Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 273 z dnia 16 września 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:

- „Zarządzanie projektami międzynarodowymi w programach ramowych ” 7 i 8 października br.
- „Tworzenie budżetu projektu w Horyzoncie 2020” 20 października br.


Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

KOMISJA EUROPEJSKA CZEKA NA PROJEKT SKANERA ŻYWNOŚCI
MILION EURO DO ZDOBYCIA W KONKURSIE HORIZON PRIZES!

Komisja Europejska ogłosiła uruchomienie naboru wniosków w konkursie  „Horizon Prize – Food Scanner”. Jego celem jest zaprojektowanie mobilnego skanera żywności, który będzie w stanie szybko i dokładnie przeanalizować skład badanej żywności, uwzględniając przy tym stan zdrowia potencjalnych konsumentów (np. otyłość, alergie czy nietolerancje pokarmowe). Proponowane rozwiązanie technologiczne ma być konkurencyjne w stosunku do już istniejących na rynku. Pula miliona euro do zdobycia w konkursie zostanie podzielona na maksymalnie trzy nagrody:


- 800 tysięcy euro dla zdobywcy pierwszego miejsca,
- po 100 tysięcy euro za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca.


Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych: do 9 marca 2016 roku

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=food-scanner


PIĄTA EDYCJA KONKURSU IUVENTUS PLUS

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło piątą edycję konkursu Iuventus Plus, który zakłada wsparcie finansowe badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia. Konkurs otwarty jest dla głównych autorów tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JCR) lub European Reference Index for the Humanities (ERIH). Z programu mogą skorzystać badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Pojedynczy grant wyniesie maksymalnie 300 tysięcy złotych. Aplikację składa instytucja w której prowadzone będą badania.

Termin składania wniosków: do 30 października br.

Więcej informacji:
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/mlodzi-naukowcy-na-start-po-raz-piaty-rusza-iuventus-plus.html


NCBR – KONKURS NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło uruchomienie w ramach „Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1” konkursu na dofinansowanie projektów, które obejmują badania  przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.  O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków: od 14 października do 30 listopada br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21112015/

WYDARZENIA

KONFERENCJA IPMA POLSKA

W dniach 22-23 października w Warszawie odbędzie się konferencja IPMA Polska. Wydarzenie to kierowane jest do osób zainteresowanych realizacją przyszłościowych, nowoczesnych i innowacyjnych projektów na gruncie polskim i międzynarodowym. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji są „Projekty przyszłości. Nowe horyzonty, sprawdzone rozwiązania”. Wydarzenie to ma na celu umożliwić szerszej publiczności wysłuchanie przemówień praktyków, którzy realizują w Polsce innowacyjne, rozwojowe projekty wpływające korzystnie na gospodarkę oraz swoimi działaniami propagują efektywne zarządzanie. Udział w konferencji jest płatny.  

Miejsce: Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, ul. Postępu 17a, Warszawa

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://konferencja.ipma.pl/

 


HORYZONT 2020 - DZIEŃ INFORMACYJNY NT. INFRASTRUKTUR BADAWCZYCH

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym „Infrastruktury badawcze” organizowanym przez Komisję Europejską we współpracy z siecią punktów kontaktowych RICH (Research Infrastructures Consortium for Horizon 2020). Spotkanie będzie poświęcone omówieniu tematyki konkursów planowanych do uruchomienia w latach 2016 i 2017 w działaniu „Research Infrastructures (incl. E-Infrastructures)” – będącego częścią programu Horyzont 2020. Ponadto uczestnicy spotkania będą mieli okazję do zapoznania się z zasadami składania wniosków i realizacji projektów przedstawianymi przez urzędników Komisji Europejskiej.

Termin: 28 października br. (rejestracja do 20 października)

Miejsce: Bruksela (więcej szczegółów wkrótce)

Więcej informacji oraz rejestracja:
http://www.rich2020.eu/infoday.php


WIADOMOŚCI

INSTRUMENT MŚP 2 FAZA – WYNIKI NABORU Z CZERWCA BR.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Komisja Europejska ogłosiła oficjalne wyniki czerwcowego naboru 2 Fazy Instrumentu MŚP. Ze zgłoszonych 962 propozycji 357 wniosków projektowych przekroczyło wymagany 12 punktowy próg. Przekroczenie progu nie jest jednak jednoznaczne z otrzymaniem finansowania. Na podstawie wyników tworzona jest lista rankingowa i tylko najlepsze wnioski podpiszą umowy grantowe. W czerwcowym naborze finansowanie otrzymają 44 wnioski, czyli 12,3% wniosków które przekroczyły próg. W ostatnim naborze, podobnie jak wcześniej, najlepsze wyniki osiągnęli hiszpańscy przedsiębiorcy. Wsparcie otrzyma aż 11 firm z Półwyspu Iberyjskiego. Tuż za Hiszpanami plasują się Włosi, Brytyjczycy i Niemcy. W sumie 59 przedsiębiorstw otrzyma 93,5 miliona euro. Niestety wśród beneficjentów nie ma polskiego reprezentanta. Na uwagę zasługuje fakt, że polskie wnioski otrzymały wysokie noty, niejednokrotnie przekraczając próg punktowy.


Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/easme/en/news/59-innovative-smes-share-705-million-under-horizon-2020-sme-instrument

 


 

Opracowanie:
Anna Kromolicka / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.kromolicka@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl