprowadza m.in. możliwość zaliczania kosztów działalności B+R do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. W dodatku, przedsiębiorcy mogliby jako koszt zaliczyć od 120 do 150 proc. faktycznie poniesionych kosztów. Część nowych przepisów idzie w parze z ministerialnym planem umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Zwolnienie kształcących się cudzoziemców z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę ułatwi im decyzję o podjęciu studiów w Polsce. Umożliwienie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego osób ze stopniem doktora i przynajmniej dwuletnim stażu naukowym lub znacznymi osiągnięciami w pracy naukowej ułatwi uczelniom i instytutom zatrudnianie młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów.

Więcej informacji
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-o-innowacyjnosci-przyjeta-przez-sejm.html 

 


WSTĘPNE REZULTATY WRZEŚNIOWEGO NABORU WNIOSKÓW NA SME INSTRUMENT!

Europejska Agencja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) informuje, że do dnia zamknięcia minionego naboru wniosków na finansowanie projektów w ramach Instrumentu MŚP (17 września br.), otrzymała łącznie 2 833 wnioski projektowe (1 873 wnioski dotyczyły Fazy I i 960 Fazy II ww. Instrumentu). Pod względem liczby złożonych wniosków do Fazy I podmioty z Polski zajmują 5 miejsce, zaraz za Włochami, Hiszpanią, Wielką Brytanią i Niemcami. Najwięcej wniosków złożyły małe i średnie przedsiębiorstwa z Włoch (449 wniosków projektowych dla Fazy I i 220 w Fazie II), Hiszpanii (odpowiednio 292 i 152 wnioski projektowe) oraz Wielkiej Brytanii (odpowiednio 203 i 109 wniosków).

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/easme/en/news/horizon-2020-sme-instrument-2833-new-project-proposals-received-september


ANKIETA ONLINE DOTYCZĄCA UPROSZCZEŃ W HORYZONCIE 2020

Komisja Europejska po 18 miesiącach funkcjonowania Programu Ramowego Horyzont 2020, opracowała ankietę, której celem jest zbadanie odbioru uproszczeń wprowadzonych w powyższym programie oraz zebranie nowych pomysłów dotyczących potencjalnych, kolejnych uproszczeń, które mogłyby zostać wprowadzone w jego ramach.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety, która jest dostępna na stronie:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/H2020SSOpenall   

Ankietę można wypełniać do 23 października br.

 


 

Opracowanie:
Anna Kromolicka / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.kromolicka@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl