Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 272 z dnia 1 września 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
- „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu” 16 i 17 września br.
- „Zasady finansowe i audyty w projektach Programów Ramowych UE” 18 września br.


Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW PRZYZNAJĄCYCH GRANTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przypomina o możliwości składania wniosków w konkursie COFUND na dofinansowanie międzynarodowych, międzysektorowych i  interdscyplinarnych programów przyznających indywidualne granty badawczo-szkoleniowe początkującym (tzw. doctoral programmes) lub doświadczonym (tzw. fellowship programmes) naukowcom. O środki w ramach dofinansowania mogą mogą ubiegać się pojedyncze instytucje takie jak: agencje, samorządy, ministerstwa, uczelnie, instytuty badawcze czy przedsiębiorstwa.  

Termin składania wniosków: do 1 października br.

Więcej informacji o COFUND:
http://www.kpk.gov.pl/?page_id=22721

Dokumentacja konkursowa:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2015.htmlKONKURS NA PROJEKTY W OBSZARZE BIOPRZEMYSŁU

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje o uruchomieniu kolejnego w tym roku naboru wniosków w konkursie na projekty w obszarze bioprzemysłu. Wspomniany konkurs jest częścią europejskiej inicjatywy Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU). W aktualnym naborze ogłoszono 19 tematów konkursowych, które skupiają się na działaniach wykorzystujących surowce odnawialne do wytwarzania użytecznych bioproduktów.

Termin składania wniosków: do 3 grudnia br.

Więcej informacji o BBI JU:
http://www.bbi-europe.eu/

Ogłoszenie konkursowe (wraz z listą tematów):
http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2015-2-1.html

WYDARZENIA

ICT W HORYZONCIE 2020 - SPOTKANIE BROKERSKIE W PORTUGALII

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu brokerskim „Face2Face Brokerage” dotyczącym obszaru ICT w Programie Ramowym Horyzont 2020. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach to doskonała możliwość na zaprezentowanie swojej instytucji bądź firmy jako potencjalnego partnera bądź koordynatora w międzynarodowych projektach badawczych, wdrożeniowych bądź wspierających. Spotkanie jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji „ICT 2015 – Innovate, Connect, Transform”.

Termin: 20 - 22 października br. (rejestracja do 1 października br.)
 
Miejsce: Centro de Congressos de Lisboa, Praça das Indústrias, Lizbona, Portugalia

Więcej informacji:
https://www.b2match.eu/ict2015

WIADOMOŚCI

UCZESTNICTWO POLSKI W PROGRAMIE HORYZONT 2020

Zespół Analiz i Statystyk Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK) opracował statystyki i analizę uczestnictwa Polski w Programie Ramowym Horyzont 2020 na podstawie bazy danych opublikowanych przez Komisję Europejską 15 lipca br. zawierającej informacje o wnioskach złożonych w odpowiedzi na 112 konkursów i projektach zakwalifikowanych do finansowania, dla których umowy grantowe zostały podpisane przez datą publikacji bazy. Zapraszamy do lektury opracowania KPK!

Odnośnik do opracowania (PDF):
http://www.kpk.gov.pl/wp-content/uploads/2015/08/Statystyki-uczestnictwa-Polski-w-Programie-Ramowym-HORYZONT-2020.pdfKTO OCENIAŁ WNIOSKI W PROGRAMIE HORYZONT 2020?
LISTA EKSPERTÓW JUŻ DOSTĘPNA

Informujemy, że Komisja Europejska opublikowała listy ekspertów oceniających w 2014 roku wnioski nadesłane do tej instytucji w odpowiedzi na konkursy Programu Ramowego Horyzont 2020. Lista ekspertów podzielona została zgodnie ze strukturą programu Horyzont 2020 na odpowiednie filary i działania.

Listy ekspertów (dostępne z rozwijanego menu na dole strony – „List of H2020 evaluators”)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-expertslists

 


 

Opracowanie:
Paweł Kaczmarek
e-mail: pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl