Strona RPK Poznań
 

Numer poprzedni    |   Numer następny    |   Aktualny numer    |   Archiwum 

NEWSLETTER RPK POZNAŃ

NR 271 z dnia 14 sierpnia 2015

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel.: 61 827 97 45, fax.: 61 827 97 41
http://www.rpk.ppnt.poznan.pl
http://www.facebook.com/RPK.Poznan

 

SZKOLENIA

SZKOLENIA RPK POZNAŃ W OKRESIE WAKACYJNYM

Zapraszamy Państwa do udziału w następujących szkoleniach i warsztatach organizowanych w najbliższym czasie przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE:
- „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu” 16 i 17 września br.
- „Zasady finansowe i audyty w projektach Programów Ramowych UE” 18 września br.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne wkrótce na stronie internetowej http://www.rpk.ppnt.poznan.pl w dziale „Szkolenia”.

KONKURSY

ZOSTAŃ RECENZENTEM WNIOSKÓW W PROGRAMIE HORYZONT 2020
INSTRUMENT MŚP 2 FAZA

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że Komisja Europejska poszukuje recenzentów wniosków projektowych (program Horyzont 2020 – Instrument MŚP Faza 2) w obszarze bezpieczeństwa. Wspomniane wnioski będą składane w odpowiedzi na temat konkursowy „Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures”.

Obejmuje on zagadnienia związane z:
-zanieczyszczeniem wód,
-wykrywaniem materiałów wybuchowych,
-wykrywaniem związków chemicznych,
-bronią masowego rażenia (CBRN – E),
-cyberbezpieczeństwem.

Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/easme/en/news/sme-instrument-phase-2-project-reviewers-needed


KONKURS W OBSZARZE INNOWACYJNEJ MEDYCYNY „INNOMED” OTWARTY!
SZANSA DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMED – Program badań naukowych i prac rozwojowych dla sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców lub konsorcjów przedsiębiorstw realizujących badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie poszukiwania innowacyjnych leków, nowoczesnych metod terapeutycznych oraz nowych technologii produkcji leków generycznych. Wsparcie dotyczy projektów, wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym w nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania. Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w ww. konkursie wynosi 95 milionów złotych. Jeden projekt może zostać dofinansowany kwotą do 10 milionów złotych.

Nabór wniosków potrwa od 1 września do 1 października br.

Więcej informacji:
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs2122015innomed/

 

WYDARZENIA

WARSZTATY NCN DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza na jednodniowe warsztaty szkoleniowe adresowane do pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych. Jednostka może zgłosić do udziału w warsztatach tylko jedną osobę. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin: 29 września br. (rejestracja do 4 września br.)

Miejsce: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, Kraków

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy:
https://www.ncn.gov.pl/warsztaty-wrzesien/

 


AMERYKAŃSKIE PROGRAMY FINANSOWANIA BADAŃ  - JAK Z NICH KORZYSTAĆ? WARSZTATY W WARSZAWIE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE informuje, że w ramach projektu BILAT USA 2.0 w trzech europejskich miastach: Warszawie, Rzymie i Lizbonie, zorganizowane zostaną warsztaty na temat możliwości skorzystania z amerykańskich programów finansowania badań. Warsztaty adresowane są do naukowców, kierowników projektów oraz pracowników administracji. BILAT USA 2.0 to projekt, którego celem jest wzmocnienie aktywności i rozwoju partnerstwa nauki, technologii i innowacji pomiędzy Unią Europejską
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Szczegóły dotyczące programu i rejestracji będą dostępne wkrótce.

Termin warsztatów w Warszawie: 5 października br.

Więcej informacji:
http://www.kpk.gov.pl/?p=24955

WIADOMOŚCI

HORYZONT 2020 - SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI
JAK OCENIANE SĄ WNIOSKI?

W związku ze zbliżającym się kolejnym terminem składania wniosków (1 września) w konkursie Szybka Ścieżka do Innowacji (Fast Track to Innovation) programu Horyzont 2020 zachęcamy wszystkie zainteresowane nim instytucje do obejrzenia prezentacji z odprawy  ekspertów oceniających wnioski w tym konkursie (wcześniejszy nabór). Materiał udostępniła Europejska Agencja ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konkurs Szybka Ścieżka do Innowacji  dedykowany jest innowacjom, które wykazują wysoki potencjał do wdrożenia na rynku oraz mają realne szanse na sukces. Inicjatywa dotyczy pomysłów w dowolnym obszarze technologii i jest dostępna dla wszystkich podmiotów prawnych z krajów UE i stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.

Odnośnik do prezentacji:
https://www.youtube.com/watch?v=7miDLwcOfs4

 


STATYSTYKI KONKURSÓW NCN ZA 2014 ROK

Narodowe Centrum Nauki (NCN) zaprasza do zapoznania się z publikacją „Statystyki konkursów 2014” prezentującą szczegółowe dane dotyczące konkursów, wnioskodawców i beneficjentów konkursów NCN rozstrzygniętych w 2014 roku. W podanym roku Centrum rozstrzygnęło 12 konkursów na projekty badawcze, staże podoktorskie i stypendia doktorskie. O wsparcie finansowe ubiegało się 11 432 wnioskodawców. Ostatecznie finansowanie przyznano 1804 naukowcom i zespołom badawczym, którzy na realizację swoich badań, staży doktorskich lub stypendiów otrzymali ponad 760 milionów złotych. Wskaźnik sukcesu dla wszystkich konkursów wyniósł 16 procent. Zachęcamy do lektury!

Statystyki konkursów NCN 2014 (PDF):
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/statystyki/NCN_statystyki_2014_pl.pdf

 


INSTRUMENT MŚP – GŁÓWNE PROBLEMY WNIOSKODAWCÓW
JAK SOBIE Z NIMI PORADZIĆ?

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych zaprasza do zapoznania się z opracowanymi przez słoweńskiego eksperta Kristjana Zemljič’a radami dla przedsiębiorców starających się o dofinansowanie w ramach tzw. Instrumentu MŚP (będącego częścią programu Horyzont 2020).

Odnośnik do tekstu eksperta:
http://www.odobreno.si/9-secrets-of-top-5-sme-instrument-beneficiaries/

 


 

Opracowanie:
 Anna Augustyniak / Paweł Kaczmarek
e-mail: anna.augustyniak@ppnt.poznan.pl / pawel.kaczmarek@ppnt.poznan.pl